Zpravodaj
Plán akcí na rok 2021
09.12.2020 | Zpravodajství OS | Pro členy svazu | Přečteno: 2 388x

Drahé členky, milí členové,

letošní rok je jiný než ty předchozí ve všech možných a myslitelných ohledech. Pandemie coronaviru se samozřejmě, bohužel, týká i činnosti svazu a pořádání akcí, na které jste po dlouhé roky zvyklí.

Jak již víte, v letošním roce jsme byli nuceni, s ohledem na zdraví členů, funkcionářů i zaměstnanců svazu, zrušit nejen vzdělávací a sportovní akce, na které se každý rok těšíte a které pro vás svaz vždy připravuje téměř s ročním předstihem, ale také, pro běžný chod svazu tak zásadní věci, jakými jsou jednání výkonného výboru.

I když se všichni zaměstnanci a vedení svazu snaží s maximálním úsilím zajistit veškeré možné fungování svazu novým on-line způsobem, některé akce není možné, vzhledem k počtu účastníků nebo charakteru akce, tímto způsobem uskutečnit.

Abychom dodrželi veškerá vládní nařízení a opatření, nebylo možné svolat jarní ani podzimní jednání výkonného výboru. A právě výkonný výbor na svém podzimním jednání každoročně schvaluje spolu s rozpočtem i plán akcí pro následující rok.

V posledních týdnech se na nás někteří z vás obrací s dotazy, kdy, kde a jestli budou příští rok školení, sportovní hry a tak dále. Veškeré akce na rok 2021 již máme naplánované, zajištěné, objednané, ale jejich oficiální plán není možné bez předchozího schválení výkonným výborem zveřejnit.

Doufáme, že bude možné jednání výkonného výboru, s ohledem na vývoj situace, svolat co nejdříve a že se chod svazu i vše ostatní vrátí do běžných kolejí a normálního fungování.

Těšíme se brzy na viděnou.

Do systému vložil:
SLADKOVSKÝ Karel
Další články
Podporujeme stávkovou pohotovost ČMKOS
ČMKOS vyhlásila stávkovou pohotovost
Cíle kolektivního vyjednávání 2023
Bylo, nebylo
Sportovní hry v Jetřichovicích
Demonstrace proti chudobě
Chystáme se na demonstraci
Sportovní hry v Jetřichovicích budou!
Turistika Kostelec u Zlína
Manifestační mítink ČMKOS
23. červen – Mezinárodní den veřejných služeb
Reakce odborových svazů veřejných služeb a správy na výsledky vyjednávání o platech na rok 2022
Výzva POS OS UNIOS na pořadatelství svazových sportovních her 2023
Mimořádný příspěvek při karanténě/izolaci – tzv. izolačka
Nový rok 2022
Program Antivirus prodloužen a rozšířen
Kurzarbeit je tady!
Koronavirus a podpora ze strany státu – stav ke dni 9. 3. 2021
Koronavirus a podpora ze strany státu – stav ke dni 2. 2. 2021
Je povinností zaměstnance podrobit se testu na COVID-19 nebo očkování proti COVID-19?