Zpravodaj
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 3/2023 – únor
15.02.2023 | Zpravodajství OS | Články | Přečteno: 1 037x

Nizozemí: V nemocnicích se vyjednávání zadrhlo, v obcích se dále jedná
Velká Británie: Hasiči se připojí ke stávkám ve veřejných službách
Německo: 2,5 milionu zaměstnanců veřejných služeb čeká na nabídku zaměstnavatelů
Belgie: Zaměstnanci sociální péče vyšli do ulic kvůli pracovním místům a službám
Francie: Masivní účast na druhém dni protestů proti důchodům
Irsko: Plánované hlasování o stávce v neziskových organizacích zdravotní a sociální péče
Švýcarsko: Zaměstnanci ve veřejných službách zintenzivňují akci kvůli platům
Španělsko: Odbory dosáhly výrazného zvýšení mezd v pečovatelském sektoru
Finsko: Odbory zdůrazňují potřebu nového přístupu k vyjednávání v tomto odvětví
Norsko: Mediace přinesla zvýšení mezd v neziskové sociální péči
Evropa: Odborový svaz zaměstnanců ECB napadá inflační a mzdovou politiku ECB
Evropa: ETUC vítá nejnovější iniciativu na ochranu pracovníků platforem
Izrael: Odbory dosáhly průlomu ve společnosti Fresenius

Nizozemsko Vyjednávání v nemocnicích se zastavilo, další akce v obcích
Odborové svazy FNV a NU'91 odmítly to, co zaměstnavatelé v nemocnicích NVZ náhle prohlásili za svou konečnou nabídku v rámci vyjednávání zahrnujícího 200 000 pracovníků ve zdravotnictví. Nabídka se týká zvýšení mezd o 13 % během dvou let, ale realizovaného jako 5 % v únoru 2023, 5 % v prosinci 2023 a 3 % v září 2024. To nejenže nedosahuje požadavku odborů na okamžité zvýšení o 10 %, ale FNV a NU'91 také důrazně odmítají návrhy zaměstnavatelů týkající se příplatků souvisejících s cestováním a krátkodobými změnami směn. Nabídka a případné kroky v reakci na ni budou se členy konzultovány. Mezitím spor v obcích pokračuje protestní akcí v Utrechtu v prvním únorovém týdnu a další akce jsou plánovány po celé zemi. Zaměstnanci muzeí rovněž zdůrazňují své protesty v návaznosti na krach jednání v této oblasti.

Velká Británie Hasiči se připojí ke stávkám ve veřejných službách
Členové odborového svazu hasičů FBU se drtivou většinou vyslovili pro stávku a odborový svaz dal vládě 10 dní na odpověď, než stanoví termíny stávek. To znamená, že hasiči se připojí k rozsáhlým akcím, do nichž jsou zapojeni zaměstnanci ústředních orgánů státní správy, zdravotní sestry a zaměstnanci záchranné služby spolu se zaměstnanci ve školství a na železnici. Odborový svaz státních zaměstnanců PCS uspořádal 1. února celostátní stávku a další cílené akce jsou plánovány na pozdější měsíce. Konfederace TUC rovněž 1. února uspořádala protesty po celé zemi na protest proti vládním plánům na další omezení stávkových akcí. Další stávková akce odborového svazu zdravotních sester RCN se uskuteční 6. a 7. února, zatímco odbory (GMB, Unite, UNISON) zastupující zaměstnance záchranné služby plánují v únoru a březnu několikadenní stávky. Samostatné stávkové akce probíhají ve zdravotnictví včetně Severního Irska. Další stávkové akce jsou plánovány také v Agentuře pro životní prostředí, kde se k odborovému svazu UNISON nyní připojili členové odborového svazu Prospect.

Německo2,5 milionu zaměstnanců veřejných služeb čeká na nabídku zaměstnavatelů
Odborový svaz ver.di informuje, že první kolo vyjednávání zahrnující 2,5 milionu zaměstnanců ve spolkové vládě a obcích skončilo bez jakýchkoli návrhů zaměstnavatelů, které by řešily krizi životních nákladů nebo nedostatek zaměstnanců. Odborový svaz informuje o výsledcích průzkumu, z nichž vyplývá, že více než 335 000 zaměstnanců silně podporuje požadavky odborů a že zaměstnavatelé musí tento vzkaz brát vážně. Ver.di požaduje zvýšení mezd o 10,5 % s minimální částkou 500 eur měsíčně v rámci 12měsíční dohody. Výsledek kolektivního vyjednávání se bude týkat také státních zaměstnanců, soudců a vojáků. Druhé kolo kolektivního vyjednávání se uskuteční 22.–23. února a třetí kolo je naplánováno na 27.–29. března.

