Zpravodaj
Nové nemoci z povolání
03.01.2022 | Zpravodajství OS | Články | Přečteno: 1 442x

Od 1. ledna 2023 se rozšiřuje, tedy pokud se to ještě do té doby nezruší, seznam nemocí z povolání. Nově se upravují nemoci přenosné a parazitární s přenosem z člověka na člověka nebo s dalšími způsoby přenosu vzniklé při práci, u níž je prokázáno riziko nákazy, nemoci přenosné ze zvířat na člověka buď přímo, nebo prostřednictvím přenašečů, nebo nemoci vzniklé v zahraničí při práci v epidemiologicky obtížných oblastech s rizikem nákazy. Také se seznam rozšiřuje o dlouho diskutované chronické onemocnění bederní páteře způsobené dlouhodobým přetěžováním těžkou fyzickou prací.

Novou úpravu přináší nařízení vlády č. 506/2021 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání, ve znění pozdějších předpisů. Pro uznání chronického onemocnění bederní páteře jsou stanoveny poměrně přísné odborné podmínky. Jednou z těchto podmínek pro uznání nemoci z povolání je, že těžká fyzická práce je spojená s dočasnou pracovní neschopností pro tuto diagnózu o celkové době trvání alespoň 12 měsíců během posledních 3 let. Práce musí být vykonávána nejméně tři roky alespoň 60 směn ročně.

Do systému vložil:
ČIKL Václav
Témata
bozp
Další články
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 6/2023 – březen
58. zasedání výboru EPSU pro energetiku, odpadové hospodářství a vodohospodářství
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 5/2023 – březen
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 4/2023 – únor
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 3/2023 – únor
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 2/2023 – leden
Vyšší náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 1/2023 – leden
Lhůty opakovaných revizí elektrických zařízení
Valorizace náhrady za ztrátu na výdělku při pracovním úrazu
Datové schránky
Říjnové novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – pokračování
Říjnové novinky EPSU z kolektivního vyjednávání
Evropská odborová konfederace vyhlašuje říjen měsícem akcí za vyšší mzdy
Manifestační mítink ČMKOS 2022
Zázraky se někdy bohužel nedějí…
Prováděcí předpisy k zákonu o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení
Budoucnost plynu a jaderné energie v evropské unii
Hospodaření odborových organizací – pokladna, účet
Novinky z Evropské odborové konfederace duben 2022