Prostoj
16.03.2021 | Poradenství | Od našich členů | Přečteno: 780x

Dotaz: Prosíme o stručné vysvětlení pojmu „prostoj“.

Odpověď:

Prostoj je upraven v § 207 písm. a) zákoníku práce. Jedná se o překážku v práci na straně zaměstnavatele. O prostoj se jedná, např. když zaměstnanci nemohou vykonávat práci v důsledku přerušení dodávky elektrického proudu; plynu; surovin; materiálů; v důsledku chybných pracovních podkladů; vadných přípravků nebo nářadí; čekání na seřizovače; poruchy na strojním zařízení. Prostojem se rozumí pouze přechodná, určitým časovým úsekem omezená a zásadně nepředvídatelná překážka v práci. Prostojem rozhodně není pravidelná; plánovaná odstávka strojů či zařízení; pravidelné opravy, včetně oprav generálních; nedostatek práce vzhledem k přechodu na jiný výrobní program nebo vzhledem k nedostatku zakázek.

Jestliže zaměstnanci nebudou v tomto případě převedeni na jinou práci, přísluší jim náhrada mzdy ve výši 80 % průměrného výdělku. V kolektivní smlouvě, v pracovní smlouvě lze dohodnout nebo ve vnitřním předpisu stanovit náhradu mzdy ve výši nad 80 %.

Pokud budou převedení na jinou práci, kde dosahují nižší mzdy, přísluší zaměstnancům doplatek nejméně do výše průměrného výdělku, a to po celou dobu tohoto převedení. To platí nejen pro zaměstnavatele, kteří provozují podnikatelskou činnost, ale i pro zaměstnavatele uvedené v § 109 odst. 3 zák. práce (kteří neprovozují podnikatelskou činnost). V závěru bude vhodné uvést, že zaměstnance lze v tomto případě převést na jinou práci pouze s jejich souhlasem.

                                                                                                     

Do systému vložil:
JUDr. ZRUTSKÝ Jaromír
Témata
dotazy-clenupravo
Další články
Titulek
Vznik nároku na starobní důchod
Odměňování za práci v sobotu a v neděli
Napracování omluvené nepřítomnosti v práci
Očkování proti onemocnění COVID-19
Lékařské prohlídky svářečů
Vzor usnesení závodního výboru
Práce přesčas
Prodloužení délky dovolené
Pracovněprávní nároky – benefity a daň z příjmů
Stravenkový paušál a částečně odpracovaná směna
Přivýdělek v rámci mateřské a rodičovské dovolené
Nošení roušek
Práce přesčas a dovolená
Rozvázání pracovního poměru dohodou
Zdravotní způsobilost vykonávat práci