Zpravodaj
Nové nemoci z povolání
03.01.2022 | Zpravodajství OS | Články | Přečteno: 1 171x

Od 1. ledna 2023 se rozšiřuje, tedy pokud se to ještě do té doby nezruší, seznam nemocí z povolání. Nově se upravují nemoci přenosné a parazitární s přenosem z člověka na člověka nebo s dalšími způsoby přenosu vzniklé při práci, u níž je prokázáno riziko nákazy, nemoci přenosné ze zvířat na člověka buď přímo, nebo prostřednictvím přenašečů, nebo nemoci vzniklé v zahraničí při práci v epidemiologicky obtížných oblastech s rizikem nákazy. Také se seznam rozšiřuje o dlouho diskutované chronické onemocnění bederní páteře způsobené dlouhodobým přetěžováním těžkou fyzickou prací.

Novou úpravu přináší nařízení vlády č. 506/2021 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání, ve znění pozdějších předpisů. Pro uznání chronického onemocnění bederní páteře jsou stanoveny poměrně přísné odborné podmínky. Jednou z těchto podmínek pro uznání nemoci z povolání je, že těžká fyzická práce je spojená s dočasnou pracovní neschopností pro tuto diagnózu o celkové době trvání alespoň 12 měsíců během posledních 3 let. Práce musí být vykonávána nejméně tři roky alespoň 60 směn ročně.

Do systému vložil:
ČIKL Václav
Témata
bozp
Další články
Říjnové novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – pokračování
Říjnové novinky EPSU z kolektivního vyjednávání
Evropská odborová konfederace vyhlašuje říjen měsícem akcí za vyšší mzdy
Manifestační mítink ČMKOS 2022
Zázraky se někdy bohužel nedějí…
Prováděcí předpisy k zákonu o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení
Budoucnost plynu a jaderné energie v evropské unii
Hospodaření odborových organizací – pokladna, účet
Novinky z Evropské odborové konfederace duben 2022
Solidární prohlášení evropských sociálních partnerů Eurogas, IndustriAll Europe, EPSU
Pomoc lidem, kteří bojují s růstem cen energií
Vzpomínáme na naše dlouholeté kolegy a kamarády
Nový zákon o vyhrazených technických zařízeních
Den veřejných služeb OSN
7. dubna – Světový den zdraví – Žádný zisk z pandemie
Rozhodnutí VV k akcím v roce 2021
PF 2021
Zrušení všech Regionálních školení KM
Ochranné rukavice pro práci s ruční řetězovou pilou
Zákoník práce po novele – část V. – vliv překážek v práci na dovolenou a ostatní změny