Zpravodaj

45 let EPSU – hrdá historie

17.04.2023 | Zpravodajství OS | Články | Přečteno: 1 098x

Evropská federace odborových svazů veřejných služeb (EPSU) letos slaví 45. narozeniny. Od svého založení v roce 1978 EPSU neúnavně prosazuje a hájí zájmy pracovníků ve veřejných službách v Evropě a stala se vůdčím hlasem pro práva pracovníků ve veřejném sektoru.

V průběhu let sehrála EPSU klíčovou roli při utváření strategií EU v oblasti veřejných služeb, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zaměstnaneckých práv a sociální ochrany.

Některé úspěchy:

  • Dosáhli jsme dlouhodobého cíle zřídit formální výbory pro sociální dialog pro všechna hlavní odvětví EPSU a nadále usilujeme o zřízení odvětvového výboru pro sociální dialog v oblasti sociálních služeb. Naše práce v oblasti sociálního dialogu vedla k uzavření přelomových dohod, jako je dohoda z roku 2009 o prevenci úrazů ostrými předměty ve zdravotnictví a nemocničních službách – jedna z mála sektorových dohod, které byly za posledních dvacet let transponovány do evropského práva. Nadále udáváme trend důležitými dohodami sociálních partnerů, jako je dohoda o digitalizaci v ústředních vládách z roku 2022.
  • Vedli jsme několik mimořádně úspěšných kampaní, které vedly ke změnám v celé Evropě. Naše kampaň Right2water byla první úspěšnou evropskou občanskou iniciativou, která shromáždila téměř dva miliony podpisů z celé Evropy. Požadavky byly částečně zakotveny ve směrnici o pitné vodě, kterou Evropský parlament přijal v roce 2020 a která se nadále promítá do evropské legislativy. Naše kampaň „Nešťastné jídlo“ – vedená ve spolupráci s organizacemi EFFAT, War on Want a SEIU – upozornila na praktiky společnosti McDonald's v oblasti daňových úniků a vyvolala komplexní evropské vyšetřování státní podpory proti této společnosti. Kampaň je stále aktuální, což dokazuje i fakt, že Francie v roce 2022 uložila společnosti McDonald's rekordní pokutu ve výši 1,1 miliardy eur. Jsme odhodláni hnát společnosti k odpovědnosti za jejich jednání a pravidelně spolupracujeme s CICTAR na odsouzení vyhýbání se daňovým povinnostem ze strany podniků v rámci našeho trvalého úsilí o prosazování odpovědnosti podniků.
  • Sociální dialog je jádrem práce EPSU a my jsme odhodláni ho hájit na všech úrovních, od pracovišť až po úroveň EU. V roce 2018 se EPSU jako první evropská odborová organizace obrátila na Evropskou komisi s žalobou proti špatnému nakládání s dohodami sociálních partnerů. Ačkoli Tribunál skutečně shledal chyby ve způsobu, jakým se Komise dohodou zabývala, soudy se nakonec neřídily naším výkladem článků o sociálním dialogu, jak jsou stanoveny ve Smlouvě. Vzhledem k tomu, že Komise i nadále projevuje nedůvěru v dohody sociálních partnerů v jednotlivých odvětvích, bude EPSU i nadále hájit jak tento proces, tak právo na řádnou správu.
  • EPSU prosazuje ve svých strukturách rovnost žen a mužů podporovanou naším výborem pro rovnost žen a mužů. Máme aktivní síť mládeže a pevné odvětvové a profesní sítě.

Při oslavách 45. výročí EPSU je důležité zamyslet se nad prací a boji, které nás dovedly tam, kde jsme. Získání práva na stávku, na dovolenou a nemocenskou, na volné víkendy, na ochranu zdraví a bezpečnosti, na kolektivní vyjednávání a na uplatňování práv na informace a konzultace se neobešlo bez obětí. Ačkoli se tato práva mohou zdát zásadní, byla získána prostřednictvím náročných kampaní, mobilizací, stávek a jednání se zaměstnavateli a vládami. Musíme si uvědomit výzvy, které nás čekají, včetně vzestupu krajní pravice, pokračující výzvy liberalizace veřejných služeb, změny klimatu, digitalizace a pokračujících následků pandemie COVID-19.

Závazek EPSU k sociální spravedlnosti, rovným právům a podpoře demokracie a lidských práv nebyl nikdy důležitější. Při pohledu do budoucnosti musíme i nadále spolupracovat, abychom zajistili, že pracovníci ve veřejných službách v celé Evropě budou oceňováni a respektováni za kritickou práci, kterou vykonávají, a že naše komunity budou mít přístup ke kvalitním veřejným službám, které odpovídají jejich potřebám.

Při příležitosti oslav našeho výročí bude EPSU na sociálních sítích sdílet příběhy a vzpomínky ze své 45leté historie obhajoby pracovníků ve veřejných službách. Tyto reflexe budou zahrnovat významné události, jako jsou kampaně a eurodemonstrace, vedle každodenní práce, jako jsou schůze sociálního dialogu a výkonné výbory. Je důležité udělat si čas na ohlédnutí. Neváhejte si přečíst naši knihu o historii a uvědomit si zásadní kroky, které nás dovedly tam, kde jsme dnes. Připojte se k našemu vzpomínání sledováním hashtagu #EPSUat45 – a neváhejte se podělit o své vlastní vzpomínky.

Šťastné 45. výročí, EPSU!

Do systému vložil:
VOTAVA Michal Jan
Témata
mezinarodni
Další články
Odboráři se postavili proti rušení zaručených mezd
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 11/2024 – květen
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 10/2024 – květen
Jednání o spravedlivé transformaci v plynárenském sektoru ztroskotala
Důležitá zpráva: Zrušení demonstrace 21. května 2024
Nesouhlasíme s navrženými 37 opatřeními NERV
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 24/2023 – prosinec
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 23/2023 – listopad
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 22/2023 – listopad
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 21/2023 – říjen
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 20/2023 – říjen
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 19/2023 – září
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 18/2023 – září
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 17/2023 – srpen
Nenechme kulturu utichnout! Nová iniciativa reaguje na plánované změny legislativy i návrh rozpočtu pro příští rok
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 16/2023 – srpen
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 15/2023 – červenec
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 14/2023 – červenec
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 13/2023 – červen
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 12/2023 – červen