Zpravodaj
PF 2021
21.12.2020 | Zpravodajství OS | Články | Přečteno: 1 871x

Drahé členky, milí členové,

opět se přehouplo dvanáct měsíců a do konce roku zbývá několik posledních dní. Všichni víme, že letošní rok byl jiný pro nás pro všechny, některé z nás možná naučil starat se víc o sebe a přehodnotit životní priority, začít se starat víc o lidi kolem sebe a v mnoha případech upřednostnit potřeby jiných před potřebami vlastními.

Ač se nám z počátku možná zdálo, že se čas na čas zastavil, teď ke konci roku to vypadá, že tento utekl ještě rychleji než ty předchozí. V letošním roce jsme pro vás měli připraveno spoustu akcí, školení a tak dále, bohužel jsme se s vámi nemohli potkat. Určitě i vy jste měli spousty plánů, jak soukromých, tak pracovních. Možná jsme si už i přáli, aby ten letošní rok co nejdříve skončil. Doufám, že v tom, který se každým dnem blíží, bude lépe a i v novém normálu nám umožní znovu se bezpečně, v klidu a s radostí setkávat.

Rád bych poděkoval za spolupráci všem funkcionářům základních organizací a svazu, že v takto obtížných podmínkách dál, v rámci možností, plně fungovali v rámci podnikového sociálního dialogu. Děkuji i všem zaměstnancům svazu, že přes komplikace, které letošní rok přinesl, dál vám všem poskytovali vše tak, jak jste byli vždy zvyklí z oblastí kolektivního vyjednávání, právní, ekonomické, BOZP, organizační … při současném zvládání nových komunikačních technologií.

Chtěl bych vám všem do roku 2021 popřát jen to nejlepší.

Hodně pohody, osobních i pracovních úspěchů, štěstí, a hlavně to nejdůležitější, zdraví, protože letošní rok nám všem připomněl, že to není jen planá fráze.

Užijte si vánoční atmosféru, mějte krásné a bezpečně strávené svátky, ať se můžeme v příštím roce všichni opět setkat.

Do systému vložil:
SLADKOVSKÝ Karel
Další články
Říjnové novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – pokračování
Říjnové novinky EPSU z kolektivního vyjednávání
Evropská odborová konfederace vyhlašuje říjen měsícem akcí za vyšší mzdy
Manifestační mítink ČMKOS 2022
Zázraky se někdy bohužel nedějí…
Prováděcí předpisy k zákonu o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení
Budoucnost plynu a jaderné energie v evropské unii
Hospodaření odborových organizací – pokladna, účet
Novinky z Evropské odborové konfederace duben 2022
Solidární prohlášení evropských sociálních partnerů Eurogas, IndustriAll Europe, EPSU
Nové nemoci z povolání
Pomoc lidem, kteří bojují s růstem cen energií
Vzpomínáme na naše dlouholeté kolegy a kamarády
Nový zákon o vyhrazených technických zařízeních
Den veřejných služeb OSN
7. dubna – Světový den zdraví – Žádný zisk z pandemie
Rozhodnutí VV k akcím v roce 2021
Zrušení všech Regionálních školení KM
Ochranné rukavice pro práci s ruční řetězovou pilou
Zákoník práce po novele – část V. – vliv překážek v práci na dovolenou a ostatní změny