Zpravodaj
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 5/2023 – březen
06.03.2023 | Zpravodajství OS | Články | Přečteno: 1 221x

Nizozemsko: Zdravotníci plánují akce, zatímco se dohodla dohoda s obcemi
Německo: Stávková kampaň bude zesílena ve spolkové a místní správě
Velká Británie: Stávky ve zdravotnictví a ústřední státní správě pokračují
Francie: Odbory jsou odhodlány pokračovat v tlaku na důchodovou reformu
Řecko: Zdravotnické odbory protestují na celostátní úrovni
Rakousko: Zdravotnické odbory chtějí, aby se zaměstnavatel vrátil k jednacímu stolu
Belgie: Odbory veřejných služeb koordinují týden akcí
Španělsko: Svazy pokračují v kampani za statut lesních hasičů
Dánsko: Obce experimentují s iniciativami týkajícími se pracovní doby
Norsko: Nová stávková akce kvůli důchodům v předškolním vzdělávání
Itálie: Odbory na ministerstvu spravedlnosti plánují celostátní protest
Portugalsko: Stávka zasáhne soukromé nemocnice, protože odbory ve veřejném sektoru zahájily akci

NizozemskoZdravotničtí pracovníci plánují akci, zatímco je dohodnuta dohoda s obcemi
Zaměstnanci více než 50 nemocnic se tento měsíc zúčastní protestní akce, protože odbory, včetně FNV a NU'91, vyvíjejí tlak na zaměstnavatelskou organizaci FBZ, aby přišla s důstojnou mzdovou nabídkou. Odbory uspořádají v den protestu „nedělní bohoslužbu“ na podporu svého požadavku na 10% zvýšení platů pro 200 000 zaměstnanců v tomto odvětví. Požadují také zlepšení cestovních náhrad a větší kontrolu nad rozvrhem pracovní doby. Mezitím se FNV po stávkové kampani v místní samosprávě dohodl na zvýšení platů pro 180 000 zaměstnanců v tomto sektoru. Průměrný nárůst činí 9,1 %, ale u nejhůře placených zaměstnanců se zvýšení pohybuje kolem 13 %. Zvýšení se datuje zpětně k 2. lednu 2023 a zahrnuje paušální částku 240 eur plus 2 %. Dohoda platí do 2. ledna 2024 a nyní bude předložena k hlasování členům.

Německo Stávková kampaň ve spolkové a místní správě bude posílena
Odborový svaz ver.di organizuje další výstražné stávky v návaznosti na to, co považuje za zcela neadekvátní platovou nabídku zaměstnavatelů ve spolkové a místní správě. Odborový svaz požaduje pro 2,5 milionu zaměstnanců, na které se dohoda vztahuje, zvýšení mezd o 10,5 % a minimálně 500 eur měsíčně. Zaměstnavatelé však nabídli pouze 3 % do konce roku 2023 a 2 % v polovině roku 2024 v rámci dohody, která by trvala 27 měsíců. Rovněž by se vyplácely paušální částky ve výši 1000 a 1500 eur. Další kroky v kampani výstražných stávek se týkají učňů a pracovníků místní dopravy. Třetí kolo vyjednávání se uskuteční ve dnech 27.–29. března. Ver.di usiluje o podobné zvýšení mezd v soukromé zdravotnické společnosti Helios, která zaměstnává 21 000 pracovníků. V tomto případě je mzdová nabídka zaměstnavatele ještě větším zklamáním – pouze dvě zvýšení o 2 % v letech 2023 a 2024 a paušální platby ve výši 1500 a 500 eur.

Velká BritánieStávky ve zdravotnictví a ústřední státní správě pokračují
Vláda zahájila mzdová jednání s odborovým svazem sester RCN v Anglii, který prozatím pozastavil stávkové akce. Vláda však nejednala s ostatními zdravotnickými odbory, které jsou v současné době zapojeny do stávkových akcí. Členové odborového svazu UNISON napříč záchrannou službou a dalšími částmi zdravotnictví se 8. března chystají na stávku, včetně několika pracovišť, kde opakované hlasování členů přineslo potřebnou většinu pro stávku. Zdravotničtí pracovníci se zapojili do akce také v Severním Irsku. Zaměstnanci záchranky zastoupení odborovým svazem GMB zahájili stávkovou akci 20. února, zatímco členové odborového svazu Unite ve Walesu plánují další dva dny stávky 6. a 10. března a do akce se zapojila i členská základna tohoto svazu v Anglii. Tlak na vládu se ještě zvýší po hlasování mladších lékařů v odborové organizaci BMA o odchodu ve dnech 13.–15. března. Kampaň protestních akcí za vyšší platy v ústřední státní správě, která začala koncem loňského roku, nadále nabírá na síle a stále více pracovišť získává potřebnou většinu pro zahájení stávky. Vedle cílených akcí zorganizoval PCS 1. března celostátní stávku a druhý den celostátní akce by měl být ještě větší a stanoven na 15. března, kdy vláda oznámí svůj rozpočet. V tento den budou stávkovat také členové odborového svazu Prospect, kteří následující den zahájí kampaň akcí kratších než stávka. Mezitím byly odvolány stávky v oblasti dalšího vzdělávání a na univerzitách, kterých se účastní nepedagogičtí pracovníci zastoupení odborovými svazy UNISON, Unite a GMB, aby se umožnilo další vyjednávání.

