Náš tip
Penzijní připojištění

- Dotazy: Prý je v zákoně o penzijním připojištění ustanovení, které zaměstnavatelům zakazuje „nutit“ zaměstnance, aby si vybrali ten penzijní fond, který určí, jinak jim nebude poskytnut...

Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí

- Dotaz: Závodní výbor vede se zaměstnavatelem spor ohledně možnosti zvýšit příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí. Zaměstnavatel tvrdí, že tento příplatek nelze zvýšit....

Prohloubení kvalifikace

- Dotaz: Obracím se na Vás s následujícím problémem. V měsíci prosinci 2018 jsem se zúčastnil profesního školení, které se týkalo výkonu mé funkce (montér). Školení se uskutečnilo v...

Mzda za práci přesčas

- Dotaz: Zaměstnavatel mně v lednu letošního roku předal mzdový výměr, kde je kromě výše mzdy uvedeno, že při jejím stanovení bylo přihlédnuto k případné práci přesčas, ve svátek...

Masopust držíme…

- Nevíte, kam se v nadcházejících dnech vypravit, kde se s rodinou či přáteli pobavit? Dobrou zábavu společně s vydatným pohoštěním nabízí určitě masopust. Teď je jeho čas.

Náhradní volno za práci přesčas

- Dotaz: Mohu požádat o odpověď stran slučování přesčasů za období 3 měsíců a s tímto spojené proplácení až 3. měsíc? Zaměstnavatel po nás chce souhlas s tím, že přesčasy se budou...je čas na změnu, přidejte se k nám
Odborový svaz UNIOS
váš nový partner v zaměstnání

Odborový svaz UNIOS (OS UNIOS) je samostatným, nezávislým, dobrovolným sdružením fyzických osob, a to zaměstnanců různých povolání pracujících v organizacích veřejného a soukromého sektoru, zejména služeb. Sdružuje také jiné fyzické osoby, například studenty, žáky učilišť, ženy na mateřské dovolené, důchodce a nezaměstnané. Je otevřený i pro další zaměstnance z jiných oborů.

Vznikl sloučením tří odborových svazů, Českomoravského odborového svazu pracovníků služeb (ČMOS PS), Odborového svazu pracovníků zahraničního obchodu (OS PZO) a Sdružení plynárenských odborů v ČR (SPO), na ustavujícím sjezdu konaném 18.–19. února 1994 v Hradci Králové..

+420 234 463 173