Hlavní zprávy
Vzor usnesení závodního výboru

Dotaz: Jsem členem závodního výboru odborového svazu UNIOS. Často se na ZV obrátí zaměstnavatel s žádostí o projednání nějaké záležitosti nebo žádá o udělení předchozího souhlasu....

Práce přesčas

Dotaz: Prosil bych, pokud možno srozumitelně, vysvětlit tzv. plánování práce přesčas. Znám případy, kdy někteří zaměstnavatelé práci přesčas uvádějí v harmonogramu směn. Vlastně...

7. dubna – Světový den zdraví – Žádný zisk z pandemie

Sedmý duben je každý rok věnovaný Světovému dni zdraví, který i v současné situaci připomíná Evropská federace veřejných služeb. Odborový svaz UNIOS je již řadu let aktivním členem...

Prodloužení délky dovolené

Dotaz: Na stránkách www.advokatnidenik.cz vyšel článek Opomíjené změny nového ZP: přesčasy i odškodnění za úraz či úmrtí v práci. Součástí toho článku je i příklad výpočtu...

Pracovněprávní nároky – benefity a daň z příjmů

Dotaz: Již několik roků nám zaměstnavatel při kolektivním vyjednávání tvrdí, že jim zákon o daních z příjmů zakazuje poskytovat nad rámec zákoníku práce některé nároky. Je to pravda?...

Prostoj

Dotaz: Prosíme o stručné vysvětlení pojmu „prostoj“.


je čas na změnu, přidejte se k nám
Odborový svaz UNIOS
váš nový partner v zaměstnání

Odborový svaz UNIOS (OS UNIOS) je samostatným, nezávislým, dobrovolným sdružením fyzických osob, a to zaměstnanců různých povolání pracujících v organizacích veřejného a soukromého sektoru, zejména služeb. Sdružuje také jiné fyzické osoby, například studenty, žáky učilišť, ženy na mateřské dovolené, důchodce a nezaměstnané. Je otevřený i pro další zaměstnance z jiných oborů.

Vznikl sloučením tří odborových svazů, Českomoravského odborového svazu pracovníků služeb (ČMOS PS), Odborového svazu pracovníků zahraničního obchodu (OS PZO) a Sdružení plynárenských odborů v ČR (SPO), na ustavujícím sjezdu konaném 18.–19. února 1994 v Hradci Králové..

+420 773 606 161