Zpravodaj
Mimořádný příspěvek při karanténě/izolaci – tzv. izolačka
07.01.2022 | Zpravodajství OS | Pro členy svazu | Přečteno: 1 491x

Dne 23. 12. 2021 nabyl účinnosti zákon č. 518/2021 Sb., o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě.

O co jde?

Zaměstnanci, kterému z důvodu nařízení karantény nebo izolace vznikl nárok na náhradu mzdy, platu nebo odměny z dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, přísluší za podmínek stanovených tímto zákonem mimořádný příspěvek.

Jaká je výše?

Výše mimořádného příspěvku činí 370 Kč za kalendářní den po dobu maximálně prvních 14 dnů nařízené karantény nebo izolace. Pokud však součet příspěvku a náhrady mzdy, platu nebo odměny přesáhne 90 % průměrného výdělku za odpovídající počet zameškaných hodin, příspěvek se o tento rozdíl sníží.

Za jaké období?

Nárok na mimořádný příspěvek vzniká za splnění stanovených podmínek ode dne účinnosti tohoto zákona (tj. ode dne 23. 12. 2021) nejdéle do dne 28. 2. 2022 a dále i za kalendářní dny před účinností tohoto zákona za předpokladu, že karanténa nebo izolace byla nařízena po 30. 11. 2021 a trvá aspoň v den nabytí účinnosti zákona (tj. 23. 12. 2021).

Kdo mi ho vyplatí?

Mimořádný příspěvek vyplatí zaměstnanci zaměstnavatel společně s náhradou mzdy, platu nebo odměny za příslušné období. O příspěvek se nežádá.

Co dalšího je dobré vědět?

Mimořádný příspěvek je osvobozen od daně z příjmů fyzických osob, nepodléhá výkonu rozhodnutí ani exekuci a nepřihlíží se k němu, je-li pro účely jiných právních předpisů zjišťována výše příjmu. Pokud byl příspěvek poskytnut zaměstnanci nesprávně v důsledku jeho zaviněného jednání, smí zaměstnavatel provést srážku k úhradě takto nesprávně poskytnutého příspěvku.

Do systému vložil:
Mgr. ŠEBKOVÁ Ester
Témata
pravo
Další články
Protestní setkání odborových svazů rozpočtových a příspěvkových organizací
Děkujeme, že jste podepsali petici organizovanou ČMKOS proti odchodu do důchodu v 68 letech a za dřívější odchod do důchodu v náročných profesích.
Letošní sportování zahájeno!
Podporujeme stávkovou pohotovost ČMKOS
ČMKOS vyhlásila stávkovou pohotovost
Cíle kolektivního vyjednávání 2023
Bylo, nebylo
Sportovní hry v Jetřichovicích
Demonstrace proti chudobě
Chystáme se na demonstraci
Sportovní hry v Jetřichovicích budou!
Turistika Kostelec u Zlína
Manifestační mítink ČMKOS
23. červen – Mezinárodní den veřejných služeb
Reakce odborových svazů veřejných služeb a správy na výsledky vyjednávání o platech na rok 2022
Výzva POS OS UNIOS na pořadatelství svazových sportovních her 2023
Nový rok 2022
Program Antivirus prodloužen a rozšířen
Kurzarbeit je tady!
Koronavirus a podpora ze strany státu – stav ke dni 9. 3. 2021