Nošení roušek
08.02.2021 | Poradenství | Od našich členů | Přečteno: 1 416x

Dotaz:
Zaměstnavatel v souvislosti s ochranou před COVID 19 nás nutí, abychom používali pouze ochranné roušky nebo respirátory. Neuznává jiné ochranné prostředky, například šátek, šálu. Ze zdravotních důvodů roušku dlouhodobě nemohu nosit. Na obličeji se mi totiž dělá vyrážka, která svědí, dále mi napuchnou rty a zejména při jídle to bolí. Od kožního lékaře mám potvrzení, že nemám dlouhodobě nosit roušku. Vyhovuje mně šátek, mám to vyzkoušené. Zaměstnavatel to však odmítá uznat. Pracuji v kolektivu na lince.

Odpověď:

Zaměstnavatel není oprávněn požadovat na ochranu před COVID 19 používat pouze roušky nebo respirátory. Z Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 7. 12. 2020 mimo jiné vyplývá, že ochranným prostředkem je také šátek, šála. Zaměstnavatel v tomto případě vyžaduje přísnější právní úpravu, než vyžaduje právní předpis, to však rozhodně nelze!
V naší ústavě i v Listině základních práv a svobod, která je ústavním zákonem, je uvedeno: „Každý občan může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá“. Jedná se o jednu z klíčových zásad, která platí ve všech právních státech, tedy i v ČR. Dále je třeba uvést ustanovení § 4a odst. 2 zák. práce, kde je mimo jiné uvedeno že „k úpravě povinností zaměstnance smí dojít jen smlouvou mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem“.

Odmítnutí výše uvedeného pokynu nesmí zaměstnavatel jakýmkoliv způsobem postihovat nebo jinak zaměstnance znevýhodňovat. Odmítnutí výše uvedeného pokynu není samo o sobě ani důvodem k vykázání zaměstnance z práce. Jestliže tedy ze zdravotních důvodů nemůžete nosit roušku nebo respirátor, můžete nosit např. šátek. Podle výše uvedené směrnice se jedná o plnohodnotný ochranný prostředek. Samozřejmě musíte šátek zabezpečit takovým způsobem, aby plnil funkci, která se po něm vyžaduje, tj. aby zakryl nos i ústa a nebránil Vám v plnění pracovních povinností. V tomto smyslu jednejte se zaměstnavatelem. Podle mého názoru nemůže zaměstnavatel zakázat používání šátku, šály, ani i když zde nebudou zdravotní důvody. Zřejmě bude vhodné požádat o stanovisko Krajskou hygienickou stanici.

Do systému vložil:
JUDr. ZRUTSKÝ Jaromír
Témata
dotazy-clenupravo
Další články
Titulek
Odměňování za práci v sobotu a v neděli
Přiměřená doba na oddech a jídlo
Pracovní cesta (stravné a stravenky)
Vznik nároku na starobní důchod
Odměňování za práci v sobotu a v neděli
Napracování omluvené nepřítomnosti v práci
Očkování proti onemocnění COVID-19
Lékařské prohlídky svářečů
Vzor usnesení závodního výboru
Práce přesčas
Prodloužení délky dovolené
Pracovněprávní nároky – benefity a daň z příjmů
Prostoj
Stravenkový paušál a částečně odpracovaná směna
Přivýdělek v rámci mateřské a rodičovské dovolené