Poradenství
76 - 90 z 166
Odměňování práce přesčas

Dotaz: Prosím na příkladech vysvětlit odměňování práce přesčas, především poskytování náhradního volna místo příplatku za práci přesčas. Jsem zaměstnán v...

Překážky v práci a náhradní volno

Dotaz: Řešíme následující problém. Zaměstnavatel po nás často vyžaduje přesčasovou práci. Pozdější vybírání hodin je prakticky nemožné a zaměstnanci tedy mají...

Potvrzení k dani u odměn za funkce

Dotaz: Dobrý den, jak je to letos s vystavením potvrzení pro daně, pokud pobírám odměny za funkci? V loňském roce jsem již dostal potvrzení a v letošním stále ne.

Zaměstnanec pracující v noci

Dotaz: Prosím o vysvětlení pojmu noční práce a zaměstnanec pracující v noci. Především mně jde o délku směny v noční době a o odměňování, především zda musí...

Penzijní připojištění

Dotazy: Prý je v zákoně o penzijním připojištění ustanovení, které zaměstnavatelům zakazuje „nutit“ zaměstnance, aby si vybrali ten penzijní fond, který určí, jinak...

Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí

Dotaz: Závodní výbor vede se zaměstnavatelem spor ohledně možnosti zvýšit příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí. Zaměstnavatel tvrdí, že tento příplatek...

Prohloubení kvalifikace

Dotaz: Obracím se na Vás s následujícím problémem. V měsíci prosinci 2018 jsem se zúčastnil profesního školení, které se týkalo výkonu mé funkce (montér). Školení...

Organizační změny – nabídka volného pracovního místa

Dotaz: U zaměstnavatele, kde jsem zaměstnána, začínají probíhat organizační změny. Prosím o informaci, zda mi před případnou výpovědí musí nabídnout nějaké volné...

Mzda za práci přesčas

Dotaz: Zaměstnavatel mně v lednu letošního roku předal mzdový výměr, kde je kromě výše mzdy uvedeno, že při jejím stanovení bylo přihlédnuto k případné práci přesčas,...

Náhradní volno za práci přesčas

Dotaz: Mohu požádat o odpověď stran slučování přesčasů za období 3 měsíců a s tímto spojené proplácení až 3. měsíc? Zaměstnavatel po nás chce souhlas s tím,...

Příspěvek na dopravu od zaměstnavatele

Dotaz: Dobrý den, chtěli bychom do naší kolektivní smlouvy při letošním kolektivním vyjednávání doplnit příspěvek na dopravu pro zaměstnance. Jakým způsobem je možné...

Přenosné hasicí přístroje

Dotaz: Dobrý den, rád bych se zeptal na to, jak mají být umístěny přenosné hasicí přístroje. Podle naší majitelky hasicí přístroje hyzdí estetické vnímání prostoru,...

Formulář Potvrzení odborové organizace o výši zaplaceného členského příspěvku pro účely snížení základu daně z příjmů fyzických osob

Dotaz: Dobrý den, pro členy naší odborové organizace potřebujeme vystavit Potvrzení odborové organizace o výši zaplaceného členského příspěvku pro účely snížení...

Zpřístupnění údajů o členech závodního výboru veřejnosti
76 - 90 z 166