Poradenství
151 - 163 z 163
Nárok na rodičovský příspěvek při docházce do školky

Dotaz: Prosím o radu mému: vnukovi byly tři roky 28. 3. 2013. Dcera se ho vzdala a soud mě určil jako pěstounku. Ještě rok budu pobírat rodičovský příspěvek, ale...

Zápisy jsou nepravdivé

Dotaz: Jak se můžeme bránit proti nepravdivému zápisu ze schůze shromáždění vlastníků? Předsedkyně výboru zapisuje věci, jak se jí zrovna hodí, ne podle skutečného...

Kdo hradí opravu a revizi?

Dotaz: Bydlíme v nájmu u soukromého pronajímatele. V bytě máme plynový kotel na ohřev tepla a teplé vody. Z potrubí, které je po bytě rozvedeno, kape...

Od 1. 1. 2014 již bytové náhrady nebudou

DOTAZ: Rád bych se informoval ohledně nového občanského zákoníku, zákona č. 89/2012 Sb. V médiích se objevují informace, že po nabytí účinnosti nového OZ od 1. 1. 2014...

Příspěvek na bydlení bez trvalého bydliště

Dotaz: obracím se na Vás s prosbou o zodpovězení mého dotazu týkajícího se příspěvku na bydlení po té, co mě s Úřadu práce mé městské části vykázali jako osobu,...

Trvalý pobyt v nájemním bytě

Dotaz: Uzavřel jsem nájemní smlouvu k bytu, do bytu jsem se nastěhoval. Když jsem se šel přihlásit k trvalému pobytu, úřednice mně odmítla přihlásit, že prý...

Lze jednostranně změnit mzdu sjednanou v pracovní smlouvě?

Dotaz: Může zaměstnavatel svým rozhodnutím změnit mzdu, pokud je její výše sjednaná v pracovní smlouvě?

Kdo může žádat o příspěvek na bydlení

Dotaz: Jsem starobní důchodkyně a bydlím se svým nezaměstnaným synem v Kladně. Byt mám v nájmu. Dosud jsem platila nájemné a služby spojené s bydlením...

Je správné, když místo příplatku za přesčas musí být náhradní volno?

Dotaz: Zaměstnavatel nám neplatí příplatek za práci přesčas, musíme si vybírat náhradní volno. Je tento postup zaměstnavatele správný?

Společenství a souhlas se stavebními úpravami domu

Dotaz: Dobrý den. Před časem jsem měl k Vám dotaz ohledně nových balkónů. Obracím se na Vás s dalším dotazem a prosbou o radu. Existuje výjimka ze stavebního zákona,...

Skončení nájmu bytu

Dotaz: Dobrý den, chceme se stěhovat z obecního bytu, kde jsme v nájmu na dobu určitou do 31. 1. 2014. Budeme se ale stěhovat v červnu (přesné datum neznáme vzhledem k probíhající...

Vyúčtování služeb

Dotaz: Bydlím v bytě, který s manželem vlastníme. Výbor společenství uzavřel smlouvu o správě domu s jedním bytovým družstvem (správcem). Správce nám má především...

Lékařské prohlídky řidičů

Dotaz: Pracuji jako technik, pro práci mám přidělené osobní auto. V srpnu mi bude 60. Zaměstnavatel tvrdí, že se musím podrobit lékařské prohlídce nejpozději v den narozenin...

151 - 163 z 163