Hlavní zprávy
Statistické zjišťování a odborové organizace

V poslední době se na nás obrátilo několik našich základních organizací s dotazem na vyplnění výkazu pro Český statistický úřad.

Veselé Velikonoce

Čas letí jako bláznivý...

Zrušení centrálních školení v Praze a Olomouci v roce 2020

Centrální školení plánované na 20. a 21. dubna v Praze v Hotelu Olšanka a 27. a 28. dubna v Hotelu Centre Olomouc se nekoná. Zaplacený účastnický poplatek bude vrácen na čísla účtů, ze...

Koronavirus a podpora ze strany státu - stav ke dni 31. 3. 2020

Upozorňujeme na důležité kroky státu mající pomoci zaměstnancům, zaměstnavatelům či OSVČ.

Ošetřovné

Pravidla pro ošetřovné se po celou dobu platnosti mimořádných opatření přijatých v souvislosti s COVID-19 mění.

Hlavní mýty a polopravdy

Mýty a polopravdy podle pracovního práva v době epidemie koronaviru


je čas na změnu, přidejte se k nám
Odborový svaz UNIOS
váš nový partner v zaměstnání

Odborový svaz UNIOS (OS UNIOS) je samostatným, nezávislým, dobrovolným sdružením fyzických osob, a to zaměstnanců různých povolání pracujících v organizacích veřejného a soukromého sektoru, zejména služeb. Sdružuje také jiné fyzické osoby, například studenty, žáky učilišť, ženy na mateřské dovolené, důchodce a nezaměstnané. Je otevřený i pro další zaměstnance z jiných oborů.

Vznikl sloučením tří odborových svazů, Českomoravského odborového svazu pracovníků služeb (ČMOS PS), Odborového svazu pracovníků zahraničního obchodu (OS PZO) a Sdružení plynárenských odborů v ČR (SPO), na ustavujícím sjezdu konaném 18.–19. února 1994 v Hradci Králové..

+420 234 463 173