BelgieZaměstnanci sociální péče vyšli do ulic kvůli pracovním místům a službám
Více než 25 000 pracovníků neziskového sektoru se 31. ledna připojilo k pochodu Bruselem, aby upozornili na naléhavou potřebu přijmout opatření týkající se pracovních míst a investic do služeb zdravotní a sociální péče. Odbory v tomto sektoru upozorňují na tlaky způsobené nedostatkem personálu v nemocnicích, sociální péči, péči o děti a dalších životně důležitých službách a vyzývají federální a regionální vlády, aby poskytly dodatečné finanční prostředky nezbytné pro zlepšení platových a pracovních podmínek, přijetí většího počtu zaměstnanců a investice do těchto životně důležitých služeb.

Francie Masivní účast na druhém dni protestů proti důchodům
Všechny hlavní odborové konfederace – včetně CGT, CFDT, FO, UNSA a CFE-CGC – s podporou studentských organizací uspořádaly 31. ledna druhý den stávky a protestů proti změnám důchodového systému. První den protestů 19. ledna se opět setkal s masivní podporou více než 250 demonstrací po celé zemi. Odbory vyzývají vládu, aby stáhla plánované reformy a zejména návrh na zvýšení věku odchodu do důchodu z 62 na 64 let. Argumentují tím, že naprostá většina obyvatelstva je proti, a odbory předkládají alternativní politiku, která se zaměřuje na zajištění důstojného důchodu, řešení dopadů těžkých povolání a snížení rozdílů v důchodech mezi muži a ženami. Další akční dny jsou stanoveny na 7. a 11. února.

Irsko Plánované hlasování o stávce v oblasti neziskové zdravotní a sociální péče
Odborový svaz Fórsa plánuje hlasování svých členů v neziskovém zdravotnictví a sociální péči o návrhu na časově neomezenou stávku. Spolu s dalšími odborovými svazy, SIPTU a INMO, se Fórsa podílí na dlouhodobé kampani za zvýšení mezd pracovníků v tomto sektoru, kde platy zaostávají za mzdami ve veřejném sektoru. Navzdory několika letům cílených protestních akcí se vládě nepodařilo tento problém vyřešit a odbory tvrdí, že je to nespravedlivé, protože mnoho pracovníků v tomto sektoru vykonává stejnou práci a poskytuje stejné služby jako ve veřejném sektoru. Upozorňují také, že klesající relativní úroveň mezd vytváří velký problém při náboru a udržení zaměstnanců.

Švýcarsko Zaměstnanci ve veřejných službách zintenzivňují akci kvůli platům
Tisíce zaměstnanců regionální správy Waadt/Vaud se zapojily do stávek a protestů v reakci na nabídku zaměstnavatele zvýšit platy pouze o 1,4 %, což je jedna z nejnižších nabídek v celé zemi. Akční den 31. ledna podpořilo ještě více zaměstnanců než ten první 23. ledna a další stávky a protesty jsou naplánovány na 9. února. Předseda regionální rady zaútočil na odbory a zatím odmítá vyjednávat.

Španělsko Odbory dosáhly výrazného zvýšení mezd v pečovatelském sektoru
Odborovým svazům v odvětví péče v konfederacích CCOO a UGT se podařilo vyjednat výrazné zvýšení mezd pracovníků v sociální péči v první kolektivní smlouvě, která se vztahuje na ústavní péči a péči v denních centrech na Baleárských ostrovech. Dohoda se týká přibližně 4 000 pracovníků a předpokládá zvýšení mezd o více než 41 % rozložené do následujících čtyř let, a to o 22,42 % od června 2023, o 5,81 % od června 2024, o 5 % od června 2025 a o 3,86 % od června 2026. Toto zvýšení přiblíží mzdy zaměstnanců úrovni platů v regionálním úřadu. Dojde také ke zkrácení pracovní doby o 18 hodin (v roce 2024 o 7 hodin, v roce 2025 o 7 hodin a v roce 2026 o 4 hodiny) a ke dvěma dnům placené dovolené navíc. Dohoda je uzavřena s neziskovou organizací AESTE a klíčová pro ni byla podpora a financování ze strany krajského úřadu.

Finsko Odbory zdůrazňují potřebu nového přístupu k vyjednávání v odvětví
Odborové svazy veřejných služeb JHL a školství OAJ vyzývají zaměstnavatele, aby dosáhli pokroku v zablokovaných jednáních, která se týkají více než 130 000 pracovníků ve státní správě, školství a církvích. Odbory napadají skutečnost, že zaměstnavatelé vyčkávají na to, co se stane v soukromém sektoru, a zejména v sektoru zaměřeném na vývoz, a teprve poté budou dále vyjednávat o platech ve veřejném sektoru. JHL a OAJ tvrdí, že centralizovaný systém vyjednávání již neplatí a že sektorová jednání se musí zaměřit na potřeby a požadavky sektorů, které poskytují občanům blahobyt a jsou základem úspěchu soukromého a exportně orientovaného sektoru.

Norsko Mediace přináší zvýšení platů v neziskové sociální péči
Odborové organizace, včetně Fagforbundet, dosáhly po dvou dnech mediace nové dohody zahrnující řadu služeb v neziskovém sektoru sociální péče. Zaměstnanci získají navýšení mezd nejméně o 7800 norských korun (710 eur) se zpětnou platností od 1. května 2022 a bude zavedena nová mzdová tabulka, která v dlouhodobém horizontu zajistí rovné zacházení se zaměstnanci na základě vzdělání a praxe a pro mnohé z nich zvýší sazby minimální mzdy. Zlepší se také příplatky za práci mimo pracovní dobu. Dohoda se vztahuje na zaměstnance řady neziskových organizací v oblasti péče o děti a dalších sociálních služeb.

