Zpravodaj
91 - 105 z 161
Svazové sportovní hry 2018 naplněny
Věk neovlivní skončení nájmu bytu na dobu určitou
Nájemné jste povinni uhradit do konce výpovědní doby
Byt je třeba protokolárně předat
Pronajímatel nesmí požadovat jiná plnění než uvedená v zákoně
Důvody výpovědi jsou nepravdivé
VII. sjezd ČMKOS
Stolní tenis 2018 - Medlov (aktualizace 18.5.)
Šipky 2018 - Medlov (aktualizace 18.5.)
Turistika 2018 – Pavlov (aktualizace 18.5.)
Přiměřená doba na oddech a jídlo
Požadavky pro řádný výkon práce
Nošení pracovního oděvu a jmenovky
Zrušení karenční doby
Příplatek za zastupování
91 - 105 z 161