Poradenství
76 - 90 z 193
Nejvýhodnější hodnota stravenek pro rok 2020

DoporučujemeDotaz: Dobrý den, stejně jako v loňském roce bychom se chtěli zeptat, jaká je nejvýhodnější hodnota stravenky na letošní rok.

Rozhodné období pro výpočet odstupného

Dotaz: Uzavřel jsem se zaměstnavatelem dohodu o rozvázání pracovního poměru z organizačních důvodů. Podle zákoníku práce i naší kolektivní smlouvy mi náleží odstupné ve výši trojnásobku průměrného...

Revize kotlů

Dotaz: Dobrý den, bydlím na vesnici v rodinném domě, topím plynovým kotlem a chtěl bych se zeptat, jestli musím zvát někoho na revizi. Soused topí dřevem a říkal, že on musí zajišťovat revize jeho kotle....

Výkaz Přehled o majetku a závazcích a jeho správné vyplnění

Dotaz: V naší základní organizaci máme rozpor v tom, jak správně vyplnit Přehled o majetku a závazcích pro účely rejstříkového soudu. Jedná se o členské příspěvky. Nejsme si jisti, ve kterém případě...

Cesta do zaměstnání a pracovní cesta

Dotaz: Vykonávám povolání, kde velice často jezdím na pracovní cesty. Prosím stručně a především srozumitelně vysvětlit, kdy končí cesta do zaměstnání a kdy začíná pracovní cesta. Většinou jezdím...

Příspěvek na penzijní pojištění pro pracujícího důchodce

Dotaz: Již jsem dosáhl důchodového věku a i nadále jsem zaměstnaný u stávajícího zaměstnavatele na základě stávající pracovní smlouvy. Zaměstnavatel nyní přišel s informací, že nám tzv. pracujícím...

Výše výdělku u dohody o provedení práce

Dotaz: Ke svému pracovnímu poměru, který mám na základě pracovní smlouvy, bych si rád u jiného zaměstnavatele uzavřel dohodu o provedení práce. Tento zaměstnavatel mi sdělil, že si na dohodu o provedení...

Práce přesčas

Dotaz: Obracím se na Vás s následujícím dotazem. Zaměstnanci často pracují i po konci směny. Zaměstnavatel o tom jednoznačně ví, nyní nám tvrdí, že se nejedná o práci přesčas, protože nám tuto práci...

Nošení jmenovky

Dotaz: Může zaměstnavatel stanovit v pracovním řádu, že zaměstnanec bude nosit jednotný pracovní oděv a používat tzv. jmenovky? Lze to dohodnout v kolektivní smlouvě, nebo to lze sjednat pouze v pracovní smlouvě?

Přeložení do jiného místa a převedení na jinou práci

Dotaz: Náš zaměstnavatel nám tvrdí, že nás může převést na 30 dnů na jinou práci bez našeho souhlasu. Dále nám tvrdí, že nás může přeložit do jiného místa výkonu práce na 90 dnů, opět bez našeho...

Přeložení a pracovní cesta

Dotaz: Prosím srozumitelně vysvětlit rozdíl mezi přeložením a pracovní cestou. Slyšela jsem, že rozdíl je v tom, že pracovní cesta trvá jeden den.

Doručení výpovědi

Dotaz: Prosím vysvětlit, jak to je s doručením výpovědi zaměstnavatelem. Jaký je postup.

Dovolená

Dotaz: V průběhu měsíce března 2019 jsem čerpala dovolenou z roku 2018. V roce 2018 jsem pracovala na zkrácený pracovní úvazek 6 hodin denně. Od 1. 1. 2019 pracuji na plnou pracovní dobu 8 hodin denně. Nyní...

Přestávky v práci

Dotaz: Zaměstnavatel nám tvrdí, že nám může zakázat, abychom v průběhu přestávky v práci opouštěli pracoviště. Je tento výklad správný?

Poskytování stravenek

Dotaz: Jsem zaměstnán v jedné obchodní společnosti a jsem členem závodního výboru odborové organizace. Na webu Odborového svazu UNIOS byla srozumitelně vysvětlena problematika poskytování stravenek a rozdíl...

76 - 90 z 193