Zpravodaj
106 - 120 z 121
Týden vědy a techniky
NAŘÍZENÍ VLÁDY K PRÁCI V LESE
Změny minimální a zaručené mzdy od 1. 1. 2018
Bílá pastelka na pomoc nevidomým
Kam za zábavou a dobrým vínem
Zákaz požívání alkoholických nápojů a zákaz kouření na pracovištích
Stanovená týdenní pracovní doba u směnného provozu
Minimální mzda a dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr
Cestovní náhrady
Dovolená při změně zaměstnavatele
Průměrný výdělek
Školení organizací z regionu Praha a Soběslav
Mítink „Konec levné práce v ČR“
Nemoc přerušila výpovědní dobu
Může zaměstnavatel nařídit zaměstnanci neplacené volno?
106 - 120 z 121