Zpravodaj
1 - 15 z 16
Rozhodnutí VV k akcím v roce 2021
Stravenky vs. stravovací paušál
Věk neovlivní skončení nájmu bytu na dobu určitou
Nájemné jste povinni uhradit do konce výpovědní doby
Byt je třeba protokolárně předat
Pronajímatel nesmí požadovat jiná plnění než uvedená v zákoně
Důvody výpovědi jsou nepravdivé
Příplatek za zastupování
Sbírka listin veřejného rejstříku a povinnost odborové organizace zveřejnit výsledky hospodaření
Proč se odbory zapisují do veřejného rejstříku
Náhlá změna rozvrhu směn
Výhody poskytování benefitů
Dlouhodobé ošetřovné
Otcovská
Nemoc přerušila výpovědní dobu
1 - 15 z 16