Zpravodaj
346 - 354 z 354
Minimální mzda a dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr

Dotaz: Prý se nově na dohody o pracovní činnosti vztahuje minimální mzda i zaručená mzda. Je to pravda?

Cestovní náhrady

Dotaz: Prosím o vysvětlení § 152 písm. c) zákoníku práce. Jde mně o tento příklad. Moje pracovní doba činí 40 hodin týdně a je rozvržena do 5 dnů v týdnu. Vzhledem k tomu,...

Dovolená při změně zaměstnavatele

Dotaz: Dne 17. 7. 2017 jsem změnil zaměstnání. Nyní mně jde o dovolenou za tento měsíc. Mám nárok na poměrnou část dovolené, pokud ano, od kterého zaměstnavatele?

Průměrný výdělek

Dotaz: Prosím o vysvětlení pojmu průměrný výdělek. Setkala jsem se ve své praxi s několika výklady a nevím teď, který je správný.

Školení organizací z regionu Praha a Soběslav

Ve dnech 11. a 12. října t. r. přijelo celkem 25 osob z 15 základních organizací svazu z regionu Praha a Soběslav na školení. V krásném prostředí Vysočiny členové vyslechli aktuální...

Mítink „Konec levné práce v ČR“

Na čtvrtek 14. září svolala Českomoravská konfederace odborových svazů velký manifestační mítink spojený s kampaní „Konec levné práce v ČR“. Půjde o v pořadí již třetí mítink kampaně, která odstartovala...

Nemoc přerušila výpovědní dobu

Dotaz: Dobrý den, prosím Vás o pomoc. Jedná se o výpověď podle § 52 písm. c) zákoníku práce. Zaměstnanec – můj manžel, ročník 1964, dostal tuto výpověď. U zaměstnavatele působí...

Může zaměstnavatel nařídit zaměstnanci neplacené volno?

Dotaz: Dobrý den. Má žena pracuje v ústavu pro mentálně postižené. Vedoucí tohoto ústavu se rozhodl, že na dva měsíce uzavře jednu část pracoviště a že si její zaměstnanci mají vzít všechnu...

Zvýšená ochrana zaměstnanců v pracovněprávních vztazích a pracovněprávních sporech

DOTAZ: Prosím stručně a pokud možno srozumitelně vysvětlit ochranu zaměstnanců v pracovněprávních vztazích a v pracovněprávních sporech. Stále se o tom mluví, ale já mám zkušenost, že praxe...

346 - 354 z 354