Zpravodaj
Říjnové novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – pokračování
14.11.2022 | Zpravodajství OS | Články | Přečteno: 1 259x

Pokračování říjnových novinek EPSU z říjnového kolektivního vyjednávání v rámci EU. V tomto článku naleznete informace z Itálie, Norska, Rakouska, Portugalska, Slovinska, Německa, Švédska, Španělska, Francie, Velké Británie, Rumunska a Dánska.

Itálie

Velká demonstrace kvůli platům a financování zdravotnictví a péče

Odborové svazy FP-CGIL, CISL-FP a UIL-FPL působící ve zdravotnictví a sociální péči se spojily s dalšími odborovými svazy v tomto odvětví a uspořádaly 29. října v Římě velkou demonstraci. Protest vyzývá novou vládu, aby přijala naléhavá opatření k řešení dlouhodobě nedostatečného financování sektoru a zásadní otázky nedostatečného počtu zaměstnanců. Odbory chtějí, aby byly uvolněny prostředky na financování příští tříleté kolektivní smlouvy a aby došlo k dalšímu zlepšení platových a pracovních podmínek prostřednictvím decentralizovaného vyjednávání. Požadují mimořádný plán zaměstnanosti a opatření, která zajistí, aby kolektivní smlouvy v soukromém sektoru nepodkopávaly ty ve veřejném sektoru. Demonstrace zahrnuje také požadavky na ukončení a zvrácení outsourcingu a zlepšení integrace zdravotní a sociální péče. EPSU zaslala solidární vzkaz a k demonstraci se připojila.

Norsko

Odbory zintenzivňují stávku v oblasti péče o děti

Odborové svazy veřejných služeb Fagforbundet a Delta spolu s odborovým svazem učitelů UF zintenzivňují stávkovou akci s cílem zajistit lepší důchodová práva pro pracovníky soukromých mateřských škol. Akce byla zahájena 17. října, když selhala mediace se zaměstnavatelskou organizací PBL. Další zaměstnanci se 27. října připojili k akci, jejímž cílem je zajistit, aby zaměstnanci, na které se vztahuje dohoda PBL, měli stejná důchodová práva jako zaměstnanci dětských zařízení v obcích. Akce získala širokou podporu, včetně delegace EPSU a jejích poboček, a pomohla zvýšit počet členů odborů.

Rakousko

Probíhají jednání o platech ve veřejném sektoru a dalších oblastech

Každoroční vyjednávání o platech ve veřejném sektoru začalo 20. října, kdy odborové svazy veřejného sektoru younion a GÖD schválily klíčové údaje, které budou tvořit základ jednání. Stejně jako při minulých jednáních je dohoda o uplatnění míry inflace od ledna do září 2022, a ta činí 6,9 %. Dalším dohodnutým klíčovým údajem je míra hospodářského růstu pro rok 2022 ve výši 4,75 %. Jednání se obvykle uzavírají před koncem roku, aby se zvýšení mezd mohlo uplatnit od 1. ledna. Odborová strana zatím nepředložila konkrétní požadavek na výši zvýšení mezd. Další kolo jednání se uskuteční 11. listopadu. V tomto termínu se také uskuteční další kolo jednání v církevních nemocnicích, kde odborový svaz vida services požaduje zvýšení platů o 500 eur měsíčně. Vida se spolu s GPA účastní také jednání o soukromé zdravotní a sociální péči, kde odbory požadují zvýšení mezd o 15 %.

Portugalsko

Odbory podepsaly dohodu s vládou, zatímco ostatní plánují akce

Odborový svaz veřejných služeb SINTAP podepsal s vládou dohodu, podle níž se platy v letech 2023 až 2026 zvýší vždy o 52,11 eur měsíčně. Součástí dohody je také zvýšení příspěvku na stravování a řada zlepšení platových podmínek pro vybrané profese, jakož i závazky týkající se kariérního rozvoje. Odborový svaz místních samospráv STAL a další odborové svazy sdružené ve Frente Comum mezitím plánují na 18. listopadu celostátní stávku, neboť se domnívají, že navrhované zvýšení platů je nedostatečné.

