Zpravodaj
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 15/2023 – červenec
21.08.2023 | Zpravodajství OS | Články | Přečteno: 1 000x

Španělsko: Odbory přenesly spor s ministerstvem spravedlnosti na úroveň EU
Česká republika: Zdravotnické odbory napadají plány na zvýšení limitů přesčasů
Německo: Odbory zintenzivňují kampaň za rovná práva církevních zaměstnanců
Itálie: Zdravotnické a pečovatelské odbory budou stávkovat kvůli odmítnutí vyjednávání ze strany soukromé zaměstnavatelské organizace
Irsko: Spory ve veřejných službách pokračují
Řecko: Konfederace vyzývá ke zlepšení platů zaměstnanců ve veřejných službách
Nizozemsko: Velká většina podporuje dvouletou dohodu pro sociální pracovníky
Evropa: Průzkum vyjednávání ukazuje pokles vyjednaných reálných mezd
Slovinsko: Konfederace upozorňuje na rizika outsourcingu
Evropa: Růst cen činí dovolenou pro mnohé nedostupnou
Portugalsko: Odbory požadují zlepšení platových podmínek a kariérních vyhlídek pro pracovníky v oblasti IT
Francie: Zaměstnanci nadnárodní pečovatelské společnosti dostanou vyšší platy

Španělsko – Odbory přenesly spor s ministerstvem spravedlnosti na úroveň EU

FSC–CCOO, FeSP–UGT a další odborové svazy zapojené do stávky na ministerstvu spravedlnosti se postaraly o to, aby jejich požadavky byly vyslyšeny na úrovni EU, když uspořádaly demonstraci v Logronu, která se konala současně se setkáním ministrů spravedlnosti z celé Evropy. Protest byl poslední akcí v dlouhodobém sporu, v němž odbory požadují zvýšení platů pro většinu zaměstnanců ministerstva v souladu se zvýšením platů, které již bylo přiznáno konkrétně právníkům. Chtějí také opatření k zavedení spravedlivého platového systému a zlepšení kariérního růstu. Další kroky budou záviset na tom, kdo sestaví příští vládu po parlamentních volbách 23. července.

Česká republika – Zdravotnické odbory napadají plány na zvýšení limitů přesčasů

Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče OSZSP se připojil k odborovému svazu lékařů LOK–SČL a odsoudil vládní návrhy na rozšíření limitů přesčasů pro zdravotníky. Vláda tvrdí, že je to nutné pro zajištění personálního obsazení malých zařízení. Odbory však kritizují vládu za to, že nepřijala žádná opatření k řešení personální krize a že zvyšuje riziko vyhoření a špatného zdravotního stavu zaměstnanců, kteří již nyní trpí dlouhou pracovní dobou. Odbory se rovněž obávají, že mnoho zdravotnických pracovníků by bylo vystaveno tlaku, aby pracovali navíc, a domnívají se, že návrhy by byly v rozporu se směrnicí o pracovní době.

Německo – Odbory zintenzivňují kampaň za rovná práva církevních zaměstnanců

Odborový svaz ver.di pořádá dvoutýdenní akci v rámci své kampaně za zajištění rovných práv pro zaměstnance církevních organizací. Od 25. září do 6. října budou členové odborů propagovat petici s cílem získat 4000 podpisů. V současné době mají církevní zaměstnavatelé, jako jsou Diakonie a Caritas, organizace, které zaměstnávají statisíce pracovníků ve zdravotnictví a pečovatelství, podle zákona zvláštní zacházení, pokud jde o spolurozhodování, kolektivní vyjednávání a právo na stávku. Ver.di chce, aby se to změnilo a všichni pracovníci měli stejná zaměstnanecká práva.

Itálie – Zdravotnické a pečovatelské odbory budou stávkovat kvůli odmítnutí vyjednávání ze strany soukromých zaměstnavatelů

Odborové svazy veřejných služeb FP–CGIL, CISL–FP a UIL–FPL svolaly na 27. září jednodenní stávku, aby vyvinuly tlak na zaměstnavatelskou organizaci AIOP, aby se vrátila k jednání o sektorové dohodě týkající se soukromých domovů pro seniory a pečovatelské služby. Tyto tři odborové svazy běžně vyjednávají s AIOP a ARIS, zaměstnavatelskou organizací zastupující církevní poskytovatele. AIOP však usiluje o vyjednání jiné dohody s odborovým svazem UGL – organizací, která nepatří ke třem hlavním konfederacím a má vazby na krajní pravici – a odbory tvrdí, že to je v rozporu se závazky vyjednávat se třemi federacemi a ARIS. Odbory budou v nadcházejících měsících před stávkou mobilizovat své síly, aby stanovily klíčové požadavky, které budou v rámci vyjednávání předkládat.

