Poradenství
151 - 165 z 188
Dovolená a odpracované dny

Dotaz: Dobrý den, ráda bych se zeptala, zda se dny dovolené považují za odpracované dny pro účely dovolené, a to v souladu s § 212 zákoníku práce. Mám termín porodu 3. 10. 2014, k dnešnímu...

Jak se počítá odstupné?

Dotaz: Dobrý den, potřebovala bych poradit ohledně výše odstupného. Do 31. 5. 2014 jsem byla na rodičovské dovolené, poté jsme od 1. 6. 2014 uzavřeli dohodu o kratší pracovní době na 30 hodin týdně....

Zrušení zaměstnavatele

Dotaz: Dobrý den, mám takovýto dotaz. Mám pracovní smlouvu na dobu neurčitou a mám u svého současného zaměstnavatele odpracovaný rok a 7 měsíců. Teď jsme zjistili, že náš zaměstnavatel u nás...

Výše mzdových tarifů

Dotaz: Zaměstnavatel stanovil svým předpisem mzdové tarify pro odměňování zaměstnanců téměř o čtvrtinu nižší, než je výše minimální a zaručené mzdy stanovené nařízením vlády. Může takto zaměstnavatel...

Lékařské prohlídky mimo pracovní dobu

DOTAZ:  Zaměstnavatel nás nutí chodit na lékařské prohlídky mimo pracovní dobu. Má na to právo?

Nárok na mzdu za školení v sobotu

DOTAZ: Obracím se na Vás s následujícím problémem. V měsíci březnu 2014 jsem se jako mistr zúčastnil profesního školení, které se týkalo výkonu mé funkce. Školení se uskutečnilo v sobotu....

Přestávka na jídlo a oddech u nepřetržitého provozu

Dotaz: Zaměstnanci – vrátní pracují v 12hodinových směnách a vzhledem k charakteru práce nesmí opustit pracoviště. Zaměstnavatel jim však mzdu poskytuje pouze za 11 hodin, tj. odečítá jim...

Statutární orgán v malém bytovém družstvu

Dotaz: Jsme malé bytové družstvo (24 členů) bez představenstva a kontrolní komise, kde je pouze předseda jako statutární orgán. Jak se má nyní správně nazývat volená osoba, která má předsedu zastupovat...

Terasa ve výlučném užívání vlastníka

Dotaz: Řeším jednu záležitost ohledně společenství. Jsem vlastníkem bytu, ke kterému přísluší terasa. Tato terasa je zároveň střešní krytinou pro spodní byt. Jak je to s úhradou nákladů na...

Měřidla v bytě

Dotaz: Dobrý den, náš dům je společenství vlastníků. Každý byt má své vodoměry pro teplou a studenou vodu a měřicí zařízení na radiátorech. Jeden vodoměr na studenou vodu jsem měla netěsný –...

Dotaz: Odměna za výkon funkce hospodářky ZO

Odborová organizace poskytuje odměnu ve výši 2 000 Kč měsíčně za výkon funkce hospodářky ZO, která je členkou ZV. Jaké jsou povinnosti v návaznosti na poskytnutou odměnu:   

Budou se v roce 2014 valorizovat průměrné výdělky?

Dotaz: Vzhledem k tomu, že jsem utrpěl pracovní úraz a mám nárok na náhradu za ztrátu na výdělku, zajímá mě, zda i v roce 2014 dojde k tzv. valorizaci průměrných výdělků.

Dojde v roce 2014 ke změně cestovních náhrad?

Dotaz:  Prosím o  sdělení, zda v roce 2014 dojde ke změně cestovních náhrad tuzemských i zahraničních.

Úklid domu je služba

Dotaz: Společenství vlastníků jednotek (dále jen SVJ) má ve stanovách povinnost člena společenství provádět ve stanoveném rozsahu a termínu úklid společných prostor, a to pod hrozbou uhrazení plných...

Nástup dovolené bezprostředně po ukončení mateřské dovolené

Dotaz: Jsme členky závodního výboru jedné odborové organizace. Již delší dobu vedeme spor se zaměstnavatelem ohledně čerpání dovolené bezprostředně po ukončení mateřské dovolené. Zaměstnavatel nám...

151 - 165 z 188