Poradenství
Osobní spis
19.08.2022 | Poradenství | Od našich členů | Přečteno: 820x

Dotaz: Velice rád bych se podíval do svého osobního spisu, který na mě vede zaměstnavatel. Mám vůbec na to právo? Může do něho nahlížet kterýkoliv vedoucí zaměstnanec a člen dozorčí rady?

Odpověď: Ano, máte na to právo. Vyplývá to z § 312 odst. 3 zák. práce. Na náklady zaměstnavatele si dokonce můžete z dokladů v něm obsažených činit výpisky a pořizovat si stejnopisy. Do osobního spisu zaměstnance nemůže nahlížet kterýkoliv vedoucí, ale pouze ten vedoucí zaměstnanec, který mu je nadřízen. Člen dozorčí rady do osobního spisu zaměstnance nahlížet nesmí. Vyplývá to z § 312 odst. 2 zák. práce.

Do systému vložil:
JUDr. ZRUTSKÝ Jaromír
Témata
dotazy-clenupravo
Další články
Příspěvek na Vánoce pro členy
Stravenkový paušál za 12hodinovou směnu
Výkazy v rejstříku
Podpis kolektivní smlouvy
Práce přesčas
Náhradní volno za práci přesčas
Nová právní úprava dovolené pro zaměstnance pracující na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Překážky v práci a náhradní volno
Mzda za práci přesčas
Cestovní náhrady
Přiměřená doba na oddech a jídlo
Prohlubování kvalifikace
Požadavky pro řádný výkon práce
Výše odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění od 1. 1. 2023
Přeložení a pracovní cesta
Osobní příplatek po návratu z mateřské nebo rodičovské dovolené
O poskytování osobního příplatku rozhoduje zaměstnavatel
Osobní příplatek pouze na dobu neurčitou
Zdravotní způsobilost vykonávat práci
Pracovní doba