Poradenství
1 - 15 z 147
Nošení jmenovky

Dotaz: Může zaměstnavatel stanovit v pracovním řádu, že zaměstnanec bude nosit jednotný pracovní oděv a používat tzv. jmenovky? Lze to dohodnout v kolektivní smlouvě, nebo to lze sjednat pouze v pracovní...

Práce přesčas

Dotaz: Prosil bych, pokud možno srozumitelně, vysvětlit tzv. plánování práce přesčas. Znám případy, kdy někteří zaměstnavatelé práci přesčas uvádějí v harmonogramu směn. Vlastně se dá říct,...

Zaměstnanec pracující v noci

Dotaz: Prosím o vysvětlení pojmu noční práce a zaměstnanec pracující v noci. Především mně jde o délku směny v noční době a o odměňování, zejména zda musí zaměstnanec v noční době odpracovat alespoň...

Osobní příplatek

Dotaz: Jsem zaměstnána v příspěvkové organizaci, je nám poskytován plat. Můj dotaz se týká poskytování osobního příplatku. Lze osobní příplatek poskytovat na dobu určitou? Může být sjednán v nějaké...

Přeložení a pracovní cesta

Dotaz: Prosím srozumitelně vysvětlit rozdíl mezi přeložením a pracovní cestou. Slyšela jsem, že rozdíl je v tom, že pracovní cesta trvá jeden den.

Pracovní poměr uzavřený na dobu určitou

Dotaz: Uzavřela jsem pracovní poměr na dobu určitou po dobu mateřské a rodičovské dovolené paní XY, nejdéle po dobu 3 let. Je to platné, lze to tak uzavřít? Moje sestra má uzavřený podobný pracovní...

Přestávky v práci a pracovní doba

Dotaz: Mám dotaz. Jak řeší jiné společnosti popeláře, kteří jedou na rajon s řidičem? Řidič má povinnou přestávku 45 minut, která se započítává do pracovní doby. Dělník svozu odpadu (popelář)...

Přestávka v práci

Dotaz: Zaměstnavatel nám tvrdí, že nám může zakázat opouštět v průběhu přestávky v práci pracoviště. Je tento výklad správný?

Záčátek dnů pracovního klidu

Dotaz: Jsem zaměstnán v obchodní společnosti, kde jsou noční směny. Zaměstnavatel stanovil, že první směna v pracovním týdnu začíná ve 22.00 hod. v neděli. Příplatek za práci v noci a ve svátek se proto...

Prohloubení kvalifikace

Dotaz: Obracím se na Vás s následujícím problémem. V měsíci prosinci 2023 jsem se zúčastnil profesního školení, které se týkalo výkonu mé funkce (montér). Školení se uskutečnilo v sobotu. Moje účast...

Zásada rovného zacházení v oblasti odměňování

Dotaz: V práci se neustále přeme, jak je to se zásadou rovného zacházení v oblasti odměňování. Kolega tvrdí, že zrovna u odměňování není jednoduché tvrdit, že došlo k porušení zásady rovného zacházení....

Zásada rovného zacházení a diskriminace v pracovněprávních vztazích

Dotaz: Prosím vysvětlit problematiku rovného zacházení a zákazu diskriminace v pracovněprávních vztazích.

Práce přesčas

Dotaz: Obracím se na Vás s následujícím dotazem. Zaměstnanci často pracují i po konci směny. Zaměstnavatel o tom jednoznačně ví, nyní nám tvrdí, že se nejedná o práci přesčas, protože tuto práci nám...

Náhradní volno za práci přesčas

Dotaz: Mohu požádat o odpověď stran slučování přesčasů za období 3 měsíců a s tímto spojené proplácení až 3. měsíc? Zaměstnavatel po nás chce souhlas s tím, že přesčasy se budou proplácet jednou...

Nová právní úprava dovolené pro zaměstnance pracující na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr

Dotaz: Prosím na příkladech srozumitelně vysvětlit novou úpravu dovolené pro zaměstnance pracující na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr.

1 - 15 z 147