Poradenství
Práce přesčas
08.04.2021 | Poradenství | Od našich členů | Přečteno: 2 101x

Dotaz: Prosil bych, pokud možno srozumitelně, vysvětlit tzv. plánování práce přesčas. Znám případy, kdy někteří zaměstnavatelé práci přesčas uvádějí v harmonogramu směn. Vlastně se dá říct, že ji tzv. „plánují“. Je to správné?

Odpověď: Rozhodně to není správné. Práce přesčas se v žádném případě neplánuje, a rozhodně ne do rozvrhu směn. Vyplývá to z § 78 odst. 1 písm. c) zákoníku práce, kde je uvedena definice směny: „Směna je část týdenní pracovní doby bez práce přesčas, kterou je zaměstnanec povinen  na základě předem stanoveného rozvrhu pracovních směn odpracovat.“

Práce přesčas nemůže být v žádném případě odpracovaná ve směně. Vždy se musí jednat o práci vykonanou mimo rozvrh směn a nad stanovenou týdenní pracovní dobu. Vyplývá to z definice práce přesčas, která je uvedena v § 78 odst. 1 písm. i) zákoníku práce.

Není to ani možné, protože práce přesčas může být konána jen výjimečně a nařízena může být jen z vážných provozních důvodů. Vyplývá to z § 93 zákoníku práce. Je přece celkem logické, že nelze plánovat práci, která může být konána výjimečně a nařízena může být jen z vážných provozních důvodů.

K tzv. plánování práce přesčas bude možná vhodné uvést, že v řadě případů potřeba práce přesčas je zjištěna až na konci pracovní doby a nelze ji tedy plánovat. Například zaměstnanec zaměstnavateli ve 12:00 hod. oznámí, že byl lékařem uznán práce neschopným, a proto se nemůže dostavit na odpolední směnu. Zaměstnavatel možná nemá jinou možnost, jak to neprodleně řešit, než nařídit nebo dohodnout výkon práce přesčas se zaměstnancem, který pracoval v dopolední směně. Nedá se tedy mluvit o plánování práce přesčas. Někdo zde může namítnout, že plánovat přesčas je nutné např. v tzv. sobotních nebo nedělních směnách. Zaměstnavatel má hodně práce – hodně zakázek, a proto z těchto vážných provozních důvodů potřebuje, aby se pracovalo i v sobotu a v neděli.

Podle mého názoru se ani v tomto případě nejedná o plánování práce přesčas. Jestliže zaměstnavatel o potřebě pracovat v sobotu a v neděli ví s určitým časovým předstihem, je třeba to zaměstnancům včas oznámit a odůvodnit, aby získal jejich souhlas. Zaměstnavatel by si měl uvědomit, že si zaměstnanec potřebuje „sladit“ tuto práci, o které nevěděl, se svým rodinným a soukromým životem. Tento postup zaměstnavatele je v souladu s dobrými mravy. Samozřejmě je mně známo, že celá řada zaměstnavatelů práci přesčas plánuje, má ji uvedenou i v rozvrhu směn. Často jsou hlavním důvodem této nesprávné praxe nedostatky v organizaci práce nebo neodpovídající počet zaměstnanců, způsobený „nepromyšleným“ snižováním počtu zaměstnanců.

Do systému vložil:
JUDr. ZRUTSKÝ Jaromír
Témata
dotazy-clenupravo
Další články
Kratší pracovní doba
Směnný provoz
Stravování
Prostoj
Požadavky pro řádný výkon práce
Potvrzení o zaměstnání, tzv. zápočtový list
Odstupné
Osobní spis
Mzda za práci přesčas
Práce přesčas
Revize přenosných elektrických spotřebičů
Práce přesčas na pracovní cestě
Sbírka listin veřejného rejstříku a povinnost odborové organizace zveřejnit výsledky hospodaření
Odměňování za práci v sobotu a v neděli
Přiměřená doba na oddech a jídlo
Pracovní cesta (stravné a stravenky)
Vznik nároku na starobní důchod
Odměňování za práci v sobotu a v neděli
Napracování omluvené nepřítomnosti v práci
Očkování proti onemocnění COVID-19