Zpravodaj
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 16/2023 – srpen
28.08.2023 | Zpravodajství OS | Články | Přečteno: 1 018x

Irsko: Odbory se radí o eskalaci stávky hasičů
Nizozemí: Odbory se připravují na vyjednávání v univerzitních zdravotnických centrech
Turecko: Vyjednávání ve veřejném sektoru začíná
Španělsko: Federace vyzývá k přijetí opatření k zabránění útokům na vězeňský personál
Dánsko: Unie požaduje opatření proti násilí v psychiatrických léčebnách
Rakousko: Začíná vyjednávání o kolektivní smlouvě pro církevní nemocnice
Česká republika: Zdravotnické odbory upozorňují na nedostatek personálu
Švédsko: Odbory varují před kritickým nedostatkem personálu v péči o seniory
Chorvatsko: Těsné hlasování o nabídce platů pro pracovníky justice
Portugalsko: Svaz podniká kroky v oblasti odpadů a obcí
Velká Británie: Boj za lepší odměňování pracovníků v odpadovém hospodářství pokračuje
Německo: Průzkum odhalil problém s poskytováním péče o děti

Irsko – Konzultace odborů ohledně eskalace stávky hasičů

Odborový svaz SIPTU organizuje sérii schůzek na všech hasičských stanicích, aby posoudil vyhlídky na eskalaci stávky hasičů a zajistil účinnou koordinaci akce. Tato akce předchází zasedání národního výboru odborového svazu, které se uskuteční 9. srpna a na němž budou posouzeny výsledky konzultací a možnosti dalších stávek. Více než 2 000 hasičů ve výslužbě se účastní akce, v níž požadují lepší a jistější platové a pracovní podmínky a více strukturovaného volna. Odborový svaz kritizuje zaměstnavatele i vládu za to, že se nedokázali zapojit a vyjednat ukončení sporu.

Nizozemsko – Odbory se připravují na vyjednávání v univerzitních zdravotnických střediscích

Koncem roku vyprší platnost kolektivní smlouvy, která se vztahuje na 80 000 zaměstnanců univerzitních zdravotnických středisek, a odborový svaz FNV zahájil konzultace se zaměstnanci ohledně hlavních požadavků, které by měly být součástí nadcházejících jednání. Odborový svaz se zejména obává, že je třeba přijmout opatření ke zlepšení podmínek pro stálé zaměstnance a řešit dopady špatných rozpisů a nadměrné pracovní zátěže, které vedou k absencím a vysoké fluktuaci zaměstnanců. Hlavním požadavkem bude zvýšení platů v souladu s inflací v lednu 2024 s příplatkem 100 eur měsíčně. Návrhy se pak týkají široké škály dalších mzdových příplatků a podmínek, včetně nákladů na dojíždění, příplatků za práci mimo pracovní dobu, plateb za pohotovost a pohotovostní směny, rodičovské a jiné dovolené a zajištění toho, aby školení byla hrazena zaměstnavatelem a započítávána do pracovní doby.

Turecko – Jednání o veřejném sektoru se rozbíhají

1. srpna byla zahájena vyjednávání, která se týkají více než šesti milionů zaměstnanců a důchodců ve veřejném sektoru, přičemž hlavními nezávislými odborovými svazy zapojenými do procesu jsou odbory z konfederace KESK. KESK stanovila své hlavní požadavky, mezi něž patří především změna systému, která by zajistila řádný proces kolektivního vyjednávání, přičemž odbory by měly právo v případě potřeby přistoupit ke stávce. Mezi další klíčové požadavky patří ukončení nejistého zaměstnávání a subdodávek, zvýšení minimální mzdy zaměstnanců veřejného sektoru nad hranici chudoby, zvýšení minimálního důchodu na 15 000 TL (510 eur) od července 2023, zajištění bezplatné péče o děti spolu s bezplatnými obědy a veřejnou dopravou, opatření proti diskriminaci, obtěžování a násilí páchanému na ženách a navrácení státních zaměstnanců, kteří byli neoprávněně propuštěni z veřejných služeb na základě zákonů o výjimečném stavu.

Španělsko – Federace vyzývá k přijetí opatření proti útokům na vězeňský personál

Odborová federace FSC–CCOO napadla vedení vězeňské služby za to, že dlouhodobě neřeší rostoucí problém násilí vůči zaměstnancům, který se vyšplhal na historické maximum. Odborový svaz tvrdí, že jediným opatřením, které bylo v posledních letech přijato, byl akční protokol, který poskytuje reakci na útoky, jakmile k nim dojde, ale bez vážného pokusu násilí vůbec předcházet. FSC–CCOO cituje nejnovější oficiální statistiky za rok 2022, které ukazují, že počet projevů fyzické agrese na tisíc vězňů vzrostl o 19 % oproti roku 2021 a o více než 110 % od roku 2010. Podle odborů vedení nezkoumalo příčiny násilí, nezvážilo opatření, která by útokům zabránila, ani nezavedlo nic konkrétního. Sám odborový svaz navrhl opatření založená na prevenci, ochraně a podpoře obětí násilí na pracovišti, která zahrnují řádné vyhodnocení rizik, ochranu práva na zdraví vězňů, zejména v oblasti duševního zdraví, poskytnutí osobních ochranných prostředků odpovídajících rizikům, kterým čelí, a psychologickou a právní podporu obětem agrese.