Slovinsko

Dohoda o platech ve veřejném sektoru podepsána, jednání o zdravotnictví pokračují

Zdravotnický odborový svaz ZSVS informuje, že 13. října byla většinou odborových svazů podepsána dohoda zahrnující platy ve veřejném sektoru a další benefity na roky 2022 a 2023. Nárůst platů se pohybuje v rozmezí 4,5 % až 8,5 % a zvyšují se i náhrady za roční dovolenou a příspěvky na stravování. Součástí dohody je závazek vlády přijmout do 30. června 2023 systémové změny v platovém systému, které budou řešit problémy týkající se rozdílů v platech ve spodní třetině platové stupnice a minimální mzdy. Odborový svaz pokračuje ve vyjednávání o platech pracovníků ve zdravotnictví a sociální péči a o odstranění rozdílů s ostatními pracovníky veřejného sektoru. Odborový svaz je zklamán tím, že vláda navrhla samostatnou dohodu pro lékaře a zubaře namísto zachování přístupu pro celý veřejný sektor.

Německo

Odbory dosáhly další dohody o zaměstnancích a pracovní zátěži

Díky výstražným stávkám a dalším akcím členů vyjednaly odbory ve zdravotnictví a péči ver.di s Fakultní nemocnicí ve Frankfurtu nad Mohanem dohodu, která zajistí více personálu a snížení pracovní zátěže. Tato nemocnice se tak stala 23. zařízením, kde bylo takové dohody dosaženo, a jednání probíhají nebo se připravují i v dalších nemocnicích, včetně univerzitní nemocnice v Drážďanech a soukromých univerzitních nemocnic v Giessenu a Marburgu. Dohoda ve Frankfurtu nad Mohanem se týká přibližně 4 000 nelékařských zaměstnanců a stanoví obsazení směn v souladu se systémy personálního hodnocení PPR 2.0 a PPP-RL, přičemž první z nich byl vyvinut odborovým svazem ver.di, Německou asociací nemocnic a Německou radou sester pro péči o oddělení na klinikách akutní péče. Pokud musí zaměstnanci pracovat několikrát v nedostatečně obsazených směnách nebo v jinak stresových situacích, dostanou jako kompenzaci za stres další dny volna. V neošetřovatelských oblastech se plánuje celkové navýšení personálu o dalších 70 míst na plný úvazek.

Ver.di doufá, že jeho úspěchy v kolektivním vyjednávání budou jasným signálem pro federální vládu, že musí přijmout personální cíle pro všechny nemocnice.

Švédsko

Konfederace se dohodla na koordinaci v oblasti odměňování

Odborová konfederace LO, která má 14 členských svazů zastupujících především dělníky, se dohodla na vzorci pro koordinaci kolektivního vyjednávání o mzdách v nadcházejícím kole mzdového vyjednávání. Ten zahrnuje závazek zaměřit se na hůře placené pracovníky s cílem zajistit v kolektivních smlouvách zvýšení minimálních mezd o konkrétní částky v korunách, které by podpořily obecné procentuální zvýšení mezd. Tento první krok v koordinaci uvítaly pobočky EPSU v LO, Kommunal, SEKO a Odborový svaz pracovníků v dopravě. Bylo však také uznáno, že diskuse o konkrétních číslech, která mají být použita ve vzorci, budou pokračovat a že konečná dohoda o tom přijde později v průběhu roku.

Španělsko

Dohoda ve veřejném sektoru potvrzena, zvýšení platů se dočkají i zaměstnanci lékáren

Federace veřejného sektoru v rámci konfederace CCOO a federace FeSP-UGT nyní formálně podepsaly novou tříletou dohodu, která se týká pěti milionů zaměstnanců veřejného sektoru. Dohoda přinese zvýšení platů o 3,5 % v roce 2022, o 2,5 % v roce 2023 a o 2,0 % v roce 2024, avšak s vyhlídkou na tři další zvýšení o 0,5 % v závislosti na inflaci a růstu. Pokud budou splněny podmínky pro dodatečné zvýšení, znamenalo by to, že platy do konce roku 2024 vzrostou o 9,8 %. FeSP-UGT rovněž vyzvala vládu, aby se zavázala, že nedojde k žádnému zpoždění při zajišťování toho, aby pracovníci vzájemných pojišťoven, které hrají klíčovou roli v sociálním zabezpečení, měli ze zvýšení prospěch. Mezitím FeSP-UGT podepsala také dohodu pro sektor lékáren, která se týká 60 000 pracovníků. Ta zajistí zvýšení mezd v celkové výši 11,5 % v průběhu tří let 2022–2024, přičemž v roce 2022 dojde ke zvýšení o 4 % zpětně od 1. ledna a poté ke zvýšení o 4 % v roce 2023 a o 3,5 % v roce 2024. Dohodu nepodepsala federace CCOO-Sanidad, protože zaměstnavatelská organizace FEFE odmítla jednat o otázce pracovní pohotovosti.

