Společné prohlášení zástupců odborových svazů OS ECHO a OS UNIOS k projektu Sunrise
07.01.2019 | Zpravodajství OS | Články | Přečteno: 1 411x

Odborový svaz ECHO, který zastupuje zaměstnance ve společnostech E.ON v České republice, a Odborový svaz UNIOS zastupující zaměstnance v českých společnostech skupiny innogy vydávají společné stanovisko k probíhajícímu projektu Sunrise.

Představitelé odborů jakožto zástupci zaměstnanců v obou společnostech se účastní na projektu Sunrise především prostřednictvím svých zástupců v evropských radách zaměstnanců a současně svých zástupců v poradních výborech řízení projektu na úrovni obou koncernů E.ON SE a innogy SE. Odborové svazy vyzývají vedení společností, aby i na úrovni České republiky bylo jasně definované společné zastoupení odborů ve vedení projektu Sunrise. Jednotlivé výstupy z projektu musí být pravidelně projednávány se zástupci odborů tak, aby byl uplatněn princip vzájemné spolupráce a sociálního dialogu.

Plánované spojení společností E.ON a innogy má přinést synergie, které byly vedením projektu vyčísleny ve formě úspory nákladů s možným dopadem do počtu stávajících zaměstnanců. Odborové svazy budou důsledně uplatňovat princip sociální odpovědnosti zaměstnavatele. Odbory budou vyžadovat uzavření doprovodného sociálního programu k projektu Sunrise za účelem maximálního snížení sociálních dopadů na zaměstnance. Případné snížení počtu zaměstnanců v budoucích společnostech musí být realizováno především jejich přirozeným odchodem.

Ve společnostech, které vzniknou spojením stávajících firem, budou společně pracovat zaměstnanci E.ON a innogy. Pro tyto zaměstnance budeme důsledně prosazovat uzavření společné kolektivní smlouvy, která musí respektovat současnou vysokou odbornost a kvalifikovanost našich kolegyň a kolegů. Stejně jako jsou prezentovány výhody spojení obou společností pro akcionáře a zákazníky, musí být toto spojení vnímáno i zaměstnanci. Společná kolektivní smlouva proto musí odrážet tuto filosofii.

V Praze dne 7. 1. 2019

Za odborové svazy

Karel Sladkovský, předseda OS UNIOS

JUDr. Zdeněk Černý, MBA, předseda OS ECHO

Do systému vložil:
VOTAVA Michal Jan
Foto k článku
Další články
Titulek
Vzpomínáme na naše dlouholeté kolegy a kamarády
Nový zákon o vyhrazených technických zařízeních
Den veřejných služeb OSN
7. dubna – Světový den zdraví – Žádný zisk z pandemie
Rozhodnutí VV k akcím v roce 2021
PF 2021
Zrušení všech Regionálních školení KM
Ochranné rukavice pro práci s ruční řetězovou pilou
Zákoník práce po novele – část V. – vliv překážek v práci na dovolenou a ostatní změny
Zákoník práce po novele – část IV. – dovolená za kalendářní rok, její poměrná část a dodatková dovolená
Mezinárodní vzpomínkový den
Světový den zvýšení povědomí o autismu
O přestupném roce
Jaká výročí nás čekají v roce 2020?
PF 2020