Zpravodaj
Solidární prohlášení evropských sociálních partnerů Eurogas, IndustriAll Europe, EPSU
07.04.2022 | Zpravodajství OS | Články | Přečteno: 544x

Zaměstnavatelé a odborové svazy v rámci odvětvového sociálního dialogu v plynárenství vyjádřili 21. března solidaritu s pracovníky a lidmi na Ukrajině. Zastupujeme podniky a pracovníky v plynárenském odvětví, a to i na Ukrajině.

Vyjadřujeme odsouzení ruské vojenské invaze na Ukrajinu a požadujeme, aby všechny ruské síly okamžitě opustily Ukrajinu. Je třeba respektovat územní celistvost Ukrajiny a její bezpečnost, jakož i její politickou nezávislost jako demokratického státu.

Vyzýváme Evropskou unii a mezinárodní společenství, aby poskytli podporu a azyl lidem prchajícím před válkou.

Vyjadřujeme také solidaritu s kolegy z plynárenského sektoru, kteří navzdory strašlivým těžkostem usilovně pracují na údržbě a opravách energetických sítí a umožňují lidem vytápět své domovy. Jsme hluboce znepokojeni poškozením energetické infrastruktury a důsledky pro místní obyvatelstvo.

Pro sociální partnery je nyní zásadní řešit širší dopady na toto odvětví všude v Evropě. Riziko ohrožení energetické bezpečnosti, které se ještě zhoršilo v důsledku války, představuje obrovskou výzvu pro občany, průmysl a zaměstnance v celé Evropě.

Je naléhavě nutné přijmout nezbytná opatření, aby se pokročilo v diverzifikaci energie, snížila se závislost na dovozu z Ruska, zároveň se zajistila bezpečnost dodávek energie a rozšířilo se využívání obnovitelných zdrojů energie včetně biometanu a čistého vodíku.

Je třeba přijmout veškerá nezbytná opatření, která ochrání pracovníky a domácnosti (se zvláštním důrazem na socioekonomicky znevýhodněné a zranitelné zákazníky) před energetickou chudobou. Sociální partneři na tom mají velký podíl a musí být zapojeni do všech diskusí o budoucnosti tohoto odvětví. 

Do systému vložil:
VOTAVA Michal Jan
Další články
Titulek
Manifestační mítink ČMKOS 2022
Zázraky se někdy bohužel nedějí…
Prováděcí předpisy k zákonu o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení
Budoucnost plynu a jaderné energie v evropské unii
Hospodaření odborových organizací – pokladna, účet
Novinky z Evropské odborové konfederace duben 2022
Nové nemoci z povolání
Pomoc lidem, kteří bojují s růstem cen energií
Vzpomínáme na naše dlouholeté kolegy a kamarády
Nový zákon o vyhrazených technických zařízeních
Den veřejných služeb OSN
7. dubna – Světový den zdraví – Žádný zisk z pandemie
Rozhodnutí VV k akcím v roce 2021
PF 2021
Zrušení všech Regionálních školení KM