Zpravodaj
Děkujeme, že jste podepsali petici organizovanou ČMKOS proti odchodu do důchodu v 68 letech a za dřívější odchod do důchodu v náročných profesích.
26.06.2023 | Zpravodajství OS | Pro členy svazu | Přečteno: 299x

Vy, kteří jste podepsali petici, jste se stali součástí velké skupiny osob, která nejen, že se nebála vyjádřit svůj názor na důchodový věk, ale také svým názorem dala vládě jasně najevo, aby své kroky důkladně zvážila a svůj postoj přehodnotila. Za to vám patří velké poděkování.

Petici podepsalo 81 801 osob. Petiční archy byly dne 31. května 2023 slavnostně předány zástupci ČMKOS Petičnímu výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Zástupci všech odborových svazů se pak mohli dne 6. června 2023 zúčastnit zasedání Petičního výboru Poslanecké sněmovny. Sešlo se jich kolem stovky. Petiční výbor vedl o petici veřejné slyšení. K problematice věku odchodu do důchodu a o dřívějším odchodu do důchodu pro těžké profese v kategorii třetí a čtvrté vystoupil, mimo jiné, s velmi precizní a věcnou prezentací místopředseda ČMKOS JUDr. Vít Samek. Jeho prezentace se stala součástí usnesení Petičního výboru a bude sloužit jako doporučení poslancům pro rozhodování o budoucí podobě důchodů. Díky vámi podepsané petici tak odbory mohly vyslovit své argumenty.

Děkujeme vám za podporu.

Do systému vložil:
JUDr. KOCIANOVÁ Jitka
Témata
ČMKOS
Další články
Protestní setkání odborových svazů rozpočtových a příspěvkových organizací
Letošní sportování zahájeno!
Podporujeme stávkovou pohotovost ČMKOS
ČMKOS vyhlásila stávkovou pohotovost
Cíle kolektivního vyjednávání 2023
Bylo, nebylo
Sportovní hry v Jetřichovicích
Demonstrace proti chudobě
Chystáme se na demonstraci
Sportovní hry v Jetřichovicích budou!
Turistika Kostelec u Zlína
Manifestační mítink ČMKOS
23. červen – Mezinárodní den veřejných služeb
Reakce odborových svazů veřejných služeb a správy na výsledky vyjednávání o platech na rok 2022
Výzva POS OS UNIOS na pořadatelství svazových sportovních her 2023
Mimořádný příspěvek při karanténě/izolaci – tzv. izolačka
Nový rok 2022
Program Antivirus prodloužen a rozšířen
Kurzarbeit je tady!
Koronavirus a podpora ze strany státu – stav ke dni 9. 3. 2021