Zpravodaj
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 21/2023 – říjen
26.11.2023 | Zpravodajství OS | Články | Přečteno: 594x

Island: Odbory a další organizace se mobilizovaly ke stávce žen
Lotyšsko: Spor o platy ve zdravotnictví vyřešen
Chorvatsko: Vyjednávání ve veřejném sektoru přineslo 5% zvýšení platů
Německo: Odbory usilují o 10,5% zvýšení platů v regionální správě
Irsko: Členové odborů hlasují o návrhu na odměňování v neziskovém sektoru
Evropa: Zpráva uvádí jen málo příkladů zkrácení pracovní doby
Finsko: Odbory plánují akce v reakci na vládní plány
Španělsko: Návrh ministerstva spravedlnosti nestačí k ukončení sporu
Nizozemsko: Odbory dávají ultimátum zaměstnavatelům v sektoru mládeže
Švédsko: Odbory vyjednaly dvě nové dohody v neziskových sektorech
Portugalsko: Odbory požadují vyšší zvýšení platů pro rok 2024
Rakousko: Nejnovější informace o vyjednávání ve veřejném sektoru a soukromém zdravotnictví

IslandOdbory a další organizace se mobilizovaly ke stávce žen

Dne 24. října byla federace veřejného sektoru BSRB jednou z více než desítky organizací, které podpořily akční den vyzývající k naléhavým opatřením k řešení nerovnosti žen a mužů, rozdílů v odměňování žen a mužů a k boji proti genderovému a sexuálnímu násilí. Akce sahaly od stávek a demonstrací až po odstoupení od všech forem placené i neplacené práce. Od prvního akčního dne žen v roce 1975 uspořádaly odbory a další organizace v zemi velké stávky a protesty a došlo k určitému snížení nerovnosti žen a mužů. Stále však zbývá ujít dlouhou cestu, neboť rozdíly v odměňování žen a mužů činí 21 %, a téma letošní akce zní „Říkáte tomu rovnost?“.

LotyšskoSpor o odměňování ve zdravotnictví vyřešen

Odborový svaz zdravotnických pracovníků LVSADA dosáhl 18. října dohody s ministerstvem zdravotnictví, která zajistí zvýšení platů lékařů (10,6 %), zdravotních sester (6,5 %) a asistentů (6,9 %) v roce 2024. To znamená, že zdravotnický personál se v tříletém období 2022–24 dočká zvýšení platů o přibližně 23–24 %. V roce 2024 dojde také k navýšení platů nelékařského personálu o dalších 40 eur měsíčně (v průměru hrubého). Dohoda byla vyjednána s novým ministrem zdravotnictví a řeší dlouholetý spor o platy.

ChorvatskoVyjednávání ve veřejném sektoru přineslo 5% zvýšení platů

Zdravotnický odborový svaz HSSMS-MT informuje, že po třetím kole vyjednávání o platech ve veřejném sektoru odbory přijaly zvýšení platů o 5 %, což je zlepšení oproti nabídce 3 %, která byla předložena ve druhém kole vyjednávání. Odbory si rovněž zajistily vánoční bonus ve výši 300 eur, o který usilovaly, a velikonoční bonus ve výši 100 eur, což je sice méně, než chtěly, ale o 30 eur lepší než předchozí nabídka. Existuje také závazek, že pokud nebude nový mzdový systém zaveden do 1. března 2024, budou zahájena jednání o všeobecném zvýšení mezd.

NěmeckoOdbory usilují o 10,5% zvýšení platů v regionální správě

Odborový svaz ver.di, který vede jednání zahrnující 1,2 milionu zaměstnanců v regionální správě, stanovil hlavní požadavek na 10,5% zvýšení platů, minimálně však o 500 eur měsíčně. Požadavky zahrnují také 200 eur navíc pro mladší zaměstnance a stážisté mají být přijímáni na dobu neurčitou. Odbory chtějí dohodu na 12 měsíců. Ver.di uvádí, že zaměstnanci mají od výsledku jednání velká očekávání, a zdůrazňuje, že lepší platové a pracovní podmínky jsou nutné, aby pomohly řešit nedostatek 300 000 zaměstnanců ve veřejných službách. Důležitým cílem bude vyrovnat rozdíly v platech ve federální a místní správě, kde je rozdíl v průměru 10 % a u některých profesí se zvyšuje až na několik set eur. Jednání měla začít 26. října a odbory budou očekávat, že se výsledek bude vztahovat na více než milion státních zaměstnanců, na které se kolektivní smlouva přímo nevztahuje.

