Poradenství
Práce přesčas na pracovní cestě
09.06.2022 | Poradenství | Od našich členů | Přečteno: 731x

Dotaz:
Zajímalo by mě, jak to je s prací přesčas v případě vyslání na pracovní cestu. Moje pracovní doba je od 6.00 hod. do 14.30 hod. Na pracovní cestě jsem pracovala do 16.30 hod. a do místa trvalého bydliště jsem se vrátila v 19.00 hod. Zaměstnavatel mně nyní tvrdí, že práce přesčas je jen práce skutečně vykonávaná, tj. od 14.30 hod. do 16.30 hod. Podle mého názoru se o práci přesčas jedná až do doby návratu z pracovní cesty, tj. do 19. hod.

Odpověď:

     Zaměstnavatel má pravdu. Ve Vašem případě se o práci přesčas jedná od 14.30 hod. do 16.30 hod. Prací přesčas není a nikdy ani nebyla doba strávená na cestě z místa přechodného pracoviště, tj. místa, kde zaměstnanec na pracovní cestě plní pracovní úkoly, do místa trvalého bydliště. Podle § 78 odst. 1 písm. i) zák. práce je prací přesčas práce konaná zaměstnancem na příkaz zaměstnavatele nebo s jeho souhlasem nad stanovenou týdenní pracovní dobu vyplývající z předem stanoveného rozvržení pracovní doby a konaná mimo rámec rozvrhu pracovních směn. O práci přesčas by se jednalo, kdybyste do 19.00 hod. vykonávala práci, tj. plnila pracovní úkoly vyplývající z pracovní smlouvy. O práci přesčas by se samozřejmě také  jednalo, pokud by v pracovní smlouvě jako druh práce byl uveden řidič.

       Pro účely poskytování cestovních náhrad se Vám bude počítat celá doba trvání pracovní cesty, tj. až do 19.00 hod.

                                                                                                      

Do systému vložil:
JUDr. ZRUTSKÝ Jaromír
Témata
dotazy-clenupravo
Další články
Nejčastější dotazy k datovým schránkám
Nejčastější dotazy k datovým schránkám
Obsah kolektivní smlouvy
Nejčastější dotazy k datovým schránkám
Nejčastější dotazy k datovým schránkám
Nejčastější dotazy k datovým schránkám
Nejčastější dotazy k datovým schránkám
Mzda za práci přesčas
Dovolená
Kratší pracovní doba
Směnný provoz
Stravování
Prostoj
Požadavky pro řádný výkon práce
Potvrzení o zaměstnání, tzv. zápočtový list
Odstupné
Osobní spis
Mzda za práci přesčas
Práce přesčas
Revize přenosných elektrických spotřebičů