Zpravodaj
Rozhodnutí VV k akcím v roce 2021
12.03.2021 | Zpravodajství OS | Články | Přečteno: 2 557x

Drahé členky, milí členové,

koncem minulého roku jsem Vás informoval o tom, že z důvodu dodržení vládních nařízení nebylo v loňském roce možné uskutečnit vzdělávací ani sportovní akce svazu. Ze stejného důvodu pak nemohlo být svoláno jarní ani podzimní zasedání výkonného výboru.

Vzhledem k tomu, že výkonný výbor na svém podzimním jednání vždy schvaluje rozpočet i plán akcí na následující rok, chtěli jsme svolat jeho zasedání v co nejkratším možném termínu, jakmile to situace dovolí.

Bohužel, ani koncem minulého, ani začátkem letošního roku, to vzhledem k vládním opatřením nebylo možné. Nakonec jsme se rozhodli, v souladu s Lex Covid, za podmínek definovaných stanovami svazu, nechat VV schválit rozpočet svazu na rok 2021 způsobem per rollam.

Protože v souvislosti s aktuální pandemickou situací nebude možné uskutečnit vzdělávací a sportovní akce svazu plánované obvykle na první pololetí roku, nebyly tyto akce ani do navrhovaného rozpočtu zahrnuty a výkonný výbor schválil rozpočet na letošní rok bez nich.   

Termíny a přihlášky na akce, které jsou plánované na druhé pololetí letošního roku, budeme zveřejňovat až ve chvíli, kdy budeme mít reálnou možnost je uskutečnit. Termín přihlašování na sportovní hry v druhém pololetí, které byly schváleny výkonným výborem, je stanovený na 10. srpna 2021.

Doufáme, že epidemiologická situace umožní uskutečnění plánovaných akcí alespoň v druhém pololetí roku a my se zase konečně setkáme osobně.

Do systému vložil:
SLADKOVSKÝ Karel
Témata
dotazy-clenupravo
Další články
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 6/2023 – březen
58. zasedání výboru EPSU pro energetiku, odpadové hospodářství a vodohospodářství
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 5/2023 – březen
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 4/2023 – únor
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 3/2023 – únor
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 2/2023 – leden
Vyšší náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 1/2023 – leden
Lhůty opakovaných revizí elektrických zařízení
Valorizace náhrady za ztrátu na výdělku při pracovním úrazu
Datové schránky
Říjnové novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – pokračování
Říjnové novinky EPSU z kolektivního vyjednávání
Evropská odborová konfederace vyhlašuje říjen měsícem akcí za vyšší mzdy
Manifestační mítink ČMKOS 2022
Zázraky se někdy bohužel nedějí…
Prováděcí předpisy k zákonu o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení
Budoucnost plynu a jaderné energie v evropské unii
Hospodaření odborových organizací – pokladna, účet
Novinky z Evropské odborové konfederace duben 2022