Novela zákoníku práce – přehled hlavních změn
16.07.2020 | Zpravodajství OS | Pro členy svazu | Přečteno: 433x

Zákoník práce byl od roku 2007, kdy nabyl poprvé účinnosti, již mnohokrát novelizován. Některé změny byly drobné, některé však také rozsáhlé. K těm rozsáhlejším patří i změna poslední, provedená zákonem č. 285/2020 Sb. ze dne 26. června 2020. Tato novela zákoníku práce byla přijata se dvěma daty účinnosti. Od 30. července 2020 vstoupí v účinnost první skupina změn zákoníku práce a druhá skupina změn bude účinná až od 1. ledna 2021.

Jaké změny přináší uvedená novela zákoníku práce?

 1. Již od 30. července 2020 dochází ke změnám v následujících oblastech:
 • pravidla pro doručování písemností budou jednodušší,
 • podmínky přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů budou upraveny přesněji,
 • pravidla pro vysílání zaměstnanců z jiných členských států EU,
 • zpřísnění možnosti odvolání vedoucích zaměstnanců z funkce,
 • změny u vydávání potvrzení o zaměstnání (zápočtového listu) pro zaměstnance pracující na základě dohody o provedení práce,
 • nová definice směnných režimů,
 • důsledky překážek v běhu lhůt, obnovení běhu lhůty po odpadnutí překážky.
 1. Až od 1. ledna 2021 budou účinné změny v následujících oblastech:
 • dovolená – jiná pravidla podmínek pro vznik práva na dovolenou a krácení dovolené, rozsah dovolené bude činit násobky týdenní pracovní doby,
 • sdílené pracovní místo,
 • odškodňování pracovních úrazů,
 • placené pracovní volno v souvislosti s akcí pro děti a mládež.

Se všemi uvedenými změnami budete na našem webu postupně seznamováni.

Do systému vložil:
JUDr. KOCIANOVÁ Jitka
Témata
pravozakonik-prace
Další články
Titulek
Režim A programu Antivirus prodloužen do konce roku. MPSV přichází s vylepšením, které ohroženým zaměstnancům a firmám ještě více pomůže
Jak na ošetřovné z důvodu uzavření škol od 14. 10. 2020 – stav k 13. 10. 2020
Podzimní nabídka hotelu Olšanka pro členy odborů
Zákoník práce po novele – část VI. – pracovní volno související s akcí pro děti a mládež
Koronavirus a podpora ze strany státu – stav ke dni 10. 8. 2020
Zákoník práce po novele – část III – sdílené pracovní místo
Zákoník práce po novele – část II.
Zákoník práce po novele - část I
Koronavirus a podpora ze strany státu – stav ke dni 9. 7. 2020
Koronavirus a podpora ze strany státu – stav ke dni 2. 6. 2020
Novela zákoníku práce prošla Poslaneckou sněmovnou
Výzva POS OS UNIOS na pořadatelství svazových sportovních her 2021
Čekáte delší dobu na vyplacení dávky nemocenského pojištění?
Úlevy v oblasti bydlení
Nabídka hotelu Olšanka