Zpravodaj
Hospodaření odborových organizací – pokladna, účet
11.07.2022 | Zpravodajství OS | Články | Přečteno: 1 707x

Je třeba rozdělit organizace podle toho, zda mají jen pokladnu a jednoduché účetnictví, nebo i účet u peněžního ústavu, a pak zda účtují v jednoduchém, či podvojném účetnictví.

V rámci jednoduchého účetnictví jen s pokladnou je situace velmi jednoduchá, účtujeme příjmy do pokladny a výdaje z pokladny, když přijde faktura nebo jiný závazek, účtuje se v den provedení platby jako výdaj. A naopak pohledávky, když peníze dorazí. Vedle toho je třeba vést knihu závazků a pohledávek (stačí jen v sešitě nebo v excelu v počítači a nebo v účetním programu). Ti, co mají jen několik položek do měsíce, si jednoduše zapíší přijatou fakturu do seznamu závazků a do peněžního deníku zapíší až provedenou platbu. Jde-li o platby v hotovosti, ty se zapíší do peněžního deníku ihned po příjmu či výdaji z pokladny.

Ti, co mají vedle pokladny účet u peněžního ústavu, vedou pokladnu v jednoduchém účetnictví stejně jako v článku předtím, ale vedle toho vedou odděleně příjmy a výdaje na účtu. Ty se účtují až dle výpisu z banky. Zde je jen jeden problém, když vkládáte peníze z pokladny na účet, jde o takzvané peníze na cestě, to znamená, že z pokladny již odešly (máte zaúčtovaný výdaj), ale na účtu je budete mít později a účtovat je budete, až budete mít nový výpis. Tato částka se po dobu mezi výdejem z pokladny a příjmem na účet  zapisuje do kolonky „peníze na cestě“ a po zaúčtování příjmu na účtu se z této kolonky odúčtuje. To je proto, aby se nám peníze neztratily, neboť po tuto dobu bychom měli o tuto částku v účetnictví méně (z pokladny byla vyplacena a na účtě ještě není).

Určitě jste někdy slyšeli „Má dáti“ a „Dal“, to jsou položky účetního deníku. U podvojného účetnictví je důležité vědět, zda jsou jednotlivé účty aktivní, nebo pasivní. Příjem na aktivním účtu = MD, výdej = Dal, u pasivního účtu je to obráceně (to se týká závazků). Bankovní účet a pokladna jsou aktivními účty a příjem do nich bude vždy zaúčtován na straně MD. Výdaj bude na straně Dal. Tyto položky se musí zaúčtovat proti pohledávkám nebo závazkům, které se účtují již při příjmu nebo vystavení faktury. I u podvojného účetnictví se vedou odděleně příjmy a výdaje u pokladny a u účtu a i zde máme „peníze na cestě“. 

Takže tam, kde máte málo položek a malé zůstatky, je jednodušší používat jen pokladnu. Ale pozor na stanovení pokladního limitu v zásadách hospodaření, pokladník či hospodář by měl ručit jen za částku do stanoveného limitu. Proto ti, co mají větší zůstatky, by měli mít účet, kam přebytek nad limit převedou. Revizní komise by měla minimálně čtvrtletně kontrolovat stav pokladny (zda tam je částka, která je v pokladní knize nebo účetním deníku) jako zůstatek k danému datu.
 

Do systému vložil:
PECH Petr
Témata
ekonomika
Foto k článku
Další články
Odboráři se postavili proti rušení zaručených mezd
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 11/2024 – květen
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 10/2024 – květen
Jednání o spravedlivé transformaci v plynárenském sektoru ztroskotala
Důležitá zpráva: Zrušení demonstrace 21. května 2024
Nesouhlasíme s navrženými 37 opatřeními NERV
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 24/2023 – prosinec
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 23/2023 – listopad
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 22/2023 – listopad
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 21/2023 – říjen
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 20/2023 – říjen
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 19/2023 – září
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 18/2023 – září
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 17/2023 – srpen
Nenechme kulturu utichnout! Nová iniciativa reaguje na plánované změny legislativy i návrh rozpočtu pro příští rok
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 16/2023 – srpen
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 15/2023 – červenec
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 14/2023 – červenec
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 13/2023 – červen
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 12/2023 – červen