 IrskoČlenové odborů hlasují o návrhu odměňování v neziskovém sektoru

Členové tří odborových svazů – Fórsa, SIPTU a INMO – hlasují o tom, zda přijmou dohodu, která by mohla vyřešit dlouholetý spor o platy týkající se neziskových poskytovatelů zdravotní péče. Odbory usilují o obnovení parity v odměňování pracovníků těchto subjektů a přímo zaměstnaných pracovníků ve veřejném sektoru zdravotní a sociální péče. Stávková akce měla začít 17. října, ale revidovaná nabídka zaměstnavatelů vedla odbory k pozastavení akce a ke konzultacím se členy. Místo dvoufázového zvýšení o 5 %, které bylo nabídnuto v červenci, zaměstnavatelé navrhli zvýšení o 3 % zpětně od 1. dubna 2023, o 2 % od 1. listopadu 2023 a o 3 % od 1. března 2024, tedy o více než 8 % během necelých 12 měsíců. Existuje také závazek, že nejpozději do 1. prosince 2023 budou zahájena další jednání, která zohlední srovnatelnost se současnými a budoucími platovými dohodami ve veřejném sektoru. Vláda uznala důležitost odpovídajícího financování neziskového sektoru, aby bylo možné financovat zvyšování platů a řešit nedostatek zaměstnanců.

EvropaZpráva uvádí jen málo příkladů zkrácení pracovní doby

Nejnovější přehled vývoje pracovní doby, který vypracovala výzkumná agentura Eurofound, konstatuje, že se stále častěji diskutuje o zkrácení pracovní doby, ale je jen málo příkladů, kdy se toto zkrácení uplatnilo v praxi. Zpráva uvádí několik příkladů zkrácení pracovní doby v soukromém a neziskovém sektoru zdravotní a sociální péče v Rakousku a v městském podniku v Portugalsku. Dohoda ve veřejném sektoru v Litvě zahrnuje dodatečný den dovolené na vzdělávání a odbornou přípravu, zatímco tamní vnitrostátní právní předpisy nyní umožňují 32hodinový/čtyřdenní pracovní týden pro státní a obecní zaměstnance, kteří mají děti mladší tří let. Zpráva zjistila, že zatímco obvyklý pracovní týden pro zaměstnance na plný úvazek činil v roce 2022 39,8 hodiny, průměrný kolektivně dohodnutý obvyklý pracovní týden na plný úvazek v EU byl 38,1 hodiny. Při porovnání jednotlivých odvětví také ukázala, že kolektivně dohodnutý obvyklý pracovní týden byl nejkratší ve veřejné správě (37,7 hodiny) a nejdelší v maloobchodě (38,5 hodiny).

FinskoOdbory plánují akce v reakci na vládní plány

Odbory a jejich konfederace nadále vyjadřují obavy z vládních návrhů, které budou mít dopad na práva odborů, podmínky zaměstnávání a sociální stát. Členové konfederace SAK se od září zapojili do řady akcí, protestů a zastavení práce a další jsou plánovány na listopad. Konfederace STTK se mobilizuje k velké demonstraci 18. listopadu, zatímco konfederace AKAVA se zaměřuje na to, aby přiměla vládu zasednout k jednacímu stolu.

ŠpanělskoNávrh ministerstva spravedlnosti k ukončení sporu nestačí

Federace FSC-CCOO uvádí, že ministerstva spravedlnosti a financí přislíbila zvýšení platů všem zaměstnancům ministerstva spravedlnosti za předpokladu, že Pedro Sanchez bude znovu dosazen do čela nové koaliční vlády. Odborový svaz však tvrdí, že tento závazek nestačí k ukončení dlouhotrvajícího sporu, v jehož rámci již dva měsíce probíhají stávkové akce. FSC-CCOO se obrátil na ministerstvo dopisem, v němž požaduje okamžité jednání o zvýšení platů všech zaměstnanců bez ohledu na to, kdo povede vládu. Mezi požadavky odborů patří také opatření týkající se kariérního růstu, ukončení diferenciace platů v rámci ministerstva, zlepšení procesů povyšování a příplatky k platu pro pracovníky, kteří odpracují hodiny navíc, aby odstranili nedodělky vzniklé v důsledku sporu.

NizozemskoOdbory dávají ultimátum zaměstnavatelům v sektoru mládeže

FNV a další odborové svazy stanovily zaměstnavatelům v sektoru mládeže lhůtu do 1. listopadu, aby přišli s lepší mzdovou nabídkou, jinak budou 20. listopadu usilovat o velkou mobilizaci. V posledních letech by to bylo již podesáté, co odbory musely vyjít do ulic, aby prosadily své požadavky. Odbory tvrdí, že „konečná nabídka“ zaměstnavatelů by vedla pouze k odchodu dalších pracovníků z odvětví a k dalšímu zvýšení nedostatku zaměstnanců. Největším kamenem úrazu při vyjednávání byla kompenzace inflace pro rok 2023. Po pouhém 1% zvýšení mezd 3. ledna odbory požadují zvýšení mezd v letech 2024 a 2025 jako kompenzaci inflace. Jejich cílem je 10% nárůst mezd do roku 2024 včetně dorovnání inflace za rok 2023, ale zaměstnavatelé nechtějí jít nad hranici 6,7 %. Pro rok 2025 zaměstnavatelé nabídli 3,5 % a navíc zavedení automatické kompenzace cen s maximem 2 % od dubna do prosince. Odbory však požadují dalších 5 % a jsou připraveny jednat o automatické cenové kompenzaci s maximem 2 % za předpokladu, že dojde také k dohodě o snížení pracovní zátěže.

