Seminář „Zákoník práce“, květen 2018, Brno
14.01.2018 | Zpravodajství OS | Vzdělávání | Přečteno: 1 511x

Datum konání:  28. a 29. května 2018

Datum konání:  28. a 29. května 2018

Zahájení:  28. května 2018  v 10:00 hodin

Ukončení:  29. května 2018 obědem ve 12:00 hodin

 

Místo konání:  Hotel Žebětínský dvůr, Křivánkovo nám. 33a, Brno, Svatební salónek

Lektoři:  JUDr. Jaromír Zrutský, Robert Křepinský

 

Kontaktní osoba:  

Jitka Zettelová, referent pro vzdělávání

OS UNIOS

Nám. W. Churchilla 2, 113 59  PRAHA 3

tel. 607 717 428

e-mail: zettelova.jitka@osunios.cz

 

Program: 

1.  pracovně právní vztahy

2. vztah zákoníku práce a občanského zákoníku

3. zásada rovného zacházení

4.  vznik, změny a skončení pracovního poměru

5.  pracovní doba

6.  odměňování

7.  nová právní úprava pracovnělékařských služeb

8.  dovolená

9.  práva a povinnosti zaměstnanců

10.  práva a povinnosti zaměstnavatelů

11.  práva odborových organizací

12. BOZP

 

Doporučujeme vzít si s sebou Zákoník práce.

Doprava jeindividuální!

Účastnický poplatek ve výši 400 Kč za každého účastníka, který zahrnuje cenu za stravu, ubytování a náklady na lektory se hradí na účet OS UNIOS a to až na základě potvrzení o přijetí účastníka nebo účastníků na školení pí J. Zettelovou.

Účet OS UNIOS pro platbu vložného: 2000146359/0800, variabilní symbol: 1704

Účastníky nahlaste písemně, e-mailem nebo telefonicky: zettelova.jitka@osunios.cz, 607 717 428, nejpozději do 25. dubna 2018.

 

V případě naplnění kapacity dříve než 25. 4. 20187, bude tato informace zveřejněna na svazových webových stránkách.         

Do systému vložil:
ZETTELOVÁ Jitka
Témata
skoleni
Další články
Titulek
Zrušení centrálních školení v Praze a Olomouci v roce 2020
Regionální školení KM Hradec Králové
Regionální školení KM Praha a KM Soběslav
Jezdíme za vámi, rádi vás potkáváme.
Školení v Rožnově
Seminář „Odbory a BOZP“, květen 2018, Brno
Seminář „Odbory a BOZP“, květen 2018, Praha
Seminář „Zákoník práce“, květen 2018, Praha