Irsko – Spory ve veřejných službách pokračují

Stávka hasičů kvůli platům a personálnímu obsazení měla pokračovat 26. července poté, co ji odbory SIPTU pozastavily, aby umožnily projednání u pracovního soudu. Na tomto slyšení zaměstnavatelé nepředložili přijatelnou nabídku a odbory potvrdily termín akce. Mezitím odborový svaz Fórsa hlasuje o členech své divize zdravotnictví a sociální péče kvůli dvěma sporům – jednomu v souvislosti s kariérním růstem a druhému v souvislosti s nadměrným využíváním agenturních zaměstnanců a externích konzultantů. Oba odbory spolu s odborovým svazem INMO také pokračují v kampani za práva pracovníků ve zdravotnictví a péči v neziskovém sektoru a za klíčový požadavek, aby měli srovnatelnou úroveň mezd jako pracovníci ve veřejných službách vykonávající stejnou práci. V sektoru opakovaně dochází k protestním akcím a odbory vyzývají vládu, aby jednala a spor konečně urovnala.

Řecko – Konfederace požaduje zlepšení platů zaměstnanců ve veřejných službách

Konfederace zaměstnanců veřejných služeb ADEDY svolala na středu 26. července od 11 hodin dopoledne celostátní stávku a zorganizovala protest před ministerstvem financí. Tato akce navazuje na dřívější akci z 19. července, která byla protestem proti nové legislativě, jež podle ADEDY neřeší dlouhodobý dopad úsporných opatření na platy a podmínky zaměstnanců veřejného sektoru. Konfederace požaduje řadu opatření na podporu zaměstnanců, včetně obnovení hodnoty 13. a 14. platu, nezdaněných platů až do výše 12 000 eur, zvýšení příplatku za rizikovou a zdraví škodlivou práci a sjednocení struktury platů ve veřejném sektoru s reálným zvýšením platů zaměstnanců veřejného sektoru prostřednictvím kolektivní smlouvy a bez vazby mezi hodnocením a platovým postupem.

Nizozemsko – Velká většina podporuje dvouletou dohodu pro sociální pracovníky

Členové odborového svazu FNV velkou většinou hlasů podpořili novou kolektivní smlouvu pro 60 000 sociálních pracovníků, která v příštích dvou letech počítá s 15% zvýšením platů. Dohoda rovněž obsahuje opatření k řešení nadměrné pracovní zátěže, přičemž stálí zaměstnanci budou mít větší kontrolu nad svým pracovním rozvrhem a přednost před externími pracovníky. K 1. červenci se mzdy zvýšily o 7 % a k 1. lednu 2024 dojde k dalším dvěma zvýšením – k 1. červenci 2024 o 7 % a poté o 4 %. Od 1. ledna 2024 bude každý stálý zaměstnanec dostávat minimálně 14 eur hrubého na hodinu. To znamená, že někteří pracovníci, například pomocní údržbáři a uklízeči, se fakticky dočkají zvýšení o 23 %. Příplatek za nepravidelnou práci za noční směny ve všední dny a za práci v pátek večer se zvyšuje z 20 % na 25 % a rovněž se vypočítává z vyšší mzdové stupnice.

Evropa – Průzkum vyjednávání ukazuje pokles vyjednaných reálných mezd

Výzkumný institut WSI, který je napojen na odbory, zveřejnil svůj každoroční přehled kolektivního vyjednávání v Evropě, který podle něj „alarmujícím způsobem ukazuje, že zaměstnanci jsou v současné vlně inflace poraženými: v celé Evropě klesla kupní síla mezd v loňském roce o 4,0 %“. Zpráva odhaluje, že vyjednané mzdy v eurozóně v roce 2022 vzrostly o 2,8 %, což je druhý nejvyšší nárůst za posledních 20 let, ale vlivem inflace se tento nárůst změnil v reálný pokles o 5,2 %, což je zdaleka největší pokles za stejné období. Zpráva to potvrzuje: „Z dlouhodobého hlediska je zřejmé, že nedávný růst cen zcela vymazal reálné přírůstky kolektivně dohodnutých mezd v posledních několika letech.“ Přehled přináší další důkazy o tom, že k vyšší inflaci přispívají více zisky než mzdy, neboť zpráva uvádí: „Střízlivý pohled na údaje Evropské centrální banky a Eurofoundu ukazuje, že vývoj vyjednaných mezd nemůže vysvětlit vysokou míru inflace v posledních měsících.“

Slovinsko – Konfederace upozorňuje na rizika outsourcingu

Konfederace odborových svazů ZSSS zveřejnila podrobný článek zabývající se dopady outsourcingu v mnoha odvětvích a iniciativami odborů, které mají tomuto procesu zabránit nebo ho ukončit. Příklady ukazují negativní dopady outsourcingu na mzdové a pracovní podmínky, bezpečnost a ochranu zdraví při práci a odborovou organizovanost a na to, jak agentury a outsourcingové společnosti zneužívají pracovní právo. Energetický odborový svaz SDE, pobočka EPSU, přispěl k přehledu a zdůraznil, jak se snaží snížit a omezit dopad outsourcingu v tomto odvětví. Odborový svaz je obzvláště znepokojen zvýšeným rizikem, že se odvětví uchýlí k outsourcingu kvůli potřebě masivních a naléhavých investic do energetiky v souvislosti s nástrojem Evropské komise pro obnovu a odolnost.

