Zpravodaj
Sjezd EPSU v Bukurešti: 500 odborářů z celé Evropy se sešlo a zvolilo nové vedení
26.06.2024 | Zpravodajství OS | Články | Přečteno: 319x

11. kongres Evropské federace veřejných služeb (EPSU) se konal v Bukurešti v Rumunsku od 18. do 20. června 2024. Kongresu se zúčastnilo 500 odborových předáků z celé Evropy, aby diskutovali o budoucnosti veřejných služeb a o tom, jak zajistit lepší pracovní podmínky, vyšší mzdy a silnější práva pro pracovníky veřejných služeb.

Sjezd zhodnotil uplynulé pětileté období a zabýval se také výzvami, kterým čelili veřejné služby, jako byla pandemie COVID-19, krize životních nákladů a válka na Ukrajině. Delegáti přijali akční plán pro příštích pět let, který se zaměřuje na boj proti krajní pravici, podporu inkluzivních pracovišť, odpor proti úsporným opatřením a prosazování Evropy zaměřené na lidi.

Hlavní body kongresu

  • Boj proti krajní pravici: EPSU se zavázala bojovat proti rostoucímu vlivu krajní pravice v Evropě. Kongres schválil rezoluci, která vyzývá k posílení demokracie, ochraně lidských práv a podpoře inkluze.
  • Podpora inkluzivních pracovišť: EPSU zdůraznila důležitost inkluzivních pracovišť pro všechny pracovníky, bez ohledu na jejich rasu, pohlaví, sexuální orientaci, postižení nebo jinou charakteristiku. Kongres schválil akční plán pro podporu rozmanitosti a inkluze na pracovištích ve veřejném sektoru.
  • Odpor proti úsporným opatřením: EPSU odsoudila úsporná opatření, která byla v posledních letech zavedena v mnoha evropských zemích. Kongres vyzval vlády k investicím do veřejných služeb a k zajištění toho, aby měli všichni lidé přístup ke kvalitnímu a dostupnému veřejnému sektoru.
  • Zastánci Evropy zaměřené  na lidi : EPSU se zavázala pracovat na vytvoření Evropy zaměřené na lidi , která bude spravedlivější, udržitelnější a prosperující pro všechny. Kongres schválil manifest, který stanoví vizi EPSU pro budoucnost Evropy.

Na kongresu bylo zvoleno také nové vedení EPSU. Novou prezidentkou byla zvolena Françoise Geng z Francie a generálním tajemníkem byl znovu, na své třetí a zároveň poslední volební období, zvolen Jan Willem Goudriaan z Nizozemska.

Poté proběhla volba členů výkonného výboru, ve kterém má každá země jednoho svého zástupce navrženého jednotlivými členskými svazy. Za Českou republiku byl na příštích pět let zvolen Michal Jan Votava, který po více než deseti letech vystřídal Ivanu Břenkovou z Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče.

11. kongres EPSU byl velkým úspěchem pro odborové hnutí ve veřejném sektoru. Kongres schválil řadu důležitých rezolucí a akčních plánů, které pomohou zajistit lepší budoucnost pro pracovníky veřejných služeb v celé Evropě. Volba nového vedení EPSU je také pozitivním vývojem a dává naději, že federace bude i nadále silnou a účinnou silou v boji za práva pracovníků.

Do systému vložil:
VOTAVA Michal Jan
Témata
mezinarodni
Další články
Odboráři se postavili proti rušení zaručených mezd
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 11/2024 – květen
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 10/2024 – květen
Jednání o spravedlivé transformaci v plynárenském sektoru ztroskotala
Důležitá zpráva: Zrušení demonstrace 21. května 2024
Nesouhlasíme s navrženými 37 opatřeními NERV
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 24/2023 – prosinec
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 23/2023 – listopad
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 22/2023 – listopad
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 21/2023 – říjen
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 20/2023 – říjen
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 19/2023 – září
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 18/2023 – září
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 17/2023 – srpen
Nenechme kulturu utichnout! Nová iniciativa reaguje na plánované změny legislativy i návrh rozpočtu pro příští rok
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 16/2023 – srpen
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 15/2023 – červenec
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 14/2023 – červenec
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 13/2023 – červen
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 12/2023 – červen