Změny minimální a zaručené mzdy od 1. 1. 2020
13.01.2020 | Zpravodajství OS | Pro členy svazu | Přečteno: 1 178x

Nařízením vlády č. 347/2019 Sb. ze dne 9. prosince 2019 bylo novelizováno Nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, v platném znění.

Tímto nařízením se od 1. 1. 2020 zvyšuje minimální mzda z částky 79,80 Kč za hodinu na 87,30 Kč za hodinu (pro týdenní pracovní dobu 40 hodin) a měsíční mzda se zvyšuje z částky 13 350 Kč na 14 600 Kč.

V návaznosti na to se valorizují i nejnižší úrovně zaručené mzdy v jednotlivých tarifních skupinách prací.

Zaručenou mzdou se podle § 112 odst. 1 zákoníku práce rozumí mzda nebo plat, na kterou zaměstnanci vzniklo právo podle ustanovení tohoto zákona, podle smlouvy, vnitřního předpisu a mzdového nebo platového výměru. Vykonávané práce jsou odstupňovány podle jejich složitosti, odpovědnosti a namáhavosti do 8 skupin. Pro každou z těchto skupin jsou úrovně zaručené mzdy stanoveny jednotlivě.

Nejnižší úroveň zaručené mzdy a podmínky pro její poskytování zaměstnancům jsou závazné pro zaměstnavatele, u nichž není mzda zaměstnanců sjednána v kolektivní smlouvě, a pro zaměstnance, kterým se za práci poskytuje plat.

Nedosáhne-li mzda nebo plat bez mzdy nebo platu za práci přesčas, příplatku za práci ve svátek, za noční práci, za práci ve ztíženém pracovním prostředí a za práci v sobotu a v neděli příslušné nejnižší úrovně zaručené mzdy, je zaměstnavatel povinen zaměstnanci poskytnout doplatek.

V tabulce č. 1 je uvedena nejnižší úroveň zaručené mzdy pro pracovní dobu v délce 40 hodin týdně a přepočet pro týdenní pracovní dobu v délce 38,75 hodin (pro zaměstnance s dvousměnným pracovním režimem) a 37,5 hodin (pro zaměstnance, kteří pracují v podzemí, ve třísměnném nebo nepřetržitém pracovním režimu):

Tabulka č. 1

2020 V Kč/hod při délce pracovní doby V Kč za měsíc
Skupina prací 40 38,75 37,5
1. 87,3 90,1 93,1 14 600
2. 96,3 99,4 102,7 16 100
3. 106,4 109,8 113,5 17 800
4. 117,4 121,2 125,2 19 600
5. 129,7 133,9 138,4 21 700
6. 143,2 147,8 152,8 24 000
7. 158,1 163,2 168,6 26 500
8. 174,6 180,2 186,2 29 200

Tabulka č. 2 uvádí vývoj výše minimální mzdy od roku 2001 do současnosti. Z tabulky je patrné pozastavení růstu minimální mzdy v letech 2007 až 2013. V posledních čtyřech letech se naopak výše minimální mzdy postupně přibližuje na úroveň 40 % průměrné mzdy, v loňském roce již této hranice (39,6 %) téměř dosáhla.

Tabulka č. 2

Období Výše minimální mzdy v Kč za měsíc
2001 leden 5 000
2002 leden 5 700
2003 leden 6 200
2004 leden 6 700
2005 leden 7 185
2006 leden 7 570
2006 červenec 7 955
2007 leden 8 000
2013 srpen 8 500
2015 leden 9 200
2016 leden 9 900
2017 leden 11 000
2018 leden 12 200
2019 leden 13 350
Do systému vložil:
Bc. KOUDELKOVÁ Jana
Přílohy k článku [ke stažení]
PřílohaZařazeno
Nejnižší úrovně mzdy 2020---
Témata
ekonomika
Další články
Titulek
Koronavirus a podpora ze strany státu – stav ke dni 9. 3. 2021
Koronavirus a podpora ze strany státu – stav ke dni 2. 2. 2021
Je povinností zaměstnance podrobit se testu na COVID-19 nebo očkování proti COVID-19?
Stravenky vs. stravovací paušál
Plán akcí na rok 2021
Koronavirus a podpora ze strany státu – stav ke dni 3. 11. 2020
Režim A programu Antivirus prodloužen do konce roku. MPSV přichází s vylepšením, které ohroženým zaměstnancům a firmám ještě více pomůže
Jak na ošetřovné z důvodu uzavření škol od 14. 10. 2020 – stav k 13. 10. 2020
Podzimní nabídka hotelu Olšanka pro členy odborů
Zákoník práce po novele – část VI. – pracovní volno související s akcí pro děti a mládež
Koronavirus a podpora ze strany státu – stav ke dni 10. 8. 2020
Zákoník práce po novele – část III – sdílené pracovní místo
Zákoník práce po novele – část II.
Zákoník práce po novele - část I
Novela zákoníku práce – přehled hlavních změn