Poradenství
91 - 105 z 105
Výše mzdových tarifů

Dotaz: Zaměstnavatel stanovil svým předpisem mzdové tarify pro odměňování zaměstnanců téměř o čtvrtinu nižší, než je výše minimální a zaručené mzdy stanovené nařízením vlády. Může takto zaměstnavatel...

Statutární orgán v malém bytovém družstvu

Dotaz: Jsme malé bytové družstvo (24 členů) bez představenstva a kontrolní komise, kde je pouze předseda jako statutární orgán. Jak se má nyní správně nazývat volená osoba, která má předsedu zastupovat...

Terasa ve výlučném užívání vlastníka

Dotaz: Řeším jednu záležitost ohledně společenství. Jsem vlastníkem bytu, ke kterému přísluší terasa. Tato terasa je zároveň střešní krytinou pro spodní byt. Jak je to s úhradou nákladů na...

Měřidla v bytě

Dotaz: Dobrý den, náš dům je společenství vlastníků. Každý byt má své vodoměry pro teplou a studenou vodu a měřicí zařízení na radiátorech. Jeden vodoměr na studenou vodu jsem měla netěsný –...

Dotaz: Odměna za výkon funkce hospodářky ZO

Odborová organizace poskytuje odměnu ve výši 2 000 Kč měsíčně za výkon funkce hospodářky ZO, která je členkou ZV. Jaké jsou povinnosti v návaznosti na poskytnutou odměnu:   

Úklid domu je služba

Dotaz: Společenství vlastníků jednotek (dále jen SVJ) má ve stanovách povinnost člena společenství provádět ve stanoveném rozsahu a termínu úklid společných prostor, a to pod hrozbou uhrazení plných...

Práce ve svátek, který připadne na sobotu

Dotaz: Zaměstnavatel nám sdělil, že svátek 28.9. připadl na sobotu a zákon toto neřeší, proto nám neposkytne za práci v tento den příplatek za svátek.  

Náhrada výdělku při odstraňování škod

Dotaz: V souvislosti s povodněmi jsem na základě výzvy starosty obce a velitele zásahu poskytl osobní pomoc. Kdo mi uhradí ušlý výdělek ze zaměstnání?

Nárok na rodičovský příspěvek při docházce do školky

Dotaz: Prosím o radu mému: vnukovi byly tři roky 28. 3. 2013. Dcera se ho vzdala a soud mě určil jako pěstounku. Ještě rok budu pobírat rodičovský příspěvek, ale vnuk už v září mohl nastoupit do školky,...

Zápisy jsou nepravdivé

Dotaz: Jak se můžeme bránit proti nepravdivému zápisu ze schůze shromáždění vlastníků? Předsedkyně výboru zapisuje věci, jak se jí zrovna hodí, ne podle skutečného průběhu a rozhodování na schůzi.

Příspěvek na bydlení bez trvalého bydliště

Dotaz: obracím se na Vás s prosbou o zodpovězení mého dotazu týkajícího se příspěvku na bydlení po té, co mě s Úřadu práce mé městské části vykázali jako osobu, která na něj nemá právo. Jsem v situaci,...

Trvalý pobyt v nájemním bytě

Dotaz: Uzavřel jsem nájemní smlouvu k bytu, do bytu jsem se nastěhoval. Když jsem se šel přihlásit k trvalému pobytu, úřednice mně odmítla přihlásit, že prý musím mít souhlas majitele. Jak je...

Lze jednostranně změnit mzdu sjednanou v pracovní smlouvě?

Dotaz: Může zaměstnavatel svým rozhodnutím změnit mzdu, pokud je její výše sjednaná v pracovní smlouvě?

Kdo může žádat o příspěvek na bydlení

Dotaz: Jsem starobní důchodkyně a bydlím se svým nezaměstnaným synem v Kladně. Byt mám v nájmu. Dosud jsem platila nájemné a služby spojené s bydlením ve výši 5 883 Kč. Od listopadu 2012...

Je správné, když místo příplatku za přesčas musí být náhradní volno?

Dotaz: Zaměstnavatel nám neplatí příplatek za práci přesčas, musíme si vybírat náhradní volno. Je tento postup zaměstnavatele správný?

91 - 105 z 105