Francie

Odbory se mobilizují kvůli platům, cenám a důchodům

Konfederace CGT a FO uspořádaly 18. října po celé Francii demonstrace vyzývající k akci za zvýšení mezd ve všech odvětvích, včetně zvýšení minimální mzdy. Jejich požadavky se týkaly také důchodů a sociálního zabezpečení a obrany práva na stávku. Odbory odhadují, že se do 180 akcí po celé zemi zapojilo přibližně 300 000 lidí, přičemž hlavní demonstrace v Paříži se zúčastnilo 70 000 lidí. Rovněž 18. října zorganizovala CFDT stávkovou akci v soukromém zdravotnictví a péči na protest proti stagnujícím platům při zvyšujících se ziscích velkých soukromých poskytovatelů zdravotní péče a péče, jako jsou Ramsay, Orpea a Korian.

Velká Británie

Stávka ve zdravotnictví je pravděpodobná, blíží se termín hlasování

Hlavní odborové svazy ve zdravotnictví hlasují o stávce kvůli platům, jejíž výsledky by měly být známy v nadcházejících týdnech. V Anglii a Walesu odbory obecně odmítly zvýšení ročních platů o 1400 liber (38 800 Kč), přičemž hlasování v odborech RCN pro zdravotní sestry a UNISON pro veřejné služby mají skončit 2., resp. 25. listopadu. Odborový svaz porodních asistentek RCM zahájí hlasování 11. listopadu. Odborový svaz Unite rovněž hlasuje o svých členech ve Walesu. Mezitím ve Skotsku neuspokojila všechny odbory revidovaná nabídka na zvýšení ročního platu o 2205 liber (61 100 Kč). UNISON Scotland bude tuto nabídku konzultovat se svými členy, zatímco RCN a RCM doporučují její odmítnutí, stejně jako odborový svaz Unite. Mezitím probíhají hlasování o akci také mezi zaměstnanci záchranky (GMB a Unite).                                                                                                                                      

Rumunsko

Konfederace organizuje protesty kvůli platům a cenám

Konfederace odborových svazů Cartel-Alfa uspořádala od 17. října řadu shromáždění po celé zemi, která vyústla v celostátní demonstraci v Bukurešti 20. října 2022. Konfederace vyzývá k přijetí opatření proti prudkému nárůstu inflace a ke zvýšení mezd a důchodů. Akce podpořila pobočka EPSU Hipocrat, která se organizuje ve zdravotnictví.

Dánsko

Unie vítá závazek sociálních demokratů k financování sociálních dávek

S blížícími se parlamentními volbami přivítal odborový svaz FOA návrh Sociálnědemokratické strany (SDP) vyčlenit dodatečné 3 miliardy dánských korun (400 milionů eur) ročně na lepší platy a pracovní podmínky ve veřejném sektoru. Tyto prostředky by se postupně začleňovaly do kolektivního vyjednávání ve veřejném sektoru od roku 2024 a mají pomoci řešit problémy s náborem zaměstnanců, kterým bude sektor v příštích letech čelit. Podle výpočtů SDP by návrh mohl znamenat zvýšení platů přibližně o 2 000 dánských korun (270 eur) měsíčně pro 235 000 zaměstnanců veřejného sektoru, pokud bude na lepší odměňování vynaloženo 2,5 miliardy dánských korun.

Do systému vložil:
VOTAVA Michal Jan
Témata
kolektivni-vyjednavanimezinarodni
Další články
Sjezd EPSU v Bukurešti: 500 odborářů z celé Evropy se sešlo a zvolilo nové vedení
Odboráři se postavili proti rušení zaručených mezd
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 11/2024 – květen
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 10/2024 – květen
Jednání o spravedlivé transformaci v plynárenském sektoru ztroskotala
Důležitá zpráva: Zrušení demonstrace 21. května 2024
Nesouhlasíme s navrženými 37 opatřeními NERV
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 24/2023 – prosinec
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 23/2023 – listopad
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 22/2023 – listopad
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 21/2023 – říjen
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 20/2023 – říjen
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 19/2023 – září
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 18/2023 – září
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 17/2023 – srpen
Nenechme kulturu utichnout! Nová iniciativa reaguje na plánované změny legislativy i návrh rozpočtu pro příští rok
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 16/2023 – srpen
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 15/2023 – červenec
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 14/2023 – červenec
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 13/2023 – červen