ŠvédskoOdbory jednají o dvou nových dohodách v neziskových sektorech

Odborový svaz Kommunal vyjednal dvě dvouleté kolektivní smlouvy s organizací zaměstnavatelů Fremia, která zahrnuje poskytovatele neziskových služeb. V dohodě se společností Fremia, která pokrývá osobní asistenci, bude vyjednáno zvýšení mezd kolem částky nejméně 993 SEK (84 eur) od 1. října 2023 a nejméně 875 SEK (74 eur) od 1. října 2024. Minimální mzdové sazby se zvýší o 1350 SEK (115 eur) od 1. ledna 2024 a o 875 SEK (74 eur) od 1. ledna 2025, zatímco všechny příplatky se ke stejným datům zvýší o 4,1 % a 3,3 %. V dohodě s občanskou společností bude od 1. října 2023 k dispozici fond ve výši 1059 SEK (90 eur) na zvýšení mezd pro každého zaměstnance pracujícího na plný úvazek a poté 981 SEK (83 eur) od 1. října 2024, kdy bude rovněž existovat zvláštní iniciativa pro nízké mzdy, která poskytne navíc 71 SEK (6 eur). Minimální mzda podle dohody pro zaměstnance ve věku 19 let a více bude od 1. října 2023 činit 21 729 SEK (1847 eur) a od 1. října 2024 22 446 SEK (1908 eur). Nová minimální mzda pro zaměstnance, kteří mají mimo jiné vyšší odborné středoškolské vzdělání, bude od 1. října 2023 činit 24 312 SEK (2067 eur) a od 1. října 2024 25 114 SEK (2135 eur).

PortugalskoOdbory požadují vyšší zvýšení platů pro rok 2024

Odborové svazy SINTAP a STAL vyjádřily nespokojenost s nabídkou zvýšení platů pracovníků ve veřejných službách v roce 2024. Celkové mzdové náklady vzrostou o více než 5 %, přičemž zvýšení se bude pohybovat od 3 % do více než 6 % v závislosti na pozici v platové stupnici. Oba odborové svazy tvrdí, že tato úroveň zvýšení nevyrovná nedávnou ztrátu kupní síly v důsledku vyšší inflace. STAL odhaduje, že jen v letech 2022–23 dojde k reálnému poklesu o 5,1 %. SINTAP vyzval k obnovení jednání, zatímco STAL svolal na 27. října celostátní stávku. Stávka, kterou podporuje také skupina odborů Frente Comum, má širokou škálu požadavků zahrnujících kariérní růst, sazby za přesčasy, roční dovolenou, pracovní dobu a další.

RakouskoNejnovější informace o vyjednávání ve veřejném sektoru a soukromém zdravotnictví

První kolo vyjednávání o zvýšení platů zaměstnanců veřejného sektoru v roce 2024 se uskutečnilo 20. října a jako obvykle bylo základním cílem dohodnout se na klíčových číslech, ze kterých se bude při vyjednávání vycházet. Ty byly stanoveny jako 9,15 % pro inflaci (rok do září 2023) a prognózy poklesu hospodářského výkonu o 0,4–0,8 %. Jednání se účastní odbory veřejného sektoru younion a GÖD. Mezitím první kolo vyjednávání v soukromém zdravotnictví a sociální péči bylo pro odbory vida a GPA zklamáním, protože nabídka zaměstnavatele na zvýšení o 8,8 % byla výrazně nižší než požadavek odborů na 15% zvýšení. Druhé kolo vyjednávání se uskuteční 15. listopadu a odbory již plánují na 20. listopadu velkou konferenci rad zaměstnanců v očekávání, že jednání nepřinesou výsledek, a budou tak diskutovat o případné mobilizaci.

Do systému vložil:
VOTAVA Michal Jan
Témata
kolektivni-vyjednavanimezinarodni
Další články
Odboráři se postavili proti rušení zaručených mezd
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 11/2024 – květen
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 10/2024 – květen
Jednání o spravedlivé transformaci v plynárenském sektoru ztroskotala
Důležitá zpráva: Zrušení demonstrace 21. května 2024
Nesouhlasíme s navrženými 37 opatřeními NERV
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 24/2023 – prosinec
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 23/2023 – listopad
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 22/2023 – listopad
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 20/2023 – říjen
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 19/2023 – září
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 18/2023 – září
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 17/2023 – srpen
Nenechme kulturu utichnout! Nová iniciativa reaguje na plánované změny legislativy i návrh rozpočtu pro příští rok
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 16/2023 – srpen
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 15/2023 – červenec
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 14/2023 – červenec
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 13/2023 – červen
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 12/2023 – červen
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 11/2023 – květen