Zpravodaj
58. zasedání výboru EPSU pro energetiku, odpadové hospodářství a vodohospodářství
10.03.2023 | Zpravodajství OS | Články | Přečteno: 140x

Za účasti zástupce OS UNIOS se 1. března v Bruselu sešly odborové svazy z celé Evropy, aby projednaly vývoj v oblasti energetiky, odpadového hospodářství a vodárenství.

Hlavními tématy jednání byla reforma trhu s elektřinou v EU a revize směrnice o čištění městských odpadních vod. Po vzájemné shodě jsme zaujali dva postoje, kterými se bude řídit naše úsilí v nadcházejících měsících.

Pokud jde o reformu trhu EU s elektřinou, EPSU zaujala stanovisko, že povrchní změny nebudou dostatečné. Energie je životně důležitým statkem, který nelze jednoduše přenechat volnému trhu, jak ukázala krize cen energií. Měli bychom usilovat o posílení role veřejného plánování a kontroly, jakož i o právo na energii. V tomto stanovisku jsou uvedeny naše hlavní požadavky, které vycházejí z naší předchozí práce a z nedávné zprávy, na níž jsme pracovali společně s profesorem Stephenem Thomasem.

Druhé stanovisko se týkalo směrnice o čištění městských odpadních vod, která je v současné době projednávána v Evropském parlamentu. Návrh Evropské komise je uznáním některých našich dlouhodobých požadavků, jako je právo na kanalizaci. Také zahrnutí principu „znečišťovatel platí“ do odvětví odpadních vod je vítané a dlouho očekávané. Ďábel se však, jako často, skrývá v (technických) detailech – systém odpovědnosti producentů musí zůstat v rukou veřejnosti.

Kolegové byli rovněž informováni o záměru sociálních partnerů v plynárenství – EPSU, IndustriALL na straně jedné a EUROGAS na straně druhé – zahájit jednání o právně závazné dohodě. Takových dohod nebylo v posledních letech uzavřeno mnoho, takže se jednalo o silný signál, že sociální partneři jsou ochotni využít všech možností, které smlouvy nabízejí, k utváření spravedlivého přechodu na bezkarbonovou technologii.

Den byl zakončen prezentací o recyklaci plastů v Turecku. Evropa se dosud nezbavila zvyku vyvážet svůj odpad do zemí, které nemají kapacitu na to, aby se vypořádaly s obrovským množstvím zejména plastového odpadu. Poté, co Čína odmítla nést toto břemeno za EU, je to nyní Turecko, které přijímá téměř polovinu vývozu plastového odpadu z EU. Pracovní podmínky často nelegálních migrujících pracovníků jsou zoufalé – chybí ochranné pomůcky a jsou ignorována základní pracovní práva.

Pokud máte zájem, přikládáme k článku obě stanoviska EPSU (v originálu).

Do systému vložil:
VOTAVA Michal Jan
Přílohy k článku [ke stažení]
PřílohaZařazeno
EPSU Position on the reform of the EU electricity marketOstatní dokumenty
EPSU Position on the Revision of the Urban Wastewater Treatment DirectiveOstatní dokumenty
Témata
mezinarodni
Další články
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 6/2023 – březen
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 5/2023 – březen
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 4/2023 – únor
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 3/2023 – únor
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 2/2023 – leden
Vyšší náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 1/2023 – leden
Lhůty opakovaných revizí elektrických zařízení
Valorizace náhrady za ztrátu na výdělku při pracovním úrazu
Datové schránky
Říjnové novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – pokračování
Říjnové novinky EPSU z kolektivního vyjednávání
Evropská odborová konfederace vyhlašuje říjen měsícem akcí za vyšší mzdy
Manifestační mítink ČMKOS 2022
Zázraky se někdy bohužel nedějí…
Prováděcí předpisy k zákonu o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení
Budoucnost plynu a jaderné energie v evropské unii
Hospodaření odborových organizací – pokladna, účet
Novinky z Evropské odborové konfederace duben 2022
Solidární prohlášení evropských sociálních partnerů Eurogas, IndustriAll Europe, EPSU