Zpravodaj
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 9/2023 – duben
14.06.2023 | Zpravodajství OS | Články | Přečteno: 784x

Německo: Platové dohody ve veřejném sektoru plus soukromé zdravotnictví a energetika
Velká Británie: Celostátní stávka v ústřední státní správě a pokračování dalších akcí
Francie: Odbory plánují masové prvomájové protesty
Itálie: Konfederace se mobilizují kvůli platům, pracovním místům a veřejným službám
Španělsko: Odbory na ministerstvu spravedlnosti zintenzivňují akce
Nizozemsko: Zaměstnanci v oblasti péče o zdravotně postižené budou usilovat o další zvýšení mezd
Chorvatsko: Odbory zahajují kampaň za platy a práva zdravotnických pracovníků
Irsko: Zaměstnanci záchranky hlasovali o protestní akci
Evropa: Růst cen dvakrát vyšší než růst mezd
Norsko: Dohoda v soukromém sektoru přináší výhody pro hůře placené zaměstnance
Belgie: Pracovníci v péči o děti vyšli do ulic kvůli platům, pracovním místům a financování
Finsko: Nová dvouletá dohoda v energetice

NěmeckoDohody o platech ve veřejném sektoru a v soukromém zdravotnictví a energetice

Ver.di a další odborové svazy veřejného sektoru vyjednaly novou dohodu o platech, která se týká 2,5 milionu pracovníků ve federální a místní správě. Dohoda platí od 1. ledna 2023 do 31. prosince 2024 a letos bude znamenat, že zaměstnanci dostanou nezdaněný paušál 3000 eur vyplácený ve splátkách – 1 240 eur v červnu a pak 220 eur měsíčně od července 2023 do února 2024. V březnu 2024 pak dojde ke zvýšení mzdových sazeb o 200 eur plus 5,5 %. Konzultace se členy začne 4. května a výbor pro kolektivní vyjednávání přijme konečné rozhodnutí 15. května. Stejně jako při předchozích jednáních ver.di požaduje, aby se dohoda vztahovala na všechny státní zaměstnance, na které se formálně nevztahuje kolektivní vyjednávání. Ver.di rovněž vyjednala dvouletou dohodu, která se vztahuje na 21 000 zaměstnanců zdravotnické společnosti Helios. Ta zahrnuje nezdaněný paušál ve výši 2 000 eur a poté dvě zvýšení platů o 4 % (minimálně 150 eur) v červenci 2023 a červenci 2024 s posledním zvýšením o 1 % v listopadu 2024. Mezitím odbory zajistily dohodu na 21 měsíců ve společnosti TG Energie, kde 30 000 zaměstnanců dostane nezdaněný paušál ve výši 3 000 eur a dále zvýšení mezd o 6 % zpětně od 1. dubna 2023 a poté o 4,5 % v červenci 2024.

Velká BritánieCelostátní stávka v ústřední státní správě, další akce pokračují

V rámci dlouhodobých stávkových akcí v ústřední státní správě se 28. dubna uskuteční další celostátní stávka a odborový svaz PCS očekává, že odejde 133 000 státních zaměstnanců ve 132 resortech. Jedná se o třetí úplnou celostátní mobilizaci v rámci kampaně týkající se platů, pracovních míst a důchodů, která začala v loňském roce a zahrnovala cílené akce v celé řadě ministerstev a agentur. V rámci samostatné akce členové PCS, Unite a UNISON v Komisi pro kvalitu péče, orgánu, který monitoruje zdravotnické a pečovatelské služby, podnikli 17. dubna jednodenní akci kvůli platům, která následovala po kampani akcí, jež byla kratší než stávka. Odborový svaz Unite pokračuje ve stávkové akci v ambulancích a zdravotnictví, zatímco v Severním Irsku stávkují také GMB a Unite v silničních službách, Rivers Agency, Forest Service a Environment Agency.

