Poradenství
46 - 60 z 101
Překrývání směn
Práce přesčas
Používání soukromých elektrických spotřebičů na pracovišti
Odměňování práce přesčas
Překážky v práci a náhradní volno
Zaměstnanec pracující v noci
Penzijní připojištění
Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí
Prohloubení kvalifikace
Organizační změny – nabídka volného pracovního místa
Mzda za práci přesčas
Náhradní volno za práci přesčas
Zpřístupnění údajů o členech závodního výboru veřejnosti
Souběh stravného a stravenky
46 - 60 z 101