Poradenství
Nejčastější dotazy k datovým schránkám
13.01.2023 | Poradenství | Od našich členů | Přečteno: 1 063x

Dotaz: Jsem bývalý člen závodního výboru. Byl mi zřízen přístup do datové schránky, otevřel jsem ji. Teď se bojím, co se stane, když do ní přijde pošta. Co mám dělat?

Odpověď: Pokud jste po přihlášení do datové schránky nalezl jakoukoliv nepřečtenou zprávu, je nutné o tom informovat stávající ZV. Jestli nový ZV ještě nemá přístup, protože probíhá jeho zápis na rejstříkovém soudu, je nutné přílohu zprávy (zpravidla ve formátu PDF) stáhnout a předat stávajícímu ZV (e-mailem, osobně). V případě, že tak neučiníte, platí, že dokument, který byl dodán do DS, je doručen okamžikem, kdy se do DS přihlásí osoba, která má přístup k dodanému dokumentu. Odesílatelům zpráv je zároveň vystavena doručenka s datem a časem doručení zprávy, a to bez ohledu na skutečnost, zda byla zpráva uživatelem skutečně otevřena a přečtena.

Do systému vložil:
JUDr. KOCIANOVÁ Jitka
Témata
datové schránky
Další články
Práce přesčas
Náhradní volno za práci přesčas
Překážky v práci a náhradní volno
Překrývání směn
Mzda za práci přesčas
Překážky v práci
Nošení jmenovky
Práce přesčas
Zaměstnanec pracující v noci
Osobní příplatek
Přeložení a pracovní cesta
Pracovní poměr uzavřený na dobu určitou
Bezpečnostní přestávky řidičů svozu odpadů
Přestávky v práci a pracovní doba
Potvrzení o zaplacení členských příspěvků
Dar od zaměstnavatele
Daňové přiznání ZO
Přestávka v práci
Záčátek dnů pracovního klidu
Prohloubení kvalifikace