Zpravodaj
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 10/2023 – duben
19.06.2023 | Zpravodajství OS | Články | Přečteno: 1 041x

Španělsko: Silná podpora stávek na ministerstvu spravedlnosti
Francie: 6. června se uskuteční další mobilizace proti důchodové reformě
Chorvatsko: Protesty zdravotníků pokračují
Spojené království: Vysoká míra podpory pro další protestní akce v ústřední státní správě
Nizozemsko: Odbory se mobilizují kvůli platům v oblasti duševního zdraví a péče o seniory
Itálie: Odbory bojují za kolektivní smlouvu v dobrovolných záchranných službách
Irsko: Zaměstnanci záchranné služby, městských úřadů a vodáren podporují protestní akci
Švédsko: Odbory podepsaly novou dohodu v oblasti správy bytového fondu a nemovitostí
Dánsko: Průzkum odborů odhalil rozsah násilí, kterému čelí zaměstnanci sociálních služeb
Norsko: Odborový svaz zdravotních sester upozorňuje na problém s personálem
Finsko: Odbory plánují protestní akci kvůli odměňování osobních asistentů
Belgie: Konfederace se připravují na společný národní protest na obranu práv odborů

ŠpanělskoSilná podpora stávek na ministerstvu spravedlnosti

FSC-CCOO, FeSP-UGT a další odborové svazy na ministerstvu spravedlnosti pokračují ve stávkové kampani s vysokou podporou stávky, která se uskutečnila 4. května, a s dalšími akcemi, které jsou naplánovány na 9.–11. a 16.–18. května. Hlavní požadavky se zaměřují na nutnost vyjednat implementaci zákona o organizační efektivitě a zajistit zlepšení platů, které by ocenilo funkce, jež zaměstnanci vykonávají, a zajistilo rozvoj profesní kariéry. Ministerstvo dosud odmítalo jakékoliv zvýšení platů většiny zaměstnanců – přibližně 90 % – přestože souhlasilo se zvýšením právě pro právníky, kteří tvoří méně než 10 % zaměstnanců. Podle odborů by zákon o organizační účinnosti, pokud nebude řádně projednán, mohl mít negativní dopad na pracovní místa, mobilitu, kariérní růst a platy pro zvláštní funkce. Odbory varují, že pokud nedojde k reakci ze strany ministra, mohou následovat plošné akce.

FrancieDalší mobilizace proti důchodové reformě 6. června

Kampaň vedená odbory a studenty proti vládní důchodové reformě a zvýšení věku odchodu do důchodu z 62 na 64 let se připravuje na další protest 6. června. Hlavní odborové svazy, včetně CGT, CFDT, FO, UNSA a CFE-CGC, koordinovaly 1. května – 13. celostátního dne akcí – demonstrace po celé zemi, kterých se podle odhadů zúčastnilo 2,3 milionu lidí. Akce 6. června je načasována těsně před hlasováním v národním shromáždění 8. června o návrhu zákona, který by zrušil důchodovou legislativu. Bude to vlastně poprvé, kdy budou moci poslanci o této otázce hlasovat, protože reformy byly vládou provedeny s využitím ústavního procesu, který jí umožňuje obejít parlamentní hlasování.

ChorvatskoProtesty zdravotníků pokračují

Odborový svaz zdravotních sester HSSMS-MT s podporou nezávislého odborového svazu zdravotnických pracovníků SSZSSH pokračuje v sérii protestů po celé zemi a na 12. května, Mezinárodní den sester, je plánována velká demonstrace. Odbory jsou rozzlobeny, že jejich členům bylo nabídnuto zvýšení platů pouze o 3–5 %, zatímco lékaři dostali 10 % a více. HSSMS-MT tvrdí, že nedostatek personálu začíná být akutní a mnoho pracovníků odchází z odvětví kvůli nízkým platům, přičemž upozorňuje, že například nemocniční kuchaři a uklízečky mají platy nižší než 4 000 HRK (500 eur) měsíčně.

Velká BritánieVysoká míra podpory pro další protestní akce v ústřední státní správě

Kampaň odborového svazu PCS zaměřená na stávkové akce týkající se platů, pracovních míst a důchodů bude po novém hlasování o stávce pokračovat. Odborovému svazu se podařilo zajistit dosažení hranice potřebné pro stávku ve veřejném sektoru ve 106 vládních resortech a agenturách. Ve Skotsku, kde probíhala samostatná jednání o platech, členové PCS přijali nabídku na zvýšení platů, která přináší celkové zvýšení nejméně o 2 200 liber (2 535 eur) pro všechny zaměstnance s příjmem 36 000 liber (41 455 eur) nebo nižším. Záruka, že všichni zaměstnanci nebudou povinně propouštěni, je prodloužena do 31. března 2025 a existuje závazek přezkoumat nejnižší platové třídy a přijmout iniciativy týkající se kratšího pracovního týdne. Ve zdravotnictví v Anglii většina odborů hlasovala pro přijetí revidované mzdové nabídky. 

