Poradenství
Práce přesčas
21.05.2024 | Poradenství | Od našich členů | Přečteno: 390x

Dotaz:

Prosil bych, pokud možno srozumitelně, vysvětlit tzv. plánování práce přesčas. Znám případy, kdy někteří zaměstnavatelé práci přesčas uvádějí v harmonogramu směn. Vlastně se dá říct, že ji tzv. „plánují“. Je to správné?

Odpověď:

Rozhodně to není správné. Práce přesčas se v žádném případě neplánuje, a rozhodně ne do rozvrhu směn. Vyplývá to z § 78 odst. 1 písm. c) zákoníku práce, kde je uvedena definice směny: „Směna je část týdenní pracovní doby bez práce přesčas, kterou je zaměstnanec povinen na základě předem stanoveného rozvrhu pracovních směn odpracovat.“

Práce přesčas nemůže být v žádném případě odpracována ve směně. Vždy se musí jednat o práci vykonanou mimo rozvrh směn a nad stanovenou týdenní pracovní dobu. Vyplývá to z definice práce přesčas, která je uvedena v § 78 odst. 1 písm. i) zákoníku práce.

Není to ani možné, protože práce přesčas může být konána jen výjimečně a nařízena může být jen z vážných provozních důvodů. Vyplývá to z § 93 zákoníku práce. Je přece celkem logické, že nelze plánovat práci, která může být konána výjimečně a nařízena může být je z vážných provozních důvodů.

K tzv. plánování práce přesčas bude možná vhodné uvést, že v řadě případů je potřeba práce přesčas zjištěna až na konci pracovní doby, a nelze ji tedy plánovat. Například zaměstnanec zaměstnavateli ve 12:00 hod. oznámí, že byl lékařem uznán práce neschopným, a proto se nemůže dostavit na odpolední směnu. Zaměstnavatel možná nemá jinou možnost, jak to neprodleně řešit, než nařídit nebo dohodnout výkon práce přesčas se zaměstnancem, který pracoval v dopolední směně. Nedá se tedy mluvit o plánování práce přesčas.

Někdo zde může namítnout, že plánovat práci přesčas je nutné např. v tzv. sobotních nebo nedělních směnách. Zaměstnavatel má hodně práce – hodně zakázek, a proto z těchto vážných provozních důvodů potřebuje, aby se pracovalo i v sobotu a v neděli. Podle mého názoru se ani v tomto případě nejedná o plánování práce přesčas. Jestliže zaměstnavatel o potřebě pracovat v sobotu a v neděli ví s určitým časovým předstihem, je třeba to zaměstnancům včas oznámit a odůvodnit, aby získal jejich souhlas. Zaměstnavatel by si měl uvědomit, že si zaměstnanec potřebuje „sladit“ tuto práci, o které nevěděl, se svým rodinným a soukromým životem. Tento postup zaměstnavatele je v souladu s dobrými mravy. Samozřejmě je všeobecně známo, že celá řada zaměstnavatelů práci přesčas plánuje, má ji uvedenou i v rozvrhu směn. Často jsou hlavním důvodem této nesprávné praxe nedostatky v organizaci práce nebo neodpovídající počet zaměstnanců, způsobený „nepromyšleným“ snižováním počtu zaměstnanců.

Do systému vložil:
JUDr. ZRUTSKÝ Jaromír
Témata
pravo
Další články
Práce přesčas
Náhradní volno za práci přesčas
Překážky v práci a náhradní volno
Překrývání směn
Mzda za práci přesčas
Překážky v práci
Nošení jmenovky
Zaměstnanec pracující v noci
Osobní příplatek
Přeložení a pracovní cesta
Pracovní poměr uzavřený na dobu určitou
Bezpečnostní přestávky řidičů svozu odpadů
Přestávky v práci a pracovní doba
Potvrzení o zaplacení členských příspěvků
Dar od zaměstnavatele
Daňové přiznání ZO
Přestávka v práci
Záčátek dnů pracovního klidu
Prohloubení kvalifikace
Zásada rovného zacházení v oblasti odměňování