Hlavní zprávy
Zákoník práce po novele – část VI. – pracovní volno související s akcí pro děti a mládež

Novela zákoníku práce – zákon č. 285/2020 Sb. v části, která nabude účinnosti dnem 1. 1. 2021, přináší změnu v právní úpravě pracovního volna souvisejícího s akcí pro děti a mládež...

Ochranné rukavice pro práci s ruční řetězovou pilou

Ochranné rukavice pro práci s ruční řetězovou pilou

Zrušení Regionálních školení KM Hradec Králové, KM Olomouc a KM Uherské Hradiště

Z důvodu zhoršující se epidemiologické situace související s onemocněním COVID-19 a s ohledem především na zdraví účastníků i zaměstnanců svazu jsme se rozhodli následující každoroční...

Členská schůze a hlasování per rollam

Dotaz: Dobrý den, jako každý rok budeme připravovat členskou schůzi členů odborové organizace. Chtěla jsem se zeptat, jak postupovat v případě, že se rozhodneme hlasovat formou per rollam....

Kolektivní smlouva se v registru smluv nezveřejňuje

Dotaz: Zaměstnavatel nám do již dohodnuté kolektivní smlouvy vložil větu: Tato kolektivní smlouva je platná až zveřejněním v registru smluv. Domníváme se, že takto podmiňovat účinnost...

Koulení v Olomouci

O prvním zářijovém víkendu se konaly letošní první sportovní hry. Naše společné sportovní úsilí bylo bohužel v prvním pololetí zrušeno opatřením vlády, o to víc se účastníci letošních...


je čas na změnu, přidejte se k nám
Odborový svaz UNIOS
váš nový partner v zaměstnání

Odborový svaz UNIOS (OS UNIOS) je samostatným, nezávislým, dobrovolným sdružením fyzických osob, a to zaměstnanců různých povolání pracujících v organizacích veřejného a soukromého sektoru, zejména služeb. Sdružuje také jiné fyzické osoby, například studenty, žáky učilišť, ženy na mateřské dovolené, důchodce a nezaměstnané. Je otevřený i pro další zaměstnance z jiných oborů.

Vznikl sloučením tří odborových svazů, Českomoravského odborového svazu pracovníků služeb (ČMOS PS), Odborového svazu pracovníků zahraničního obchodu (OS PZO) a Sdružení plynárenských odborů v ČR (SPO), na ustavujícím sjezdu konaném 18.–19. února 1994 v Hradci Králové..

+420 773 606 161