Dánsko – Unie požaduje opatření proti násilí v psychiatrických léčebnách

Odborový svaz FOA uvádí, že údaje dánského úřadu pro pracovní prostředí ukazují na rekordní počet trestných činů v psychiatrických léčebnách v roce 2022, kde nebyl personál dostatečně chráněn před násilím. Bylo zaznamenáno 92 případů, což je o 73 více než v roce 2021 a představuje nejvyšší počet od začátku vedení záznamů. Podle FOA to odráží obraz každodenního násilí, které je nepřijatelné jak pro personál, tak pro pacienty. Celkově došlo v roce 2022 v psychiatrických zařízeních k 482 pracovním úrazům způsobeným násilím, což představuje 37% nárůst od roku 2019. FOA kritizuje vlády, které v průběhu let slibovaly opatření, ale nesplnily je. Odborový svaz představil svůj plán pro toto odvětví s návrhy týkajícími se péče o pacienty a vzdělávání a odborné přípravy zaměstnanců a bude zvyšovat svůj tlak na vládu, aby přijala konkrétní opatření.

Rakousko – Zahájení jednání o kolektivní smlouvě pro církevní nemocnice

Odborový svaz vida a Lékařská komora zahájily jednání s církevními nemocnicemi v Korutanech o aktualizaci kolektivní smlouvy, která se týká přibližně 1600 zaměstnanců. První kolo vyjednávání se uskutečnilo 2. srpna a jednání budou pokračovat 29. září. Smlouva nebyla řádně aktualizována již 30 let a odborová organizace prosazuje zásadní revize, které zlepší platové a pracovní podmínky a zatraktivní práci v oboru. Odborový svaz stanovil více než 40 oblastí možných revizí, které se týkají pracovní doby, úpravy dovolené, volna a vzdělávání. Jedním z hlavních cílů bude přechod na 35hodinový pracovní týden bez ztráty mzdy.

Česká republika – Zdravotnické odbory upozorňují na nedostatek zaměstnanců

Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče OSZSP se odvolává na oficiální statistiky, které ukazují, že v celé zemi chybí 3000 zdravotních sester, aby zdůraznil své dlouhodobé poselství, že je třeba urychleně přijmout opatření pro nábor a udržení zdravotnických pracovníků. Odborový svaz dále varuje, že při současném vývoji a bez přijetí opatření by se nedostatek mohl do pěti let zvýšit na 13 000. Odborový svaz jasně uvádí, že nadměrná pracovní zátěž a dlouhá pracovní doba jsou klíčovými faktory, které odrazují mladé lidi od nástupu do zdravotnických profesí, a že vládní návrh na zvýšení limitů přesčasů tento problém jen prohloubí a zároveň ohrozí zdraví a bezpečnost pracovníků a kvalitu služeb. OSZSP se připojil k odborovému svazu lékařů a předložil své argumenty proti změně přesčasů senátním výborům pro zdravotnictví a sociální politiku.

Švédsko – Unie varuje před kritickým nedostatkem personálu v oblasti péče o seniory

Průzkum členů odborového svazu Kommunal ukázal znepokojivý obraz stavu personálu v domovech pro seniory během léta. Odborový svaz se dotázal svých místních odborových zástupců na úroveň personálu, přičemž celých 62 % z nich uvedlo, že počet zaměstnanců bude nedostatečný, a pouze 3 % uvedla, že počet zaměstnanců bude dostatečný. Čtyři z pěti také uvedli, že počet zaměstnanců bude podobný nebo horší než v loňském roce, zatímco pouze 9 % uvedlo, že se situace zlepšila. Komunál tvrdí, že situace zaměstnanců v péči o seniory je katastrofální a rok od roku jsou nuceni pracovat více a rychleji, aby pokryli akutní nedostatek, který se v létě ještě zhoršuje. Odborový svaz vyzývá vládu, aby zřídila mimořádnou komisi, která by se tímto problémem zabývala.

Chorvatsko – Těsné hlasování o nabídce platů pro pracovníky justice

Stávka členů odborového svazu SDSLN na ministerstvu spravedlnosti skončila po těsném hlasování o přijetí vládní nabídky 12% zvýšení platů. Ačkoli je toto zvýšení nižší než požadovaných 400 eur, odbory tvrdí, že se jedná o přiměřené zvýšení, které do jisté míry uznává, že pracovníci ministerstva byli podhodnoceni. SDLSN rovněž konstatuje, že významným úspěchem bylo udržení stávky a potvrzení její legálnosti tváří v tvář právním výzvám ze strany vlády. Dohoda s vládou rovněž potvrzuje, že se odbory budou podílet na jednáních o novém systému odměňování ve veřejném sektoru, který má být zaveden v příštím roce. Do té doby bude SDLSN pokračovat v napadání limitů pro reprezentativnost odborů ve veřejném sektoru, které odbory znevýhodňují a omezují jejich zapojení do kolektivního vyjednávání.

