Poradenství
1 - 15 z 135
Práce přesčas

Dotaz: Obracím se na Vás s následujícím dotazem. Zaměstnanci často pracují i po konci směny. Zaměstnavatel o tom jednoznačně ví, nyní nám tvrdí, že se nejedná o práci přesčas, protože tuto práci nám...

Náhradní volno za práci přesčas

Dotaz: Mohu požádat o odpověď stran slučování přesčasů za období 3 měsíců a s tímto spojené proplácení až 3. měsíc? Zaměstnavatel po nás chce souhlas s tím, že přesčasy se budou proplácet jednou...

Nová právní úprava dovolené pro zaměstnance pracující na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr

Dotaz: Prosím na příkladech srozumitelně vysvětlit novou úpravu dovolené pro zaměstnance pracující na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr.

Překážky v práci a náhradní volno

Dotaz: Řešíme následující problém. Zaměstnavatel po nás často vyžaduje přesčasovou práci. Pozdější vybírání hodin je prakticky nemožné a zaměstnanci tedy mají hodiny navíc. Když potom chtějí například...

Mzda za práci přesčas

Dotaz: Zaměstnavatel mi v lednu letošního roku předal mzdový výměr, kde je kromě výše mzdy uvedeno, že při jejím stanovení bylo přihlédnuto k případné práci přesčas, ve svátek a noci. Domnívám se,...

Cestovní náhrady

Dotaz: Zaměstnavatel mně nevyplácí cestovní náhrady. Mohu z tohoto důvodu okamžitě zrušit pracovní poměr? Mohu v případě konkurzu vyhlášeného na zaměstnavatele cestovní náhrady uplatnit u úřadu práce?...

Přiměřená doba na oddech a jídlo

Dotaz: Zaměstnanci – vrátní pracují v 12hodinových směnách a vzhledem k charakteru práce nesmí opustit pracoviště. Zaměstnavatel jim však mzdu poskytuje pouze za 11 hodin, tj. odečítá jim dvě 30min....

Prohlubování kvalifikace

Dotaz: Obracím se na Vás s následujícím problémem. V měsíci červnu 2023 jsem se jako mistr zúčastnil profesního školení, které se týkalo výkonu mé funkce. Školení se uskutečnilo v sobotu. Moje účast...

Požadavky pro řádný výkon práce

Dotaz: Pracuji jako obchodní zástupce v jedné firmě po většinu pracovního času u počítače na pracovišti, bez výjezdu za zákazníky (tj. nejsem ve stálém kontaktu s případnými klienty). Vedoucí na nás...

Výše odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění od 1. 1. 2023

Dotaz: Někde jsem se dočetla, že došlo k zásadní změně ve způsobu odškodňování pracovních úrazů. Je to pravda?

Přeložení a pracovní cesta

Dotaz: Prosím srozumitelně vysvětlit rozdíl mezi přeložením a pracovní cestou. Slyšela jsem, že rozdíl je např. v tom, že pracovní cesta trvá jeden den.

Osobní příplatek po návratu z mateřské nebo rodičovské dovolené

Dotaz: Pracuji v příspěvkové organizaci. Mám dotaz, který se týká osobního příplatku. Lze zaměstnankyni snížit výši osobního příplatku po jejím návratu z mateřské nebo rodičovské dovolené?

O poskytování osobního příplatku rozhoduje zaměstnavatel

Dotaz: Pracuji v příspěvkové organizaci. Mám dotaz, který se týká osobního příplatku. Může být osobní příplatek sjednán v nějaké smlouvě?

Osobní příplatek pouze na dobu neurčitou

Dotaz: Jsem zaměstnána v příspěvkové organizaci, je nám poskytován plat. Můj dotaz se týká poskytování osobního příplatku. Lze osobní příplatek poskytovat na dobu určitou?

Zdravotní způsobilost vykonávat práci

Dotaz: Mám na Vás jeden dotaz, a odpověď na něj bude určitě zajímat i další zaměstnance. V naší obchodní společnosti začal zaměstnavatel praktikovat následující postup. Jestliže se vedoucí domnívá,...

1 - 15 z 135