FrancieOdbory jsou odhodlány pokračovat v tlaku na důchodovou reformu
Hlavní odborové konfederace – CFDT, CGT, FO, UNSA a CGE-CFC – spolu s organizacemi zastupujícími studenty a důchodce pokračují v silné mobilizaci proti vládním plánům na důchodovou reformu, zejména proti zvýšení důchodového věku z 62 na 64 let. Další, v pořadí již šestý den akcí se uskuteční 7. března, ale odbory vyzývají k protestům také 8. března – na Mezinárodní den žen – aby upozornily na to, že reformy neřeší nerovnost žen a mužů v důchodovém zabezpečení.

ŘeckoZdravotnické odbory na celostátním protestu
Odborový svaz zdravotníků POEDHN, podporovaný konfederací odborových svazů veřejného sektoru ADEDY, uspořádal 22. února celostátní demonstraci s výzvami k urychlenému přijetí opatření týkajících se financování zdravotnických služeb. Odborový svaz požaduje zvýšení počtu zaměstnanců a opatření k řešení rozsáhlého využívání nejistých smluv ve zdravotnictví. Pokračuje také v kampani za zlepšení platových a pracovních podmínek, neboť mnoho zdravotnických pracovníků se potýká s nízkými platy, které často nepřesahují minimální mzdu. Jedná se o dlouhodobé dědictví úsporných opatření, kdy byly mzdy sníženy v roce 2009 a od roku 2015 jsou zmrazeny.

RakouskoZdravotnické odbory chtějí zaměstnavatele zpět k jednacímu stolu
Po silné účasti na celostátní výstražné stávce v soukromých nemocnicích odborový svaz vida vyzývá zaměstnavatele, aby znovu zahájili jednání a předložili důstojnou mzdovou nabídku. Odborový svaz požaduje minimální měsíční mzdu v tomto odvětví ve výši 2000 eur a zvýšení mezd nad úroveň inflace nejen proto, aby podpořil kupní sílu zaměstnanců, ale aby se dohoda více přiblížila ostatním ve zdravotnictví. Vida také požaduje naléhavé kroky ke zlepšení platových a pracovních podmínek jako krok k řešení nedostatku personálu mezi porodními asistentkami. Jako první krok odbory požadují, aby se na všechny porodní asistentky vztahoval bonus za péči, který byl vyplácen některým zdravotnickým pracovníkům jako ocenění jejich práce během pandemie.

BelgieOdbory veřejných služeb koordinují týden akcí
Tři hlavní federace ve veřejných službách – ACV/CSC, CGSP/ACOD a SLPF/VSOA – svolaly na 6. až 10. března týden akcí, aby upozornily na personální a finanční krizi, které čelí všechny složky sektoru. Federace budou koordinovat řadu akcí s výzvami k posílení veřejných služeb pomocí větších veřejných investic a financování a k ukončení snah o privatizaci. Chtějí také dosáhnout zlepšení platových a pracovních podmínek, aby se veřejné služby staly atraktivnějšími pro zaměstnance, a zejména zastavit útoky na důchody ve veřejných službách. V neposlední řadě si federace přejí více a lepší sociální dialog na všech úrovních a ve všech odvětvích veřejných služeb.

ŠpanělskoFederace pokračují v kampani za statut lesních hasičů
Dne 28. února uspořádaly federace veřejných služeb FSC-CCOO a FeSP-UGT demonstraci před ministerstvem pro ekologickou transformaci v poslední fázi své dlouhodobé kampaně za zajištění uceleného národního statutu zahrnujícího více než 20 000 lidí, kteří pracují jako lesní hasiči. Dlouho slibovaný statut by měl být potvrzen v příštích měsících, ale odbory chtějí pokračovat v tlaku, aby nedošlo k žádnému zpoždění a aby byly vyřešeny některé zbývající otázky, které je znepokojují. Mezi ně patří kvalifikace a kompetence, na které se statut vztahuje, otázky odchodu do důchodu, zdraví a bezpečnosti a přizpůsobení pracovních míst.

