Zpravodaj
Výzva POS OS UNIOS na pořadatelství svazových sportovních her 2024
24.05.2023 | Zpravodajství OS | Sportovní hry | Přečteno: 1 226x

Dle Zásad č. 2/2019 o organizaci sportovních her Odborového svazu UNIOS schválených výkonným výborem vyhlašuje předsednictvo svazu výzvu k pořadatelství svazových sportovních her v roce 2024.

Do konce července 2023 mohou jednotlivé základní či místní organizace podávat své návrhy k pořadatelství některého ze sportů pro rok 2024. Návrh na pořádání musí obsahovat dva garanty z dané organizace, místo pořádání akce (vždy pátek, sobota, neděle od večeře do snídaně), termín a systém soutěže s rozdělením kategorií. Při dvou sportech na jedné akci se mohou domluvit dvě základní či místní organizace na spolupořadatelství. Při zabezpečení akce je třeba dodržovat schválené limity na ubytování a stravu dle platných zásad. Čím nižší cena, tím bude nižší startovné pro účastníky.

Co to tedy pro pořadatele znamená? Zabezpečit garanty, pořadatele, rozhodčí. Předběžně rezervovat místo konání akce a ubytování se stravováním (závazná objednávka bude zaslána svazem až po schválení akce výkonným výborem v říjnu) a připravit systém soutěže včetně časového harmonogramu akce.

Své návrhy můžete předem konzultovat s Michalem Janem Votavou, garantem svazových sportovních her za OS UNIOS, tel. 777 138 461, votava.michal@osunios.cz.

Návrhy na pořádání některého ze sportů zašlete do 31. 7. 2023 na osunios@osunios.cz.

Do systému vložil:
JUREČKA Radek
Témata
SSH 2024
Foto k článku
Další články
Blíží se přihlašování na sportovní hry 2024
Sportovní hry v roce 2024
Další sportovní víkend za námi
Letošní sportování zahájeno!
Turistika Zadov – aktuální informace
Přihlášky na turistiku na Zadově otevřeny pro všechny
Sportovní hry 2023 – přihlašování
Sportovní hry v roce 2023
Šipky na Zadově
Sportovní hry v roce 2022