Náš tip
Dohoda o rozvázání pracovního poměru

- Dotaz: Prosím vysvětlit vše ohledně rozvázání pracovního poměru dohodou. Zejména mně jde o to, zda lze dohodu zrušit, zda v ní musí být uvedeny důvody a kdy lze pracovní poměr dohodou...

Evidence pracovní doby

- Dotaz: Při pozdním příchodu do zaměstnání, např. o 10 minut z důvodu, že pracovník např. zaspal, musí napracovat minimálně 15 minut, protože prý program na evidenci pracovní doby tak...

SSH 2019 – šipky a stolní tenis

- Letošní sportovní rok, stejně jako v předchozích letech, ukončí turnaje v šipkách a stolním tenise. Vzhledem k tomu, že minulý ročník byl nejpočetnější pořádanou sportovní akcí...

SSH 2019 – turistika Šumava

- Přiblížil se začátek druhého pololetí letošního roku a s ním přichází čas na přihlášky na druhou část sportovních her. Letošní novinku, přihlašování přes intranet, jste zvládli...

Zápočtový list

- Dotaz: Někde jsem se dočetla, že v zápočtovém listu se již nesmí uvádět výše průměrného výdělku. Je to pravda?

Slavíme! Máme co!

- Uteklo to jako voda. Ani se tomu nechce věřit, ale důvod k oslavě je to velký. V roce 2019 slaví náš svaz 25 let od svého vzniku, 25 let vzájemné spolupráce, společného setkávání na akcích...je čas na změnu, přidejte se k nám
Odborový svaz UNIOS
váš nový partner v zaměstnání

Odborový svaz UNIOS (OS UNIOS) je samostatným, nezávislým, dobrovolným sdružením fyzických osob, a to zaměstnanců různých povolání pracujících v organizacích veřejného a soukromého sektoru, zejména služeb. Sdružuje také jiné fyzické osoby, například studenty, žáky učilišť, ženy na mateřské dovolené, důchodce a nezaměstnané. Je otevřený i pro další zaměstnance z jiných oborů.

Vznikl sloučením tří odborových svazů, Českomoravského odborového svazu pracovníků služeb (ČMOS PS), Odborového svazu pracovníků zahraničního obchodu (OS PZO) a Sdružení plynárenských odborů v ČR (SPO), na ustavujícím sjezdu konaném 18.–19. února 1994 v Hradci Králové..

+420 234 463 173