DánskoObce experimentují s iniciativami týkajícími se pracovní doby
Odborový svaz HK Kommunal uvádí, že v každé páté obci se nyní objevují nové iniciativy nebo experimenty týkající se pracovní doby. Od zaměření na flexibilitu pracovní doby až po testování čtyřdenní pracovní doby je patrná zvýšená ochota, zejména od pandemie, odklonit se od pevnějších a tradičnějších pracovních schémat. Odbory zdůrazňují, že každá taková změna nebo experiment musí být vyjednán na místní úrovni a v rámci národní dohody. HK Kommunal uvádí, že je třeba se zabývat obavami zaměstnanců a plně zvážit možné negativní dopady větší flexibility na všechny dotčené pracovníky.

NorskoNová stávková akce kvůli důchodům v předškolním vzdělávání
Po úspěšné stávkové akci v soukromých zařízeních péče o děti na podzim loňského roku zastoupených zaměstnavatelskou organizací PBL odborový svaz Fagforbundet opět vyzývá své členy ke stávce, tentokrát ve společnostech, které jsou součástí zaměstnavatelské organizace NHO. Cílem je zajistit, aby pracovníci v podnicích NHO měli nárok na důchody na stejném základě jako pracovníci obcí a pracovníci v rámci dohody PBL. To znamená doživotně zaručený důchod na základě rovnosti pohlaví a s určitou ochranou proti výkyvům na burze. Stávky byly zahájeny na první skupině pracovišť 16. února a další akce probíhaly od 27. února.

ItálieOdbory ministerstva spravedlnosti plánují celostátní protest
Odborové federace FP-CGIL, CISL-FP a UIL-PA koordinují celostátní protest zaměstnanců ministerstva spravedlnosti, který se uskuteční 10. března a jehož cílem je vyvinout tlak na ministerstvo, aby s odbory jednalo o řadě opatření nezbytných pro zlepšení služeb. Odbory zdůrazňují potřebu zvýšit počet zaměstnanců prostřednictvím plánu mimořádného náboru, jakož i opatření v oblasti platových a pracovních podmínek, kariérního rozvoje a iniciativ na snížení nejisté práce. Odbory na všechny tyto otázky upozorňují již několik měsíců, ale nedostaly žádnou odpověď ani náznak ochoty jednat.

PortugalskoSoukromé nemocnice zasáhne stávka, protože odbory ve veřejném sektoru zahájily akci
Odborový svaz zdravotních sester SEP vyzval na 16. března ke stávkové akci v soukromých nemocnicích, které jsou součástí zaměstnavatelské organizace APHP. Mezi hlavní požadavky patří 35hodinový pracovní týden pro všechny, zvýšení platů o 10 % a podobné zvýšení příplatků, 25 dní placené dovolené ročně, zlepšení plateb za práci mimo pracovní dobu a vyšší příspěvek na stravování. Odbory veřejného sektoru sdružené ve Frente Comum rovněž pokračují v kampani za lepší odměňování stávkou ve veřejné správě 17. března a celostátní demonstrací 18. března.
 

Do systému vložil:
VOTAVA Michal Jan
Témata
kolektivni-vyjednavanimezinarodni
Další články
Sjezd EPSU v Bukurešti: 500 odborářů z celé Evropy se sešlo a zvolilo nové vedení
Odboráři se postavili proti rušení zaručených mezd
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 11/2024 – květen
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 10/2024 – květen
Jednání o spravedlivé transformaci v plynárenském sektoru ztroskotala
Důležitá zpráva: Zrušení demonstrace 21. května 2024
Nesouhlasíme s navrženými 37 opatřeními NERV
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 24/2023 – prosinec
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 23/2023 – listopad
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 22/2023 – listopad
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 21/2023 – říjen
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 20/2023 – říjen
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 19/2023 – září
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 18/2023 – září
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 17/2023 – srpen
Nenechme kulturu utichnout! Nová iniciativa reaguje na plánované změny legislativy i návrh rozpočtu pro příští rok
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 16/2023 – srpen
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 15/2023 – červenec
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 14/2023 – červenec
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 13/2023 – červen