Kromě zvýšení platů o 1 400 liber (1 610 eur) v letech 2022–23 dostanou zaměstnanci NHS nekonsolidovanou platbu ve výši 1 655 liber (1 905 eur) až 3 789 liber (4 365 eur). Pro roky 2023–24 má 5% navýšení hodnotu nejméně 1 065 liber (1 225 eur) a nejnižší hodinová sazba by se zvýšila na 11,45 liber (13,20 eur) nebo 22 383 liber (25 775 eur) ročně. Tento návrh však odmítli členové Královské vysoké školy ošetřovatelství, která hlasuje o dalších stávkových akcích. Členové odborového svazu Unite rovněž pokračují ve stávce kvůli platům.

NizozemskoOdbory se mobilizují kvůli platům v oblasti duševního zdraví a péče o seniory

Odborový svaz FNV usiluje o zvýšení platů pracovníků v odvětvích duševního zdraví a péče o seniory a na tento měsíc plánuje akce. V oblasti péče o seniory odbory uspořádaly na 12. května online „talk show“, na které se sejdou politici, zaměstnavatelé a pracovníci, aby diskutovali o tom, jak toto odvětví zatraktivnit. Dne 25. května představí FNV své mzdové požadavky zaměstnavatelům, společnostem Actiz a Zorghuisnl, v rámci národní akce v Utrechtu. Mezitím v odvětví duševního zdraví odborový svaz spolu s odborovou organizací NU'91 prosazuje nabídku mezd, která by pokryla prudký nárůst inflace, ačkoli současná kolektivní smlouva platí do konce roku 2024. Petice podporující obnovení kupní síly pro pracovníky v oblasti duševního zdraví získala během několika dní více než 10 000 podpisů a přispěje k tlaku na zaměstnavatele, společnost GGZ, aby na příštím jednání, které je stanoveno na 11. května, reagoval na požadavky odborů.

ItálieOdbory bojují za kolektivní smlouvu v dobrovolných záchranných službách

Svazy veřejných služeb FP-CGIL, CISL-FP a UIL-FPL mobilizují své členy u poskytovatele záchranné služby Misericordie. Odbory tak reagují na rozhodnutí církevní organizace znovu nevyjednat kolektivní smlouvu a po neúspěchu smírčího řízení. Federace se zlobí, že Misericordie nejenže neuznává oběti, které její pracovníci záchranné služby přinesli během pandemie, ale také vytváří rozdíly mezi svými pracovníky a ostatními zaměstnanci třetího sektoru, na které se vztahuje kolektivní smlouva vyjednaná Červeným křížem a ANPAS. Odbory organizují protesty po celé zemi, které mohou přejít ve stávku.

Irsko Zaměstnanci záchranky, radnice a vodáren podporují protestní akci

Ve třech samostatných sporech se členové odborových svazů Fórsa a SIPTU vyslovili pro stávkovou akci. V záchranné službě se členové SIPTU 95% většinou vyslovili pro podporu stávkové akce poté, co vedení odmítlo realizovat plán restrukturalizace, který byl s odbory vyjednán a který plně podporovaly. Mezitím členové SIPTU ve vodárenském sektoru zahájí 7. června stávkovou akci, pokud nebude zaručeno, že jejich mzdové a pracovní podmínky v místní samosprávě budou chráněny při přechodu k novému zaměstnavateli, Uisce Éireann, novému samostatnému veřejnému podniku. V místní samosprávě hlasovali členové Fórsa pro protestní akci na podporu zavedení systému hodnocení práce v tomto odvětví, který by pomohl zajistit odpovídající odměnu za úkoly, které pracovníci vykonávají. To by bylo v souladu s opatřeními, která již byla zavedena ve zdravotnictví a školství.

ŠvédskoOdbory podepsaly novou dohodu v oblasti správy bytového fondu a nemovitostí

Odborový svaz komunálních služeb Kommunal vyjednal s organizací zaměstnavatelů Fastigo novou dvouletou kolektivní smlouvu, která se týká komunálních a dalších služeb v oblasti bydlení a správy majetku. Dohoda platí od 1. května 2023 do 30. dubna 2025. Hlavní zvýšení platů činí v průměru 1 207 SEK (108 eur) od 1. května 2023 a 1 035 SEK (92 eur) od 1. května 2024. Sazby minimální mzdy v dohodě se v květnu 2023 zvýší o 1 350 SEK (121 eur) na 26 160 SEK (2 336 eur), což je přibližně 5,4 %, zatímco v roce 2024 se sazba zvýší o 1 035 SEK (92 eur) na 27 195 SEK (2 429 eur), což je nárůst přibližně o 4 %. Příspěvky a další příplatky se v roce 2023 zvýší o 4,1 % a v roce 2024 o 3,3 %. Dohoda obsahuje vylepšené podmínky dovolené, které se nyní týkají i registrovaných partnerů a prarodičů. Posíleno bylo rovněž zabezpečení spojené s těhotenským příspěvkem.

