Zpravodaj
136 - 150 z 204
Věk neovlivní skončení nájmu bytu na dobu určitou
Nájemné jste povinni uhradit do konce výpovědní doby
Byt je třeba protokolárně předat
Pronajímatel nesmí požadovat jiná plnění než uvedená v zákoně
Důvody výpovědi jsou nepravdivé
VII. sjezd ČMKOS
Stolní tenis 2018 - Medlov (aktualizace 18.5.)
Šipky 2018 - Medlov (aktualizace 18.5.)
Turistika 2018 – Pavlov (aktualizace 18.5.)
Přiměřená doba na oddech a jídlo
Požadavky pro řádný výkon práce
Nošení pracovního oděvu a jmenovky
Zrušení karenční doby
Příplatek za zastupování
Pracovní volno na pohřeb dědy
136 - 150 z 204