Portugalsko – Svaz přijímá opatření v oblasti odpadů a obcí

Odborový svaz STAL mobilizuje své členy ve třech samostatných sporech, které se týkají pracovníků v parcích a zahradách, odpadech a obcích. Čtyřdenní stávka začala 3. srpna ve veřejně vlastněné společnosti PSML, která se stará o údržbu významných budov, parků a zahrad v Sintře. Spor se týká řady otázek včetně deregulace pracovních rozvrhů, začlenění do systému odměňování a příplatků pro zaměstnance, kteří pracují v odlehlých oblastech. Zaměstnanci veřejné společnosti EMARP, která zajišťuje úklidové a odpadové služby v Portimau, zahájili 4. srpna čtyřdenní stávku s požadavky na mzdy, platové tarify, příplatek za práci ve ztížených podmínkách a zavedení 35hodinového pracovního týdne. A konečně, zaměstnanci zaměstnávaní městským úřadem v Oeiras podnikli ve dnech 4. a 5. srpna dvoudenní akci proti nařízeným změnám pracovní doby a směnného provozu.

Velká Británie – Boj za lepší odměňování pracovníků v odpadovém hospodářství pokračuje

Po stávkové akci dosáhl odborový svaz Unite zvýšení mezd o 10,1 % pro pracovníky odpadového hospodářství zaměstnané nadnárodní společností Suez v hrabství South Gloucestershire. Stávková akce proti Suezu přinesla výsledky také v Somersetu, kde odbory vybojovaly zvýšení mezd o 9 % z původně nabízených 4,85 %. Spory však pokračují i jinde, mimo jiné se společností Urbaser v Severním Yorkshiru, kde zaměstnanci odmítli nabídku 8 % mzdy a byly naplánovány dny stávky, které se protáhnou na srpen a září. Mezitím se pravděpodobně obnoví stávka v Coventry. Dlouhotrvající stávka odborů Unite v roce 2022 vedla k dohodě o mzdách, ale nyní rada hrozí snížením platů a podmínek pracovníků. Podle odborů se jedná o krok rady, která chce srovnat mzdy a podmínky, aby se vyhnula nákladům na žalobu o rovné odměňování, která by potenciálně zvýšila mzdy ostatním pracovníkům, především ženám. Odborový svaz GMB zaznamenal také úspěchy, jednak ve Winchesteru, kde hrozba stávky vedla k tomu, že společnost Biffa zvýšila mzdy a řidiči nyní dostávají 15,50 GBP (18 eur) na hodinu a nakladači 12,00 GBP (14 eur) na hodinu, a jednak v Ashfordu a Swale, kde mají pracovníci nyní podobné mzdy poté, co GMB vyjednala 10% zvýšení mezd.

Německo – Průzkum odhalil problém s poskytováním péče o děti

Výzkumná organizace Hans Böckler, která je napojena na odbory, zveřejnila nový průzkum, který odhalil znepokojivé nedostatky v poskytování péče o děti v celé zemi. Uvádí, že deset let poté, co vstoupilo v platnost zákonné právo na péči o děti od jednoho roku věku, je míst v zařízeních péče o děti nedostatek. Dále odhaluje, že velká část pracujících nebo práci hledajících rodičů, kteří mají oficiálně zajištěno místo pro své dítě, nemá spolehlivou péči, přičemž 57 % z nich se letos na jaře potýkalo se zkrácením hodin péče o děti a/nebo dokonce s dočasným uzavřením zařízení z důvodu nedostatku personálu. Dvě třetiny dotázaných uvedly, že pro ně ztráta péče o děti nebo zkrácení času představuje stres, přičemž 30 % z nich hodnotí tuto situaci jako „velmi stresující“. Téměř polovina dotčených matek a otců si během uzavření nebo zkrácení doby péče o děti vzala dovolenou nebo si zkrátila přesčasy, aby výpadek péče o děti nahradila, a téměř 30 % muselo dočasně zkrátit pracovní dobu.

Do systému vložil:
VOTAVA Michal Jan
Témata
kolektivni-vyjednavanimezinarodni
Další články
Sjezd EPSU v Bukurešti: 500 odborářů z celé Evropy se sešlo a zvolilo nové vedení
Odboráři se postavili proti rušení zaručených mezd
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 11/2024 – květen
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 10/2024 – květen
Jednání o spravedlivé transformaci v plynárenském sektoru ztroskotala
Důležitá zpráva: Zrušení demonstrace 21. května 2024
Nesouhlasíme s navrženými 37 opatřeními NERV
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 24/2023 – prosinec
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 23/2023 – listopad
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 22/2023 – listopad
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 21/2023 – říjen
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 20/2023 – říjen
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 19/2023 – září
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 18/2023 – září
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 17/2023 – srpen
Nenechme kulturu utichnout! Nová iniciativa reaguje na plánované změny legislativy i návrh rozpočtu pro příští rok
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 15/2023 – červenec
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 14/2023 – červenec
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 13/2023 – červen
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 12/2023 – červen