Poradenství
1 - 15 z 80
Příspěvek na dopravu od zaměstnavatele
Přenosné hasicí přístroje
Formulář Potvrzení odborové organizace o výši zaplaceného členského příspěvku pro účely snížení základu daně z příjmů fyzických osob
Zpřístupnění údajů o členech závodního výboru veřejnosti
Souběh stravného a stravenky
Stravenka
Zaručená mzda
Poměrná část dovolené
Přiměřená doba na oddech a jídlo
Potvrzení o zaměstnání, tzv. zápočtový list
Kratší pracovní doba a práce přesčas
Překážky v práci – účast na pohřbu dědy
Odměňování ve svátek
Nerovnoměrně rozvržená pracovní doba a svátek
1 - 15 z 80