Poradenství
Prostoj
20.10.2022 | Poradenství | Od našich členů | Přečteno: 433x

Dotaz: Prosím o stručné vysvětlení pojmu „prostoj“, protože v našem podniku za prostoj označují jakékoliv přerušení práce. Jsem zaměstnán u obchodní společnosti.

Odpověď: 

Prostoj je upraven v § 207 písm. a) zákoníku práce. Jedná se o překážku v práci na straně zaměstnavatele. O prostoj se jedná, např. když zaměstnanci nemohou vykonávat práci v důsledku přerušení dodávky elektrického proudu, plynu, surovin, materiálů; v důsledku chybných pracovních podkladů, vadných přípravků nebo nářadí, čekání na seřizovače, poruchy na strojním zařízení. Prostojem se rozumí pouze přechodná, určitým časovým úsekem omezená a zásadně nepředvídatelná překážka v práci. Prostojem rozhodně nejsou pravidelná, plánovaná odstávka strojů či zařízení; pravidelné opravy, včetně oprav generálních; nedostatek práce vzhledem k přechodu na jiný výrobní program nebo vzhledem k nedostatku zakázek. Jestliže zaměstnanci nebudou v tomto případě převedeni na jinou práci, přísluší jim náhrada mzdy ve výši 80 % průměrného výdělku. V kolektivní smlouvě, v pracovní smlouvě lze dohodnout, nebo kde nepůsobí odborová organizace, ve vnitřním předpisu stanovit náhradu mzdy nad 80 %. To platí i pro zaměstnavatele, kteří jsou uvedeni v § 109 odst. 3 zákoníku práce (kteří neprovozují podnikatelskou činnost, poskytují zaměstnancům plat).

Pokud budou zaměstnanci převedeni na jinou práci, kde dosahují nižší mzdy (platu), přísluší jim doplatek nejméně do výše průměrného výdělku, a to po celou dobu tohoto převedení. Problematika odměňování v případě převedení na jinou práci je obsažena v § 139 odst. 1 písm. d) zákoníku práce.

V závěru bude vhodné uvést, že od 1. 1. 2007 lze zaměstnance v tomto případě převést na jinou práci pouze s jejich souhlasem.

                                              

Do systému vložil:
JUDr. ZRUTSKÝ Jaromír
Témata
dotazy-clenupravo
Další články
Nejčastější dotazy k datovým schránkám
Nejčastější dotazy k datovým schránkám
Obsah kolektivní smlouvy
Nejčastější dotazy k datovým schránkám
Nejčastější dotazy k datovým schránkám
Nejčastější dotazy k datovým schránkám
Nejčastější dotazy k datovým schránkám
Mzda za práci přesčas
Dovolená
Kratší pracovní doba
Směnný provoz
Stravování
Požadavky pro řádný výkon práce
Potvrzení o zaměstnání, tzv. zápočtový list
Odstupné
Osobní spis
Mzda za práci přesčas
Práce přesčas
Revize přenosných elektrických spotřebičů
Práce přesčas na pracovní cestě