Poradenství
Přiměřená doba na oddech a jídlo
20.12.2021 | Poradenství | Od našich členů | Přečteno: 1 073x

Dotaz: Zaměstnanci – vrátní pracují v 12hodinových směnách a vzhledem k charakteru práce nesmí opustit pracoviště. Zaměstnavatel jim však mzdu poskytuje pouze za 11 hodin, tj. odečítá jim dvě 30min. přestávky v práci, které však nemohou čerpat. Je jeho postup správný?

Odpověď:

Jeho postup není správný a je nezákonný. Na tento dotaz jsme již opakovaně odpovídali. V § 88 odst. 1 zák. práce je uvedeno: „Jde-li o práce, které nemohou být přerušeny, musí být zaměstnanci i bez přerušení provozu nebo práce zajištěna přiměřená doba na oddech a jídlo; tato doba se započítává do pracovní doby.“

Z výše uvedeného jednoznačně vyplývá, že mu za tuto dobu náleží i mzda (plat). Zaměstnavatel je v tomto případě povinen jim poskytovat mzdu za 12 hodin. V tomto smyslu rozhodují i soudy. Jedná se např. o vrátné, strážné, obsluhu velínů, kotelen, o podnikové hasiče, o lékaře atd.

V závěru bude vhodné uvést, že při stanovení, kterým zaměstnancům nebudou poskytovány přestávky v práci, ale přiměřená doba na oddech a jídlo, musí být zaměstnavatel v případě kontroly schopen prokázat, že se jedná o práce, které nemohou být přerušeny, že nelze zajistit jejich vystřídání. Rovněž musí přihlédnout k hlediskům bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

  

                                                                                             

Do systému vložil:
JUDr. ZRUTSKÝ Jaromír
Témata
dotazy-clenupravo
Další články
Kratší pracovní doba
Směnný provoz
Stravování
Prostoj
Požadavky pro řádný výkon práce
Potvrzení o zaměstnání, tzv. zápočtový list
Odstupné
Osobní spis
Mzda za práci přesčas
Práce přesčas
Revize přenosných elektrických spotřebičů
Práce přesčas na pracovní cestě
Sbírka listin veřejného rejstříku a povinnost odborové organizace zveřejnit výsledky hospodaření
Odměňování za práci v sobotu a v neděli
Pracovní cesta (stravné a stravenky)
Vznik nároku na starobní důchod
Odměňování za práci v sobotu a v neděli
Napracování omluvené nepřítomnosti v práci
Očkování proti onemocnění COVID-19
Lékařské prohlídky svářečů