DánskoPrůzkum odborů odhalil rozsah násilí, kterému čelí zaměstnanci sociálních služeb

Z rozsáhlého průzkumu odborového svazu FOA, kterého se zúčastnilo více než 4 000 pracovníků, vyplývá, že 35 % zaměstnanců ve zdravotnictví a pečovatelství se v uplynulém roce setkalo s výhrůžkami násilím. Pro srovnání, v běžné populaci je to pouze 6 %. Přibližně 30 % uvádí, že byli vystaveni fyzickému násilí. Odborový svaz se obává, že skutečná čísla mohou být ještě vyšší, protože se domnívá, že mnoho zaměstnanců přijalo násilí a vyhrožování jako součást práce. Z důkazů vyplývá, že nejzranitelnějšími pracovišti jsou psychiatrie, pečovatelské domy a speciální a zdravotně postižené oblasti. FOA upozorňuje na skutečnost, že tento problém má dopad také na nábor a udržení zaměstnanců a že preventivní opatření mohou být oslabena vysokou fluktuací zaměstnanců.

NorskoOdborový svaz zdravotních sester upozorňuje na problém s personálem

Odborový svaz sester NSF uvádí, že podle nejnovějších údajů norské správy práce a sociálních věcí chybí 4 650 zdravotních sester a 700 sester specialistek, což z této profesní skupiny činí profesní skupinu s daleko největším nedostatkem v Norsku. Tvoří totiž více než 10 % celkového nedostatku. NSF uvádí, že tato čísla nebyla nikdy tak špatná, nepočítáme-li dopad pandemie v letech 2021–22. Zdravotnímu systému rostou náklady, přičemž v loňském roce bylo na dočasný ošetřovatelský personál vynaloženo 2,4 miliardy norských korun (208 milionů eur). Odborový svaz v reakci na tento problém vyzývá k urychlenému přijetí opatření v oblasti odměňování a pracovní zátěže, aby bylo možné uspokojit rostoucí poptávku po zdravotnickém personálu a pokusit se přilákat část ze 17 000 zdravotních sester, které pracují jinde, zpět do zdravotnictví.

FinskoOdbory plánují protestní akci kvůli platům osobních asistentů

Po třech měsících vyjednávání o nové kolektivní smlouvě pro přibližně 20 000 osobních asistentů pro zdravotně postižené osoby plánuje odborový svaz JHL protestní akci, aby vyvinul tlak na zaměstnavatelskou organizaci Heta. Cílená akce se uskuteční 25. a 31. května v oblasti Helsinek. Mezitím bude pokračovat zákaz práce navíc, přesčasů a změn směn a opatření se dotknou i zaměstnavatelů, kteří nejsou organizováni v Hetě. Podle JHL jsou mzdové a pracovní podmínky osobních asistentů příliš nízké vzhledem k náročnosti a rozsáhlosti práce a jsou výrazně horší než v odvětví sociální a zdravotní péče obecně. To přispívá k nedostatku personálu a vysoké fluktuaci.

BelgieKonfederace se připravují na společný národní protest na obranu práv odborů

Tři odborové konfederace – ACV/CSC, ABVV/FGTB a ACLVB/CGLSB – pořádají 22. května celostátní demonstraci na protest proti rostoucímu počtu opatření proti odborům ze strany zaměstnavatelů a úřadů. Koordinovaná akce je vyvolána konfliktem v řetězci supermarketů Delhaize, kde odbory stávkují a vedou kampaň proti plánům společnosti na franšízing všech svých prodejen, což představuje velké ohrožení pracovních míst a pracovních podmínek. Odbory se setkaly s tvrdou reakcí zaměstnavatele i s agresivní taktikou policie. Konfederace se obávají, že toto zastrašování odráží vývoj širšího protiodborového prostředí, které ohrožuje odbory a zaměstnance ve všech odvětvích.

Do systému vložil:
VOTAVA Michal Jan
Témata
kolektivni-vyjednavanimezinarodni
Další články
Sjezd EPSU v Bukurešti: 500 odborářů z celé Evropy se sešlo a zvolilo nové vedení
Odboráři se postavili proti rušení zaručených mezd
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 11/2024 – květen
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 10/2024 – květen
Jednání o spravedlivé transformaci v plynárenském sektoru ztroskotala
Důležitá zpráva: Zrušení demonstrace 21. května 2024
Nesouhlasíme s navrženými 37 opatřeními NERV
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 24/2023 – prosinec
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 23/2023 – listopad
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 22/2023 – listopad
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 21/2023 – říjen
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 20/2023 – říjen
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 19/2023 – září
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 18/2023 – září
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 17/2023 – srpen
Nenechme kulturu utichnout! Nová iniciativa reaguje na plánované změny legislativy i návrh rozpočtu pro příští rok
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 16/2023 – srpen
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 15/2023 – červenec
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 14/2023 – červenec
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 13/2023 – červen