Poradenství
Nejčastější dotazy k datovým schránkám
16.01.2023 | Poradenství | Od našich členů | Přečteno: 917x

Dotaz: Jsme nově zvolený ZV, ale ještě nejsme zapsáni ve veřejném rejstříku. Dopis s údaji k datové schránce přišel na členy bývalého ZV, co máme dělat?

Odpověď: Musíte spolu komunikovat a požádat tyto bývalé členy ZV, nejlépe jednoho z nich, aby otevíral datovou schránku (dále také jen „DS“), sledoval doručenou poštu a předával vám ji k vyřízení. Vy pak vyčkejte. DS vám budou zřízeny automaticky, jakmile budete zapsáni ve veřejném rejstříku. Nemusíte nikde nic vyřizovat.

Upozorňujeme, že datová schránka je aktivní od jejího zřízení, a ne od vašeho přihlášení. I když se do ní nepřihlásíte, bude vám do ní korespondence úřadů státní správy doručována.

Do systému vložil:
JUDr. KOCIANOVÁ Jitka
Témata
datové schránky
Další články
Práce přesčas
Náhradní volno za práci přesčas
Překážky v práci a náhradní volno
Překrývání směn
Mzda za práci přesčas
Překážky v práci
Nošení jmenovky
Práce přesčas
Zaměstnanec pracující v noci
Osobní příplatek
Přeložení a pracovní cesta
Pracovní poměr uzavřený na dobu určitou
Bezpečnostní přestávky řidičů svozu odpadů
Přestávky v práci a pracovní doba
Potvrzení o zaplacení členských příspěvků
Dar od zaměstnavatele
Daňové přiznání ZO
Přestávka v práci
Záčátek dnů pracovního klidu
Prohloubení kvalifikace