FrancieOdbory plánují masové prvomájové protesty

Po třech měsících protestů a dvanácti dnech celostátních demonstrací, stávek a dalších akcí pokračují odbory v kampani proti důchodovým změnám, které nyní vstoupily v platnost. Odborové svazy, mezi něž patří CGT, CFDT, FO, UNSA a CFE-CGC, chtějí každoročními prvomájovými demonstracemi ukázat, že mezi zaměstnanci, studenty a dalšími skupinami přetrvává velký odpor proti zvýšení důchodového věku z 62 na 64 let a dalším změnám.

ItálieKonfederace se mobilizují kvůli platům, pracovním místům a veřejným službám

Odborové konfederace CGIL, CISL a UIL plánují na květen rozsáhlé mobilizace, aby vyslaly vládě a zaměstnavatelům jasný signál, že je třeba urychleně přijmout opatření k zajištění vyšších mezd pro zaměstnance a ke změně dalších hospodářských a sociálních politik. Vedle shromáždění na pracovištích se budou konat velké regionální akce v Neapoli, Boloni a Miláně. Mezi hlavní požadavky odborů patří ochrana mezd a důchodů před inflací ve veřejném i soukromém sektoru, spravedlivější zdanění, vyšší financování veřejné sociální a zdravotní péče, opatření v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví, reforma sociálního zabezpečení a investice do řešení ekologické a digitální transformace.

ŠpanělskoOdbory na ministerstvu spravedlnosti zintenzivňují akci

Odborové svazy FSS-CCOO, FeSP-UGT a další odborové svazy zastupující zaměstnance ministerstva spravedlnosti zintenzivňují kampaň protestních akcí v dlouhodobém sporu o platy a restrukturalizaci. Částečné zastavení práce na tři hodiny denně na začátku tohoto měsíce pomohlo zajistit zahájení nových jednání s ministerstvem, zatím však bez pozitivních výsledků. Na 4. května je nyní plánována celodenní stávka a celostátní protest před ministerstvem. Další celoplošné akce pak budou následovat ve dnech 9.–11. a 16.–18. května.

NizozemskoPracovníci v oblasti péče o zdravotně postižené budou usilovat o další zvýšení mezd

Odborový svaz FNV vyzývá pracovníky v oblasti péče o zdravotně postižené, aby se zapojili do řady akcí na podporu úsilí o dodatečné zvýšení mezd v letošním roce. Kolektivní smlouva v současné době stanoví 3,2 %, ale odbory přesvědčily zaměstnavatelskou organizaci VGN, aby se 9. května sešla k jednání o dalším zvýšení, které by pracovníkům pomohlo vyrovnat se s prudkým nárůstem inflace. FNV chce, aby členové před schůzkou upozornili na svou situaci v práci a na sociálních sítích. Dne 10. května se pak uskuteční konzultace se členy, na které se rozhodne, jak na nabídku zaměstnavatelů reagovat.

ChorvatskoOdbory zahajují kampaň týkající se platů a práv zdravotnických pracovníků

Odborový svaz zdravotnických pracovníků HSMSS-MT zahajuje sérii protestů před zdravotnickými zařízeními v rámci kampaně „My jsme zdravotnictví!“. První akce se uskuteční 3. května v Dubrovníku a další jsou plánovány v Záhřebu, Splitu, Varaždínu, Karlovaci, Osijeku a Vinkovci. Odbory jsou frustrovány jednostrannými rozhodnutími vlády a chtějí opatření, která by řešila otázky týkající se odměňování zaměstnanců a zejména řádného uplatňování kolektivního systému.

IrskoZaměstnanci záchranky hlasovali o protestní akci

Odborový svaz SIPTU hlasuje o protestní akci zaměstnanců záchranky v reakci na to, že výkonný orgán pro zdravotní služby neprovedl plán restrukturalizace služby a systému odměňování. Odborový svaz se několik měsíců účastnil jednání s Národní záchrannou službou a dohodl se na návrhu, který by přinesl nové popisy pracovních míst, platové třídy a zvýšení kvalifikace zaměstnanců. SIPTU zpochybňuje argument, že změny na úrovni služeb lze provést, ale zřejmě ne zlepšení platových a pracovních podmínek zaměstnanců. Hlasování potrvá do 4. května.

