Očkování proti onemocnění COVID-19
25.05.2021 | Poradenství | Od našich členů | Přečteno: 1 355x

Dotaz: Jestliže jde zaměstnanec v pracovní době na očkování proti COVIDU-19, přísluší zaměstnanci náhrada mzdy od zaměstnavatele? Zaměstnavatelem nám bylo sděleno, že toto očkování není povinné, a proto záleží na rozhodnutí zaměstnavatele, zda očkování uhradí, nebo neuhradí. Je to pravda? Ještě by mě zajímalo, co to je doba nezbytně nutná.

Odpověď:

Není to pravda. Jestliže zaměstnanec bude očkován proti COVIDU-19 a toto očkování zasáhne do jeho pracovní doby, náleží mu pracovní volno s náhradou mzdy ve výši průměrného výdělku na dobu nezbytně nutnou.
Jedná se o důležitou osobní překážku v práci z důvodu vyšetření nebo ošetření ve zdravotnickém zařízení uvedenou v příloze k nař. vl. č. 590/2006 Sb., bod č. 1. písm. a). Očkování se považuje za ošetření. Tento právní názor zastává i Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. Na podporu našeho právního názoru je třeba uvést, že se dosud poskytovala a dále poskytuje náhrada mzdy i při nepovinném očkování, např. při očkování proti chřipce, nebo se jedná o tzv. obstřiky při rehabilitaci atd. Doposud s tím nebyl žádný problém.

Zaměstnavatelé by si měli také uvědomit, že očkovaný zaměstnanec na COVID-19 nemusí být testován, což je i v jejich zájmu.

Je-li tato překážka v práci zaměstnanci předem známa, musí, jako při kterékoliv jiné důležité osobní překážce v práci, včas požádat zaměstnavatele o poskytnutí pracovního volna, což je právě náš případ. Jinak je zaměstnanec povinen uvědomit zaměstnavatele o překážce a o předpokládané době jejího trvání bez zbytečného průtahu.

Překážku v práci je zaměstnanec povinen zaměstnavateli prokázat, např. pozvánkou na očkování, rezervací termínu očkování, potvrzením zdravotnického zařízení atd. Těmito doklady zaměstnanec rovněž prokáže, že očkování nebylo možné provést mimo pracovní dobu.

Doba nezbytně nutná je: cesta do zdravotnického zařízení, čekání na očkování, vlastní lékařský zákrok, v případě očkování proti COVID-19 na pokyn lékaře čekání v čekárně cca 20–30 minut po očkování, to je z důvodu obavy z nežádoucí reakce na očkování, a cesta zpět.

Do systému vložil:
JUDr. ZRUTSKÝ Jaromír
Témata
dotazy-clenupravo
Další články
Titulek
Vznik nároku na starobní důchod
Odměňování za práci v sobotu a v neděli
Napracování omluvené nepřítomnosti v práci
Lékařské prohlídky svářečů
Vzor usnesení závodního výboru
Práce přesčas
Prodloužení délky dovolené
Pracovněprávní nároky – benefity a daň z příjmů
Prostoj
Stravenkový paušál a částečně odpracovaná směna
Přivýdělek v rámci mateřské a rodičovské dovolené
Nošení roušek
Práce přesčas a dovolená
Rozvázání pracovního poměru dohodou
Zdravotní způsobilost vykonávat práci