Evropa – Kvůli růstu cen je dovolená pro mnohé nedostupná

Nová analýza Evropské odborové konfederace (ETUC) a Evropského odborového institutu ukazuje, že rodiny čelí nejvyššímu nárůstu nákladů na dovolenou v historii. Ceny dovolených s komplexními službami doma i v zahraničí se v celé EU zvýšily o 12,4 %, což následuje po 11,5% nárůstu v loňském roce. Jedná se o nejvyšší nárůst nákladů na dovolenou s komplexními službami od počátku vedení záznamů. Průzkum zjistil, že nejvíce se zvýšily náklady na dovolenou s komplexními službami pro obyvatele Estonska, Francie, Bulharska, Švédska a Česka, a to o 18 % až 31 %. Podle statistického úřadu Eurostat si týdenní pobyt mimo domov nemůže dovolit přibližně 19,5 % pracujících, což odpovídá 38 milionům lidí. Generální tajemnice ETUC Esther Lynchová uvedla: „Vedoucí představitelé EU a členských států musí konečně řešit skutečnou příčinu této krize tím, že zavedou účinné neočekávané daně z nadměrných zisků, které způsobují inflaci, a posílí kolektivní vyjednávání, aby zajistili zvýšení mezd, což je nejlepší způsob, jak obnovit kupní sílu pracujících.“

Portugalsko – Odbory požadují zlepšení platových podmínek a kariérních vyhlídek pro pracovníky v oblasti IT

Odborové svazy, včetně STAL a SINTAP, vyzývají vládu, aby provedla další změny v návrzích týkajících se odměňování a kariérního růstu pracovníků IT ve veřejném sektoru. V reakci na dřívější požadavky odborů vláda provedla některá zlepšení prvků odměňování, zejména pro pracovníky IT koordinující projekty. Odbory však tvrdí, že tyto kroky nejdou dostatečně daleko, ani není dostatečně zajištěna ochrana mzdy IT pracovníků v případě, že čelí kariérní změně. Odbory zdůrazňují, že zlepšení jsou nezbytná, pokud má veřejný sektor získat a udržet si zaměstnance IT a snížit potřebu outsourcingu této klíčové služby. Některé odbory na podporu svých požadavků zahájily 24. července stávkovou akci.

Francie – Zvýšení platů zaměstnanců v nadnárodní pečovatelské společnosti

Nezávislým odborům v nadnárodní pečovatelské společnosti Orpea, kterou zasáhl skandál, se podařilo dosáhnout pozitivních výsledků při ročním vyjednávání. CGT uvádí, že situace se nyní výrazně změnila poté, co byla zpochybněna pozice vnitropodnikových odborů, když CGT, CFDT a FO vyhrály soudní spor proti společnosti za zmanipulování voleb na pracovišti. CGT uvádí, že zvýšení platů v letošním roce se u nevedoucích zaměstnanců pohybuje v rozmezí 3–7 % v závislosti na délce praxe, zatímco vedoucí zaměstnanci dostanou 1–4 % opět v závislosti na délce praxe a na tom, zda využili úpravy platů v roce 2022 nebo 2023. Mezi další výhody patří odměna 150 eur za pohotovost, postupné zavedení 13. platu, dotace na stravování nebo obědové poukázky a odměna 776,25 eur hrubého jako podíl na zisku.

Do systému vložil:
VOTAVA Michal Jan
Témata
kolektivni-vyjednavanimezinarodni
Další články
Sjezd EPSU v Bukurešti: 500 odborářů z celé Evropy se sešlo a zvolilo nové vedení
Odboráři se postavili proti rušení zaručených mezd
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 11/2024 – květen
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 10/2024 – květen
Jednání o spravedlivé transformaci v plynárenském sektoru ztroskotala
Důležitá zpráva: Zrušení demonstrace 21. května 2024
Nesouhlasíme s navrženými 37 opatřeními NERV
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 24/2023 – prosinec
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 23/2023 – listopad
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 22/2023 – listopad
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 21/2023 – říjen
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 20/2023 – říjen
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 19/2023 – září
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 18/2023 – září
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 17/2023 – srpen
Nenechme kulturu utichnout! Nová iniciativa reaguje na plánované změny legislativy i návrh rozpočtu pro příští rok
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 16/2023 – srpen
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 14/2023 – červenec
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 13/2023 – červen
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 12/2023 – červen