Zpravodaj
Cíle kolektivního vyjednávání 2023
25.01.2023 | Zpravodajství OS | Pro členy svazu | Přečteno: 1 248x

Na svém podzimním zasedání schválil Výkonný výbor OS UNIOS Cíle kolektivního vyjednávání pro rok 2023. Jejich plné znění si můžete přečíst v článku níže.

Vzhledem k výsledkům kolektivního vyjednávání na rok 2022 doporučujeme pro další období následující cíle pro vyjednávání o uzavření podnikové kolektivní smlouvy na rok 2023:

 1. Pracovní doba, dovolená a nemoc
 • zkrácení 40hodinové pracovní doby bez snížení mzdy na 37,5 hodiny týdně,
 • úprava dovolené pro všechny zaměstnance nejméně v délce 5 týdnů,
 • v případě nemoci zaměstnance sjednání poskytování náhrady mzdy nejméně po dobu 3 pracovních dnů, bez povinnosti doložit potvrzení o pracovní neschopnosti.
 1. Odměňování
 • sjednání tarifních mezd nejméně ve výši platných minimálních mzdových tarifů,
 • začlenění pravidel pro odměňování zaměstnanců do kolektivní smlouvy,
 • mzdový nárůst o minimálně 8 % se zaměřením na zvýšení mzdových tarifů tak, aby byla zachována reálná mzda zaměstnanců,
 • sjednání inflačních doložek.
 1. Odstupné
 • zvýšení odstupného o nejméně čtyřnásobek průměrného výdělku nad zákonnou úpravu, jestliže pracovní poměr u zaměstnavatele trval alespoň 2 roky,
 • sjednávání odstupného nejméně ve výši čtyřnásobku průměrného výdělku u zaměstnanců, u kterých dochází ke skončení pracovního poměru z důvodů uvedených v § 52 písm. e) zákoníku práce.
 1. Péče o zaměstnance a rozvoj zaměstnanosti
 • vytváření podmínek pro vzdělávání, doškolování a rekvalifikaci zaměstnanců s cílem udržet zaměstnanost a zvýšit konkurenceschopnost zaměstnanců a firem na trhu práce,
 • začlenění pravidel pro tvorbu a čerpání sociálního fondu, FKSP do kolektivní smlouvy,
 • využití sociálního fondu i ve prospěch rodin, zejména formou příspěvků na rodinnou rekreaci, příspěvků na dětskou rekreaci, na kulturní vyžití rodin, půjčky na bydlení atd.,
 • zpracování programů pro věkově starší zaměstnance a osoby se zdravotním postižením orientované na prohlubování odborných znalostí a dovedností, opatření jako poradenství, rekvalifikace směřující k udržení jejich zaměstnanosti,
 • poskytování příspěvku na penzijní připojištění se státním příspěvkem popřípadě poskytování příspěvku na životní kapitálové připojištění, začlenění pravidel do kolektivní smlouvy,
 • vytvoření prorodinného prostředí u zaměstnavatelů (např. vhodnou úpravou pracovní doby, poskytováním placeného volna pro zaměstnance, umožněním pracovat na kratší úvazek, pokud o to zaměstnanec s povinnostmi k rodině požádá),
  • začlenění pravidel (ujednání o způsobu provádění a financování) závodního stravování do kolektivní smlouvy,
  • konkretizování rovného zacházení a zákazu diskriminace.
 1. Oblast BOZP – prosazovat:
  • ujednání k vytváření pracovního prostředí a pracovních podmínek pro bezpečnou a zdraví neohrožující práci a ke snižování a odstraňování rizikové a namáhavé práce,
  • ujednání o předkládání písemného vyhodnocení stavu BOZP odborové organizaci.

Do systému vložil:
Bc. KOUDELKOVÁ Jana
Témata
kolektivni-vyjednavani
Další články
Petice proti propouštění bez udání důvodu, veřejné projednání ve výboru PS
Turnaj v šipkách je úspěšně za námi!
Připojte se k protestu 21. května 2024 ve 12.00 na Malostranském náměstí v Praze
MÁTE PADÁKA – Kampaň proti výpovědi bez udání důvodu – Dneska my, zítra vy
OS UNIOS SLAVÍ 30 LET
Jednoduché účetnictví pro základní organizace OS UNIOS
Hezké Vánoce a šťastný nový rok
Podpořte Den protestů ČMKOS i svým podpisem
Přijďte na demonstraci „Za lepší budoucnost ČR“ dne 27. 11. 2023 ve 12.00 hod. na Palachovo náměstí v Praze
Protestní setkání odborových svazů rozpočtových a příspěvkových organizací
Děkujeme, že jste podepsali petici organizovanou ČMKOS proti odchodu do důchodu v 68 letech a za dřívější odchod do důchodu v náročných profesích.
Podporujeme stávkovou pohotovost ČMKOS
ČMKOS vyhlásila stávkovou pohotovost
Bylo, nebylo
Sportovní hry v Jetřichovicích
Demonstrace proti chudobě
Chystáme se na demonstraci
Sportovní hry v Jetřichovicích budou!
Turistika Kostelec u Zlína
Manifestační mítink ČMKOS