Evropa Odborový svaz zaměstnanců ECB napadá inflační a mzdovou politiku ECB
IPSO, hlavní odborová organizace zastupující zaměstnance Evropské centrální banky (ECB), zveřejnila výsledky průzkumu mezi zaměstnanci, z něhož vyplynulo, že přibližně dvě třetiny pracovníků mají obavy z politiky ECB v oblasti mezd, inflace a úrokových sazeb. Podle odborů, o nichž široce informovala média, nešlo jen o nespokojenost se 4% zvýšením platů zaměstnanců ECB (což je méně než polovina současné míry inflace v Německu), ale také o závislost banky na zvyšování úroků jako nástroji kontroly inflace. Ve zprávě IPSO zaměstnancům se uvádí, že politika ECB spočívající v umírněnosti mezd je podle jejího názoru zaujatá vůči zaměstnancům. IPSO citoval bývalého hlavního ekonoma Mezinárodního měnového fondu Oliviera Blancharda, který uvedl: „V současné době se v České republice uplatňuje politika, která je pro Evropu nejpříznivější.“ Podle něj „argumentace proti sekundárním efektům [...] implicitně žádá pracovníky, aby akceptovali snížení reálných mezd, které je implikováno zvýšením cen energií“. IPSO zdůraznil, že je třeba vyjednávat o mzdách a úpravách o inflaci, a ne přenášet celou zátěž na pracovníky.

Evropa ETUC vítá nejnovější iniciativu na ochranu pracovníků platforem
Odborová konfederace ETUC uvítala hlasování ve Výboru pro zaměstnanost Evropského parlamentu, které podpořilo legislativu týkající se pracovníků digitálních pracovních platforem. Podle ETUC patří doručovatelé, taxikáři, tvůrci obsahu, programátoři, klikači, inženýři a pečovatelé k 28 milionům pracovníků, kteří by měli prospěch z ustanovení ve zprávě Výboru pro zaměstnanost. Pokud by byla přijata jako směrnice, znamenalo by to konec systému falešné samostatné výdělečné činnosti, který využívají společnosti v rámci platforem ke snižování nákladů na úkor mzdových a pracovních podmínek pracovníků, a pracovníci by získali právo na řádnou pracovní smlouvu. Chránila by také svobodu na trhu skutečných osob samostatně výdělečně činných a zajistila by sžíravou konkurenci mezi společnostmi, čímž by se zajistilo, že ty, které dodržují zákony, nebudou znevýhodněny. Pokrok nyní závisí na Evropské radě.

Izrael Unie dosáhla průlomu ve společnosti Fresenius
Odborový svaz UCAPSE dosáhl významného průlomu, když vyjednal první kolektivní smlouvu zahrnující 500 zaměstnanců společnosti Nefromor, dceřiné společnosti nadnárodní společnosti Fresenius Medical Care. Sdružení UCAPSE se podařilo zorganizovat zaměstnance v roce 2018 a od té doby vedlo dlouhá a složitá jednání, aby dosáhlo kolektivní smlouvy, která nyní zahrnuje mzdy, minimální mzdy, pracovní dobu, fondy na vzdělávání, důchody a příplatky za směny. Pro rok 2021 došlo ke zpětnému navýšení mezd o 3,25 % a pro rok 2022 o 3 %. Hodinová sazba pro nejhůře placené zaměstnance se zvýší na přibližně 8,40 eur (zákonná minimální mzda činí 7,73 eur). Dohoda rovněž poskytuje závodní radě rozpočet na sociální zabezpečení ve prospěch všech zaměstnanců. Mezi pracovníky, kterých se dohoda týká, patří zdravotní sestry, sociální pracovníci, dietologové, farmaceuti a administrativní pracovníci.

Do systému vložil:
VOTAVA Michal Jan
Témata
kolektivni-vyjednavanimezinarodni
Další články
Odboráři se postavili proti rušení zaručených mezd
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 11/2024 – květen
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 10/2024 – květen
Jednání o spravedlivé transformaci v plynárenském sektoru ztroskotala
Důležitá zpráva: Zrušení demonstrace 21. května 2024
Nesouhlasíme s navrženými 37 opatřeními NERV
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 24/2023 – prosinec
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 23/2023 – listopad
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 22/2023 – listopad
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 21/2023 – říjen
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 20/2023 – říjen
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 19/2023 – září
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 18/2023 – září
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 17/2023 – srpen
Nenechme kulturu utichnout! Nová iniciativa reaguje na plánované změny legislativy i návrh rozpočtu pro příští rok
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 16/2023 – srpen
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 15/2023 – červenec
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 14/2023 – červenec
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 13/2023 – červen
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 12/2023 – červen