Zpravodaj
Změny minimální a zaručené mzdy od 1. 1. 2020
13.01.2020 | Zpravodajství OS | Pro členy svazu | Přečteno: 2 801x

Nařízením vlády č. 347/2019 Sb. ze dne 9. prosince 2019 bylo novelizováno Nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, v platném znění.

Tímto nařízením se od 1. 1. 2020 zvyšuje minimální mzda z částky 79,80 Kč za hodinu na 87,30 Kč za hodinu (pro týdenní pracovní dobu 40 hodin) a měsíční mzda se zvyšuje z částky 13 350 Kč na 14 600 Kč.

V návaznosti na to se valorizují i nejnižší úrovně zaručené mzdy v jednotlivých tarifních skupinách prací.

Zaručenou mzdou se podle § 112 odst. 1 zákoníku práce rozumí mzda nebo plat, na kterou zaměstnanci vzniklo právo podle ustanovení tohoto zákona, podle smlouvy, vnitřního předpisu a mzdového nebo platového výměru. Vykonávané práce jsou odstupňovány podle jejich složitosti, odpovědnosti a namáhavosti do 8 skupin. Pro každou z těchto skupin jsou úrovně zaručené mzdy stanoveny jednotlivě.

Nejnižší úroveň zaručené mzdy a podmínky pro její poskytování zaměstnancům jsou závazné pro zaměstnavatele, u nichž není mzda zaměstnanců sjednána v kolektivní smlouvě, a pro zaměstnance, kterým se za práci poskytuje plat.

Nedosáhne-li mzda nebo plat bez mzdy nebo platu za práci přesčas, příplatku za práci ve svátek, za noční práci, za práci ve ztíženém pracovním prostředí a za práci v sobotu a v neděli příslušné nejnižší úrovně zaručené mzdy, je zaměstnavatel povinen zaměstnanci poskytnout doplatek.

V tabulce č. 1 je uvedena nejnižší úroveň zaručené mzdy pro pracovní dobu v délce 40 hodin týdně a přepočet pro týdenní pracovní dobu v délce 38,75 hodin (pro zaměstnance s dvousměnným pracovním režimem) a 37,5 hodin (pro zaměstnance, kteří pracují v podzemí, ve třísměnném nebo nepřetržitém pracovním režimu):

Tabulka č. 1

2020 V Kč/hod při délce pracovní doby V Kč za měsíc
Skupina prací 40 38,75 37,5
1. 87,3 90,1 93,1 14 600
2. 96,3 99,4 102,7 16 100
3. 106,4 109,8 113,5 17 800
4. 117,4 121,2 125,2 19 600
5. 129,7 133,9 138,4 21 700
6. 143,2 147,8 152,8 24 000
7. 158,1 163,2 168,6 26 500
8. 174,6 180,2 186,2 29 200

Tabulka č. 2 uvádí vývoj výše minimální mzdy od roku 2001 do současnosti. Z tabulky je patrné pozastavení růstu minimální mzdy v letech 2007 až 2013. V posledních čtyřech letech se naopak výše minimální mzdy postupně přibližuje na úroveň 40 % průměrné mzdy, v loňském roce již této hranice (39,6 %) téměř dosáhla.

Tabulka č. 2

Období Výše minimální mzdy v Kč za měsíc
2001 leden 5 000
2002 leden 5 700
2003 leden 6 200
2004 leden 6 700
2005 leden 7 185
2006 leden 7 570
2006 červenec 7 955
2007 leden 8 000
2013 srpen 8 500
2015 leden 9 200
2016 leden 9 900
2017 leden 11 000
2018 leden 12 200
2019 leden 13 350
Do systému vložil:
Bc. KOUDELKOVÁ Jana
Přílohy k článku [ke stažení]
PřílohaZařazeno
Nejnižší úrovně mzdy 2020---
Témata
ekonomika
Další články
Petice proti propouštění bez udání důvodu, veřejné projednání ve výboru PS
Turnaj v šipkách je úspěšně za námi!
Připojte se k protestu 21. května 2024 ve 12.00 na Malostranském náměstí v Praze
MÁTE PADÁKA – Kampaň proti výpovědi bez udání důvodu – Dneska my, zítra vy
OS UNIOS SLAVÍ 30 LET
Jednoduché účetnictví pro základní organizace OS UNIOS
Hezké Vánoce a šťastný nový rok
Podpořte Den protestů ČMKOS i svým podpisem
Přijďte na demonstraci „Za lepší budoucnost ČR“ dne 27. 11. 2023 ve 12.00 hod. na Palachovo náměstí v Praze
Protestní setkání odborových svazů rozpočtových a příspěvkových organizací
Děkujeme, že jste podepsali petici organizovanou ČMKOS proti odchodu do důchodu v 68 letech a za dřívější odchod do důchodu v náročných profesích.
Podporujeme stávkovou pohotovost ČMKOS
ČMKOS vyhlásila stávkovou pohotovost
Cíle kolektivního vyjednávání 2023
Bylo, nebylo
Sportovní hry v Jetřichovicích
Demonstrace proti chudobě
Chystáme se na demonstraci
Sportovní hry v Jetřichovicích budou!
Turistika Kostelec u Zlína