EvropaRůst cen dvakrát vyšší než růst mezd

Na základě údajů statistické agentury Eurostat ukazuje odborová konfederace ETUC, jak ceny v roce 2022 prudce vzrostly o 9,2 %, což je více než dvojnásobek úrovně růstu mezd, který byl zaznamenán ve výši 4,4 %. ETUC poukazuje na to, že u nejnutnějších životních nákladů je tento rozdíl ještě větší: ceny bydlení a veřejných služeb rostly o 18 %, tedy čtyřikrát rychleji než mzdy, zatímco doprava a potraviny (12 %) rostly třikrát rychleji. Reálné mzdy, které zohledňují inflaci, se letos v každém členském státě EU snížily až o 9 %. ETUC to staví do kontrastu s údaji o reálných ziscích, které ve skutečnosti vzrostly o 1 %.

NorskoDohoda v soukromém sektoru přináší výhody pro hůře placené zaměstnance

Po cílené stávce vyjednaly odbory, na které se vztahuje hlavní dohoda soukromého sektoru s organizací zaměstnavatelů NHO, zvýšení hodinových mezd o 7,5 norských korun (0,65 eur) pro všechny zaměstnance a o další 3,00 norské koruny (0,25 eur) pro hůře placené zaměstnance. Do kategorie hůře placených jsou zařazeni pracovníci v kolektivních smlouvách, kde průměrná mzda dosahuje 90 % průměrné mzdy v celém odvětví. Pro pracovníky, u nichž je mzda nižší než 90 % průměrné mzdy v odvětví a u nichž neprobíhá místní vyjednávání, bude dodatečné zvýšení činit 4,00 norské koruny (0,35 eur). Odborová konfederace LO to považuje za jednu z nejlepších dohod za posledních 20 let.

BelgiePracovníci v péči o děti vyšli do ulic kvůli platům, pracovním místům a financování

Odborová aliance zahrnující odborové svazy CNE, CSC Services Publics, CGSP, SETCA, CGSLB a SLPF koordinovala 26. dubna v Bruselu demonstraci, aby vyjádřila znepokojení nad stavem péče o děti. Součástí protestu bylo setkání delegace s ministrem pro děti a zdraví ve federaci Brusel-Valencie s požadavky na řešení dlouhodobých problémů s nedostatečným počtem zaměstnanců a nejistou prací a na zabránění rozšiřování soukromých, ziskových služeb v celém sektoru. Odbory byly podpořeny neziskovými poskytovateli v tomto sektoru.

FinskoNová dvouletá dohoda v odvětví energetiky

Odborový svaz JHL oznámil, že vyjednávání přinesla dvouletou dohodu v odvětví energetiky, která platí do 31. března 2025. Zaměstnanci dostanou 1. srpna letošního roku všeobecné zvýšení o 3,5 % spolu s paušální částkou 415 eur vyplacenou 1. července. V příštím roce bude všeobecné zvýšení činit 2 % od 1. června a 0,5 % pro místní úroveň.

Do systému vložil:
VOTAVA Michal Jan
Témata
kolektivni-vyjednavanimezinarodni
Další články
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 10/2024 – květen
Jednání o spravedlivé transformaci v plynárenském sektoru ztroskotala
Důležitá zpráva: Zrušení demonstrace 21. května 2024
Nesouhlasíme s navrženými 37 opatřeními NERV
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 24/2023 – prosinec
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 23/2023 – listopad
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 22/2023 – listopad
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 21/2023 – říjen
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 20/2023 – říjen
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 19/2023 – září
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 18/2023 – září
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 17/2023 – srpen
Nenechme kulturu utichnout! Nová iniciativa reaguje na plánované změny legislativy i návrh rozpočtu pro příští rok
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 16/2023 – srpen
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 15/2023 – červenec
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 14/2023 – červenec
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 13/2023 – červen
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 12/2023 – červen
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 11/2023 – květen
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 10/2023 – duben