Zpravodaj
Lhůty opakovaných revizí elektrických zařízení
23.01.2023 | Zpravodajství OS | Články | Přečteno: 1 166x

Doposud byly lhůty revizí upravovány pouze technickými normami. Jsou to pro elektrické instalace ČSN 33 1500, která má 4 změny, a ČSN 33 2000-6 ed. 2. Pro hromosvody (podle nové terminologie LPS – lightning protection system) postavené po roce 2009 uvádí lhůty revizí a kontrol ČSN EN 62305-3 ed. 2. Pro přenosné elektrické spotřebiče platí ČSN 33 1600 ed. 2.

Nařízení vlády číslo 190/2022 Sb. nově zavádí základní nejdelší lhůty pravidelných revizí vyhrazeného elektrického zařízení včetně zařízení pro ochranu před účinky atmosférické a statické elektřiny.

V příloze č. 4 k výše uvedenému nařízení najdeme tabulku, která určuje lhůty revizí podle objektu a prostoru a také revize LPS.

Podle objektu a prostoru:

Revizní lhůty

V objektech určených pro administrativní činnost

5 let

V objektech určených pro výrobu, vzdělávání (školy, mateřské školy), ubytování (hotely, ubytovny, kempy a jiná ubytovací zařízení) a lékařské účely

3 roky

Elektrické zařízení v objektu, který podle požárně bezpečnostního řešení umožňuje přítomnost více než 200 osob

2 roky

Prozatímní zařízení stavenišť

0,5 roku

Pojízdné a převozné prostředky

1 rok

Prostory s nebezpečím požáru a výbuchu

3 roky

Prostory mokré a s trvalým výskytem korozivních nebo znečišťujících látek

1 rok

Ochrana před účinky atmosférické a statické elektřiny:

Revizní lhůty

LPS chránící kritické systémy

2 roky

LPS chránící ostatní objekty nebo zařízení

4 roky

Vyhrazené elektrické zařízení, které nenajdeme v tabulce, je revidováno podle lhůt, které jsou stanoveny v jiných právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, např. ve výše uvedených normách.

Přenosné elektrické zařízení není podle § 3 odst. 2 nařízení vlády číslo 190/2022 Sb. vyhrazeným technickým zařízením.

Do systému vložil:
ČIKL Václav
Témata
bozp
Další články
Odboráři se postavili proti rušení zaručených mezd
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 11/2024 – květen
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 10/2024 – květen
Jednání o spravedlivé transformaci v plynárenském sektoru ztroskotala
Důležitá zpráva: Zrušení demonstrace 21. května 2024
Nesouhlasíme s navrženými 37 opatřeními NERV
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 24/2023 – prosinec
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 23/2023 – listopad
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 22/2023 – listopad
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 21/2023 – říjen
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 20/2023 – říjen
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 19/2023 – září
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 18/2023 – září
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 17/2023 – srpen
Nenechme kulturu utichnout! Nová iniciativa reaguje na plánované změny legislativy i návrh rozpočtu pro příští rok
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 16/2023 – srpen
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 15/2023 – červenec
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 14/2023 – červenec
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 13/2023 – červen
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 12/2023 – červen